17 Ijar 5784 | 25 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De Mosjiach volgens de Baal Shem Tov
Publicatiedatum: zondag 05 mei 2013 Auteur: Redactie | 2.977 keer gelezen
Chassidiem en Chassidoes, Redactie, Mosjiach [Messias], Leer van de Baal Sjem Tov »

De Baal Sjem Tov leert ons dat wanneer de Mosjiach komt - laat dit snel in onze dagen plaatsvinden - dan zal hij ons de gehele Tora verklaren: van begin tot eind, overeenstemmend met alle lettercombinaties in ieder woord. Dan zal hij de gehele Tora in één woord combineren, welke lettercombinaties zal bevatten die iedere berekening zal overtreffen. (T'shuos Chein, Tazria)

Genade is vals en schoonheid is ijdel... Misjlei/Spr. 31:31. De Baal Sjem Tov merkte eens op dat wanneer de Mosjiach komt dan zal leugen genade bezitten en ijdelheid zal op schoonheid lijken. (Ohr haner 16b geciteerd in Siddoer T'zlosa D'Jisrael, toegeschreven aan rabbi Sjlomo van Karlin in Sjema Sjlomo I, pag. 108)

Op een keer tijdens Erev Sjabbes reisde de Baal Sjem Tov samen met zijn leerling rabbi Leib, de Maggid van Polonoye een lange afstand per wagen. Nadat zij bossen en velden hadden doorgetrokken, gaf de Baal Sjem Tov de opdracht dat de wagen moest stoppen. Het stopte bij een alleenstaande huis, geïsoleerd van de buitenwereld. Een man met een zeer opvallende verschijning kwam naar buiten en verwelkomende de reizigers op een vreugdevolle en hartverwarmde wijze. Toen vroeg de man of zij bij hem de Sjabbes wilden doorbrengen, waarop de Baal Sjem Tov zijn warme uitnodiging afsloeg. Rabbi Leib was uiterst verbaasd, maar stelde geen vragen.
Later vroeg de Baal Sjem Tov: ‘weet je wat het is? Hij is de Mosjiach van onze generatie.' In onze Heilige Boek staat dat de ziel van de Mosjiach in iedere generatie aanwezig is. Zodra de tijd daar is, dan zal hij zichzelf in al zijn deugd en schoonheid aan de hele wereld openbaren. Dit was voor rabbi Leib een enorme worden en daarom kon hij zijn vraag niet onderdrukken: ‘Als dit zo is, waarom wees de Rebbe [Baal Sjem Tov] zijn uitnodiging om met hem de Sjabbes door te brengen dan af?'
De Baal Sjem Tov antwoordde: ‘De Hemel heeft besloten dat deze heilige man, die de ziel van de Mosjiach draagt, tijdens de komende Sjabbes wegens de zonde van deze generatie zal sterven. Hoe kan ik Sjabbesmaaltijden eten met de wetenschap dat de dood van deze afstammeling van de door G'd gezalfde Ja'aqov? (Likkoetei Divrei Torah 9, geciteerd in Meir Einei Jisrael, Mosjiach).

Zodra iemand op de correcte wijze bidt, dan bindt hij zijn gedachten aan zijn woorden. Hiermee wordt het aspect van de Mosjiach geperfectioneerd. In het Kabbalisme en Chassidoes wordt geleerd dat Joodse zielen met letter en woorden van de Heilige Taal (het Hebreeuws) wordt geïdentificeerd.  Wanneer onze rechtvaardige Mosjiach komt, dan zal de vereniging compleet zijn en alle gedachten en letters van spraak zal verheven worden. Dit messiaanse aspect wordt door iedereen die dawent en aan Torastudie doet geperfectioneerd. Hierdoor concludeert de Baal Sjem Tov dat iedere Joodse ziel een deel van de Mosjiach bezit die geperfectioneerd en klaargemaakt moet worden.
Zoals we weten, is het woord "Adam" een acroniem van:

•·         Adam
•·         Dawied
•·         Mosjiach

De vorm van Adam Harisjon, de eerste Adam, omvatte de gehele universum. Alle zielen van de Joden zaten in Adam Harisjon. Na de eerste zonde verminderde zijn vorm. Hetzelfde zal ook met de Mosjiach zijn. Hij zal alle 600.000 primaire Joodse zielen, zoals zij voor de eerste zonde een onderdeel van Adam Harisjon vormden.  Daarom moet iedere Jood een deel van de Mosjiach klaarmaken en dat heeft betrekking met zijn nesjomme, totdat de gehele structuur compleet en klaargemaakt is. Dan zal het ultieme en eeuwige eenheid verwezenlijkt worden. Moge dit snel in onze dagen plaatsvinden! (Me'or Einaim, Pinchos)

(Bron: David Sears "The Path of the Baal Shem Tov; early Chasidic teachings and customs).

©Jodendom-online 2007

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.