17 Adar II 5784 | 26 februari 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Pasjkviliem: het oude BBS-systeem
Publicatiedatum: zondag 04 december 2011 Auteur: Redactie | 2.528 keer gelezen
Halacha, Redactie, Neturei Karta, Maatschappij, Charediem, Lasjon Hara [kwaadsprekerij], [Im]moraliteit »

[klik HIER voor de vergroting van de afbeelding]
Een pasjkavil die de Neturei Karta – en degene die zich met deze groep associëren – veroordeelt en hen onder de vijanden van het Joodse volk schaart. Deze is geplaatst als reactie op de aanwezigheid van een aantal aanwezige leden van de Naturei Karta op een Iraanse Conferentie dat gewijd is aan de ontkenning van de Sjoa'.

In de eind jaren zeventig tot in de jaren negentig van de vorige eeuw waren mensen in staat via het Bulletin Board Systeem [letterlijk 'een prikbordsysteem'; kortweg BBS] nieuws te lezen en berichten uit te wisselen met andere gebruikers. Dit systeem wordt als de voorloper van het Internet beschouwd dat door de komst van ADSL/kabel omgebouwd werden tot webservers.

Op zich is dit systeem in de jaren zeventig niet nieuw. Charedische centra in Jeroesjalajiem en Bne Baraq gaat het systeem van de BBS al ver terug naar de 19e eeuw: de pasjkavil [meervoud pasjkviliem]. Pasjkviliem zijn posters waar boodschappen opstaan die op basis van de interne codes van de Charedische samenleving zijn geschreven vanuit gekleurde toespelingen van de rijke wereld van de traditionele Joodse literatuur. Zo kan de een discussie zijn over bepaalde dresscodes opzetten, de tweede weer discussiëren over het naast elkaar zitten van mannen en vrouwen in bussen en de ander de gemeenschap waarschuwen voor een bepaalde politieke wending. Maar pasjkviliem worden ook gebruikt om misdadigers op te sporen.

Kortweg: de geïnformeerde lezer kan de pasjkviliem als venster gebruiken waardoor hij een glimp kan opvangen wat een aanvaardbaar gedrag is binnen de gemeenschap is en wat niet, maar ook wat de geest, belangen en zorg van de gemeenschap is.
Een aantal voorbeelden die je op een pasjkavil kunt lezen is een vader die gevangen is gezet. Men gaat er vanuit dat hij een collectieve straf voor de gemeenschap draagt waardoor de gemeenschap wordt opgeroepen geld te doneren om de kosten voor zijn verdediging in de Rechtszaal te kunnen dekken.
Een ander voorbeeld is een pasjkavil dat de Staat Israël beschuldigt van het ombrengen van ruim anderhalf miljoen Joden, omdat sinds de stichting van de Staat Israël 1.500.000 baby's door middel van abortus in de vuilnisbak zijn beland, er 60.000 embryo's door het toilet gespoeld zijn en hebben 20.000 Joden het land verlaten.

Ook is de pasjkavil een venster naar het verleden waar we kunnen lezen wat er in de verleden heeft afgespeeld. Een voorbeeld is dat tachtig jaar geleden vrouwen werden aangemoedigd een grotere hoofddoek te dragen. Tegenwoordig worden de vrouwen aangemoedigd hun sluier juist af te doen omdat zij anders 'Talibanvourwen' worden genoemd. Ook kun je oude pasjkviliem lezen waar elektriciteit negatief wordt belicht en twintig jaar geleden waarschuwden de rabbijnen de gemeenschap voor het downloaden van het Internet.

Het mooiste is wanneer een pasjkavil vlak voor Sjabbat wordt opgeplakt, omdat deze dan het langst hangt om het feit dat wij op Sjabbat niet mogen plakken. Je bent er dus van gewaarborgd dat de pasjkavil minimaal ruim 25 uur blijft hangen alvorens de tegenstanders het afscheurt of wat anders overheen plakt. Men maakt ook gebruik van het inhuren van 'lezers'. Voor een vergoeding gaan er twee mensen geboeid en aandachtig een bepaalde pasjkavil lezen. Zij doen als of zij iets heel interessants lezen. Binnen een korte tijd staan er dertig mensen om hen heen. Je slaat hiermee twee vliegen in één klap: je bereikt er veel mensen mee en niemand heeft het lef de pasjkavil af te scheuren.

Een pasjkavil dat aangeeft dat het woord 'internet' en 'kanker' dezelfde gematria [getalswaarde] hebben. Beide hebben de numerieke waarde van 319. De pasjkavil waarschuwt dat de corresponderende numerieke waarde niet toeval is, maar door Hasjem gegeven. "Met 160.000 kankerpatiënten in Israël, hoe komt het dat je daar niet bang van wordt?" staat er op het pasjkavil.

Eigenlijk is er geen bevestiging of er werkelijk 160.000 kankerpatiënten in Israël zijn en er wordt geen bron genoemd waar zij het aantal vandaan hebben.

Boqer tov [goede morgen] en sjgiah [fout] hebben overigens ook een numerieke waarde van 319...

Toch staat het gezag van de pasjkviliem ter discussie. Het wordt vaak misbruikt als een anoniem middel om de overheid aan te vallen of een persoon of groep aan te vallen, wat overigens in strijd is met de Halacha [Joods Wet] op Lasjon Hara' [roddel]. Soms staan er onder zulke pasjkviliem een naam van een vooraanstaande rabbijn die daarmee misbruikt wordt, wat zo'n pasjkavil weer frauduleus maakt. Ook worden pasjkviliem soms als pres- of dreigmiddel gebruikt. Zo kan het gebeuren dat je een briefje in de brievenbus vindt waarin je verzocht wordt je gedrag te veranderen ondersteunt met een bedreiging van een pasjkavil.

Hoe het ook zij: de pasjkavil blijft een effectief communicatiemiddel binnen de Charedische gemeenschap om iedereen op de hoogte te houden. Ultra-orthodoxe Joden mijden namelijk zoveel mogelijk de seculiere communicatiemiddelen zoals seculiere pers en multimedia. Zij bezitten alleen kosjere gsm's [daarmee kan uitsluitend mee gebeld worden] en bezitten geen pc met een Internetverbinding. Wanneer we constateren dat er al 20 Charedi's in de Knesset zitten, kan zulke maatschappelijke middelen zoals de pasjkviliem niet genegeerd worden, omdat de pasjkviliem de isolement van de Charedische gemeenschap doorbreken.

Pasjkavil is een Jiddisch woordje dat zich ontleend van het Poolse woordje 'paszkwil'. Paszkwil komt van het Franse 'pasquin'. Ook dit woordje heeft een oorsprong en kent deze het Italiaans begrip 'pasquinata', wat 'satire' betekent [in het Engels 'pasquinade']. Middels het oude Asjkenazische Jisjoev in Jeroesjalajiem, werd het woord geadopteerd in het Ivriet [Modern Hebreeuws].

©Jodendom-online 2011

Copyright © 2011 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.