9 Niesan 5784 | 17 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Geschiedenis van Nazisme
Publicatiedatum: woensdag 28 juli 1999 Auteur: Redactie | 5.575 keer gelezen
Geschiedenis/Gebeurtenissen, Redactie, Nazi's, Antisemitisme binnenland, Antisemitisme buitenland, Sjoa (Holocaust), Torat hasod we'avodah zara [occultisme en afgoderij] »

Atlantis
Ooit zou er een eiland bestaan hebben dat Atlantis heette. Atlantis zou een paradijs op aarde geweest moeten zijn. Er was overvloed in eten, water, dieren, planten, schilderachtige landschappen en rijkdommen. De mensen woonden in prachtige gebouwen, die versierd waren met ivoor en goud. De mensen waren zeer beschaafd en hadden ingewikkelde kanalensysteem aangelegd. Er regeerden 10 koningen over deze zeevarende natie en zij leefden in harmonie.

Na verloop van tijd werden de mensen daar ontevreden over de grootte van hun eiland. Zij wilden meer. Zij veroverden een groot gebied rond de Middellandse Zee. Ook wilden zij Athene erg graag hebben. Maar de Atheners waren sterker en verdreven en terug naar hun eiland, die groter is dan Noord-Afrika en Klein Azië! Het lag tussen Amerika n het Europese en Afrikaanse continent bij de straat van Gibraltar. Die nacht kwam een grote aardbeving over het eiland Atlantis en een groot vloed golf, die zo onbeschrijfelijk groot was, overspoelde Atlantis mee naar de zeebodem. Enkele mensen zouden het overleefd hebben en door verteld hebben.

Nu vraagt men af of dit een mythe is, of een historisch feit. Men gelooft steeds meer en meer dat het echt bestaan heeft. De ondergang zou 9000 jaar voor Christus moeten hebben plaatsgevonden. Als wij de Oud-talengeleerde Zacheria Sitchin moeten geloven, kan die grote vloed die Atlantis verwoest heeft, de Zondvloed geweest zijn: volgens hem komen de basis van de Genesisverhalen (de beginhoofdstukken) uit de Soemetrische teksten. Sitchin paste de jaargetallen toe die wel volgens het rekenstelsel van de Soemeriërs ging. Hij kwam uit dat de Zondvloed rond 11.000 v. Chr., dus 13.000 jaar geleden, plaatsvond. De jaartallen kloppen niet geheel, maar na diverse onderzoekingen en het lezen van bevindingen van wetenschappers, kloppen jaartallen haast nooit, maar komen in de buurt. Over die periode kunnen we in de Bijbel lezen dat ‘godenzonen (de gevallen engelen) zagen hoe mooi hun dochters waren en ze trouwden met de meisjes op wie hun keus hadden laten vallen...er leefden toen ook rusachtig grote mensen op aarde. Het waren kindren die de godenzonen bij de dochters van de mensen gekregen hadden. Zij staan als de beroemde helden van de oudheid bekend.' (Genesis 6: 2 en 4). Nu werd er van de mensen van Atlantis verteld dat zij magische gaven bezaten. Hoe zouden zij daar aan gekomen zijn? Daarbij zou de cultuur van de Atlanten een voorbeeld zijn voor diverse culturen, terwijl de Atlanten nooit in aanraking zijn gekomen met de Azteken en de Egyptenaren. De tempels van de azteken komen overeen met de piramiden. Er wordt gesuggereerd dat de Egyptenaren en de Azteken afstammelingen zijn van de Atlanten. Er is nog een groep die dat beweren: de Nazi's. Naast de Bijbel, zijn er meer beschavingen die over zo'n vloed hebben gesproken: de eskimo's, de maya's, de Afrikaanse bosjesmannen, een Indiaanse stam uit Venezuela kent ook zo'n natuurramp en die stam heet Aztlan.

Plato was de eerste die over Atlantis geschreven heeft en er wordt beweerd dat Atlantis in de toekomst weer aan het aardoppervlak zal verschijnen....

Ignatius Donnelly (een Iers-Amerikaanse geleerde c.q. politicus uit de vorige eeuw) verzon vele theorieën over het land van Atlantis, maar zijn lokalisering midden in de Atlantische oceaan, zou kloppen a.h.v. Plato's  beschrijvingen van dit verloren continent.

Dat het Atlantisverhaal niet kosjer is, kunnen we natuurlijk a.h.v. de Bijbeltekst die ik gaf, wel opmaken. Dit gegeven wordt bevestigd, omdat Edgar Cayce, een Amerikaans medium beweerde in Atlantis hebben geleefd. Cayce bevestigde dat Atlantis 10.000 jaar geleden ten onder ging (ongeveer dezelfde periode als de Zondvloed volgens de Oud-talengeleerde Zacheria Sitchin).

Het gegeven wordt nog eens bevestigd door het feit dat madame Blavatsky, een mystica en oprichtster van de theosofie. De theosofie gaat uit van de gedachte dat de goddelijkheid van de mens en het heelal één wordt. Dit zijn de wortels van de New Age beweging. Deze dame zou contact hebben gehad met geesten uit Tibet die haar ook een plan ingaven, die door de New Age ten uitvoer gebracht moet worden. Verder moet er duidelijk bij vermeld worden dat theosofen weer nauw verbonden zijn met de Hammadiyah moslims.

Wat heeft het land van Atlantis nu te maken  met de Nazi's? Heel erg veel. Ten eerste: New Age hangt, net als de Nazi's, het Atlantis verhaal aan. Daarbij hebben hoge gerangeerde New Agers sympathie voor de Nazi's en het occulte. Deze drie groepen zijn nauw verbonden met geheime genootschappen. In het volgende stukje ga ik aangeven wàt Nazi's precies met Atlantis hebben:

In de jaren 30 van de 20e eeuw, bezochten de nazi's de Tibetaanse priesters, daar zij geloofden dat de Ariërs (de Germanen) afstammelingen waren van de Tibetanen. De Nazi's wilden de religie weer terugbrengen met Hitler als hogepriester. Door mengeling van andere rassen zou de Arische ras verpest zijn. Dat vonden de Nazi's erg zonde, want de Arische ras zou via de Tibetaanse ras afstammen van het land van de ‘superras' Atlantis. Zoals ik al eerder vermeldde, werd Atlantis middels de grote vloedgolf vernietigd. Enkele zouden ontkomen zijn en deze mensen vluchtten per boot naar Tibet. Zij waren de zogenoemde Arische godenzonen (!).

Ik neem aan dat het dezelfde godenzonen zijn die de Bijbel in Genesis 6 noemde! Heinrich Himmler was het hoofd van de SS (Duitse beschermingsgroep) en vernietigingskampen. Hij was een meester occultist van het derde Rijk en hij was architect van het nieuwe Nazi-geloof. Himmler heeft ook Tibet bezocht en kwam tot de volgende conclusie: de Ariërs zouden van de Tibetanen en de Atlanten afstammen. Omdat de Atlantische priesters, die de ramp ontliepen, na het bezoeken van Tibet naar Noord Europa trokken, moet dat zijn bevinding bevestigen. Himmler en zijn Nazi's onderzochten de Tibetanen op hun uiterlijke kenmerken, die sterk overeenkwamen met die van de Atlanten. De Nazi's experimenteerden op de Tibetanen en thuis gekomen, moordden de Nazi's mensen uit om op hun lichamen te experimenteren om zo te kunnen bewijzen dat de Arische ras van de godenzonen komen en deze weer in ere te kunnen herstellen. Om deze superras te creëren, hoefde men niet monogaam te zijn en zij selecteerden de ouders om zoveel mogelijk te paren en te baren. En zo hoopten zij de godenzonen in het Arische ras terug te krijgen. Himmler gebruikte de mooiste en sterkste mannen uit de SS: lang, blond en blauwe ogen en zij moesten afstammen van Arische voorouders. Zij moesten minimaal 1 meter 73 zijn, de lengte van Himmler zelf. Officieren moesten hun Arische voorouders bewijzen tot1730! Polygamie was de snelste manier om de Atlantische ras weer terug te krijgen: ‘de lebenborn baby's'. Arische misjes die niet gebonden waren, konden gewoon kinderen krijgen, want ongetrouwde moeders konden capabel genoeg zijn en dat waren zij: 11.000 baby's werden via dit project geboren tussen 1935 en 1945. de meeste kinderen kenden hun ouders niet. de kinderen waren kinderen van de staat en werden door de SS-families of door de staat opgevoed. Ze werden opgeleid in nazigeloof en mysterie. Perfect uitziende kinderen werden in die periode van de straat gestolen en in Lebenborn-tehuizen gezet!

Kortom: de Bijbel noemde in Genesis 6 de godenzonen. Dat zijn de gevallen engelen en men vermoed dat heden ten dagen nog steeds kinderen van vrouwen en godenzonen leven. We kunnen dat opmaken, a.h.v. wetenschappelijke bevindingen en onderzoekingen van de veiligheidsdiensten op misdadigers, dàt er mensen zijn die over buitenaardse krachten beschikken. Deze godenzonen zouden de Atlanten geweest zijn en de Nazi's wild van hen. In ieder geval kunnen wij ervan uitgaan dat wat hier vermeld, helaas, naar waarheid berust is. Er komen te veel overeenkomsten boven water.

In de rest van dit verslag kan je lezen wat het nazi-geloof inhoud en wat voor terreur zij over mensen hebben gestort!

Pagina index:
Copyright © 1999 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.