12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Parasja Zachor [tweede van de arba parasjot]
Publicatiedatum: woensdag 20 februari 2013 Auteur: Dayan mr. drs. R. Evers | 1.557 keer gelezen
Halacha, Parasja, Opperrabbijn R. Evers, Poeriem, Synagoge »

Deze week lezen wij de haftara van parasjat Zachor omdat parasjat Zachor vlak voor Poeriem wordt gelezen om de strijd tegen Amalek te doen aansluiten bij het einde van Haman. De haftara sluit altijd aan bij hetgeen het laatst gelajend, uit de Tora gelezen, wordt.

Een mitsva uit de Tora?
Iedereen komt deze Sjabbat naar sjoel. Is daar een goede reden voor? Het voorlezen van de Parsjat Zachor is volgens een aantal Chagamiem, Geleerden een mitsva uit de Tora. De Tora schrijft voor (Deut. 25:19): “Herinner”! Nu had ik kunnen denken, dat herinneren in de gedachte voldoende zou zijn. Wanneer de pasoek nu verder zegt “U zult niet vergeten” (ibid.), wordt met deze laatste uitdrukking gedoeld op het herinneren in de gedachte. Wat bedoelt de Tora nu met het woord “herinner”? Dit betekent verbaal "herinneren”. Parasjat Zachor moet met minjan uit een sefer-Tora worden voorgelezen.

Voor Poeriem verplicht?
Volgens anderen bestaat er geen specifiek voorgeschreven tijdstip voor het voorle­zen van parasjat Zachor. De Chagamiem hebben dit alleen vlak voor Poeriem ingesteld, omdat het bij het onderwerp van Poeriem aansluit.

Rabbi Jesaja Pieck-Berlin leidt uit het verbod om te vergeten af, dat men mini­maal een maal per jaar moet voorlezen over hetgeen Amalek ons heeft aangedaan, omdat men na een jaar begint te vergeten (vandaar bijvoorbeeld ook, dat het aweeljaar nooit langer dan een jaar duurt).

Voorlezen uit een sefer
In Exodus 17:14 staat: “Schrijf dit als herinnering in een Boek”. Waarom moest “dakwa” parasjat Zachor in een boek of perkamenten rol worden neergeschreven? Bovendien zou men zich kunnen afvragen hoe de Joden in de woestijn, die toch ook elk jaar verplicht waren om parasjat Zachor voor te lezen, hun mitsva, plicht hebben kunnen vervullen. De Tora werd immers pas aan het einde van de veertig jaar opgeschreven?! Daarom heeft G’d aan Mosje opdracht gegeven om Parsjat Amalek op te schrijven in een apart sefer.

Als men parasjat Zachor niet heeft gehoord?

Wat moet men doen als men parasjat Zachor niet heeft gehoord? Volgens de Mageen Awraham kan men de plicht van het herinneren ook vervullen met de Tora-voorlezing op Poeriem zelf, dat ook over de oorlog van Amalek met het Joodse volk handelt (Ex. 17:8 e.v.).
De Misjna Beroera is het echter niet eens met de Mageen Awraham. Het belangrijkste van de mitsva is namelijk te herinne­ren, wat Amalek ons heeft aangedaan en om aan de komende geslachten door te geven, dat wij verplicht zijn om de naam van Amalek uit te wissen. Dit staat echter niet beschreven in de parasja, die op Poeriem zelf wordt voorgelezen.

©Dayan mr. drs. R. Evers 2013

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.