5 Niesan 5783 | 27 maart 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De gouden voorhoofdsplaat en Achasjwerosj
Publicatiedatum: woensdag 20 februari 2013 Auteur: Dayan mr. drs. R. Evers | 1.440 keer gelezen
Opperrabbijn R. Evers, Poeriem, Kleding van de priesters »
De broek van linnen gaf Kappara voor incest. ‘Bad - linnen’ in het Hebreeuws betekent ook: ‘zich afzonderen’. Incest pleegt men in afzondering. De kleren van de Kohaniem gaven verzoening voor acht overtredingen.

Vier waren zwaar:
1. afgoderij,
2. ontucht,
3. moord en
4. kwaadsprekerij en
Vier hebben verstrekkende gevolgen:
1. want rechtsverkrachting leidt tot een volslagen corrupte maatschappij.
2. Hoogmoed, slechte gedachten en brutaliteit zijn de basis voor zeer veel overtredingen.

Effecten van de priesterkleren
De Talmoed (Sjabbat 31a) vertelt dat er eens een Geer (proseliet) bij Hilleel kwam en zei: ‘Ik wil Joods worden op voorwaarde dat men mij Koheen Gadol maakt, zodat ik al deze kleren kan dragen. Was deze man vreemd omdat hij alleen maar Joods wilde worden om deze kleren te dragen? Waarschijnlijk had hij door wat voor effecten het dragen van deze kleren had. Hij voelde bij zichzelf dat hij al deze Awerot had begaan en wilde nu met een schone lei beginnen.

Waarschijnlijk was dit ook de bedoeling van Achasjwerosj toen hij bij zijn grote diner alle kleren van de Hogepriester aandeed, zoals beschreven staat in de Talmoed (Megilla 12a).

Twee problemen opgelost
Achasjwerosj probeerde hiermee twee misstanden rechtzetten. In Talmoed en Midrasj wordt regelmatig gesteld, dat wanneer men hier op aarde een grote maaltijd maakt, een bepaalde aanklacht in de Hemel wordt ingediend in de trant van: ’Zie, daar beneden wordt een grote maaltijd aangericht maar men heeft niets voor de Hemel bestemd’ (dit geschiedde zelfs bij Avraham toen hij een Beriet-Mila-maaltijd maakte voor zijn zoon Jitschak).

Achasjwerosj was bang dat men in de Hemel ontevreden zou zijn over zijn immense maaltijd. Daarom dacht hij dat te kunnen ondervangen door zijn maaltijd in een bepaald opzicht gelijk te maken aan offers op het altaar in de Tempel. Dat zou hem dan de Kappara geven.

Daarom gebruikte hij bij zijn maaltijd ook de dienstvoorwerpen uit de Tempel als drinkgerei en bestek. Bovendien trok hij priesterkleren aan en zorgde hij ervoor dat er meer te eten dan te drinken was (gelijkend op de offers op het altaar) en noemde hij zijn dienaren naar de offers.

Hij meende hierdoor G’ds woede af te wenden, wanneer het allemaal zou lijken op de offers in de Tempel. Hij hoopte op Kappara door middel van de kleren. De priesterkleding verzoent acht overtredingen.

Achasjwerosj had gezien hoe zijn voorganger Belsjatszar (zie het schilderij van Rembrandt) gestraft werd toen hij de Tempelvoorwerpen misbruikte. Daarom dacht hij het beter te doen en tijdens zijn maaltijd zoveel mogelijk gelijkenis met de Tempel te creëren.

Hij dacht dat hij tijdens die maaltijd zou functioneren als de Hogepriester in de Tempel en zo verzoening met de Hemel zou bewerkstelligen. Hij meende daardoor de Hemelse aanklacht te ontlopen. Zijn dienaren gaf hij namen naar de offers. Zo meende hij gevrijwaard te zijn voor de Hemelse aanklacht dat hij hier op aarde een grote maaltijd maakte maar niet aan de Hemel had gedacht.

©Dayan mr. drs. R. Evers 2013

«      1   |   2   
Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.