13 Tisjri 5782 | 19 september 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Tesjoeva' (terugkeer tot G'd) volgens Rabbi Nachman
Publicatiedatum: maandag 13 mei 2013 Auteur: Redactie | 2.742 keer gelezen
Chassidiem en Chassidoes, Redactie, Tesjoeva [Inkeer], Leer van Rabbi Nachman »

Er is een weg dat alles goed komt (Alim LiTerufah 113).

Omdat de grootheid van G'd onpeilbaar is, is Tesjoeva' zo krachtig. Ongeacht hoe diep je gevallen bent en zit je in de laagste diepten, wanhoop dan niet, want jij kunt je altijd tot G'd wenden. Slechts door middel van een kleine inspanning kun je van jouw zonde tot verdiensten omdraaien. Waar je ook valt, je kunt makkelijk tot G'd terugkeren. Dit is dankzij Zijn enorme Grootheid. Niets gaat Zijn krachten te boven. Geef nooit op! Blijf het uitschreeuwen, bidden en smeken tot G'd (Sichot Haran #3).

Soms kan een zonde een persoon zo bitter maken dat hij volledig spijt heeft (Likutey Halachot, Birkat HaReiach 4:2)

Het kan gebeuren dat je opeens een gedachten van Tesjoeva' en een diepe verlangen naar Hasjem op voelt komen. Stop dan precies op die plek waar je bent en neem een moment om op deze gedachten en gevoel van diepe verlangen te richten. Zet deze gedachten en gevoel om in gebed. Zet jouw gevoel van diepe verlangen om in woorden die diep uit jouw hart komen. Wacht dan niet noch dat je doorgaat waarmee je aanvankelijk bezig was, ook al bevindt je niet op jouw gewoonlijke plaats om te dawnen of te lernen, zelfs als je onderweg bent om ergens naar toe te gaan - want wanneer je deze onderbreking niet neem, dan verstoor jij jouw diepe gedachtegang (Likutey Moharan II, 124).

Iedereen moet zijn eigen glorie minimaliseren en de glorie van G'd maximaliseren... wanneer iemand voor eigen eer wegvlucht, minimaliseert zijn eigen eer en maximaliseert hij de eer van G'd, dan bereikt hij de glorie van G'd. De enige weg om de glorie van G'd te bereiken is door Tesjoeva'. En de ware teken dat een persoon echt tot G'd is teruggekeerd, is de bekwaamheid om te horen dat hij beledigt wordt en vervolgens stil blijft. Hij verdraagt zelfs het meest moordlustige misbruik met alle geduld. Hierdoor vermindert het bloed in de linkerkant van zijn hart (de zetel van de dierlijke ziel) en zo wordt zijn kwade neiging (jatser hara') vernietigd. Zo'n persoon is waardig om een aandeel in G'd' s glorie te ontvangen.

Berouw is eindloos en mag niet onderbroken worden. Niemand is in staat de woorden "ik heb gezondigd, ik heb overtredingen begaan, ik heb gerebelleerd" in perfecte openhartigheid en vrij van verkeerde motieven op te zeggen. Daarom moet hij  brouw voor zijn eerdere berouw én voor het gebrek in zijn vorige bekentenis tonen. Tesjoeva' heeft drie aspecten:

1. met de ogen zien,
2. met de oren horen en
3. begrijpen met het hart (Jesjajahoe 6:10).

Iemand moet zijn ogen gebruiken om vooruit naar zijn uiteindelijke doel én het doel van de wereld te kijken. Hij moet zich op zijn doel concentreren met heel zijn hart en er alles aan doen om dit te bereiken en niets anders. En hij moet zijn oren gebruiken om zorgvuldig te luisteren naar wat onze heilige Geleerden ons leren. Dan is hij in staat terug te keren tot G'd.
Tesjoeva' hangt hoofdzakelijk van nederigheid af. Men moet zichzelf tot "niets" maken... Men moet zichzelf aanleren stil te zijn en wanneer hij beledigd wordt dan niet te antwoorden. Zulke mensen zijn waardig om "wijs" genoemd te worden en bereikt hiermee de volmaakte Tesjoeva', de kroon (Kether) en de top van de Sefiroth. Dit is de weg naar de waarheid en de eeuwigdurende glorie van G'd (Likutey Moharan I,6).

Om tot een complete Tesjoeva' te komen, moet je alle plaatsen waar je voor jouw Tesjoeva' eerder was weer doorlopen. Wanneer je dan de exact dezelfde verleidingen ervaart zoals eerder, dan moet jij jouw ogen afwenden en jouw impulsen controleren om niet in de herhaling te vallen. Dit is de echte Tesjoeva': er is geen andere weg (Likutey Moharan II, 49).

Wanneer je tot G'd terug wilt keren, moet jij jezelf tot een nieuwe creatie veranderen. Een kind kan de was doen! Een mens stopt nooit met ademen: oude lucht uitademen in nieuwe lucht inademen. Onze leven hangt hier van af. De fysieke lucht die wij inademen heeft hierboven zijn wortel. Daar is het goede lucht van de Tsaddiek en de slechte lucht van de zondaar. De Tsaddiek trekt constant zuivere lucht tot zich en de zondaar trekt onzuivere lucht. Wanneer iemand berouw heeft, moet hij stoppen onzuivere lucht in te ademen. Dat is hetzelfde wanneer iemand komt te overlijden: hij neemt extra lucht tot zich en dan verlaat de geest zijn lichaam. Iedere uitwaseming is de dood van dat moment dat is voorbijgegaan. Dit ter voorbereiding voor de geboorte van het nieuwe moment. Dus wanneer je een diepe zucht neemt, dan bevrijd jij jezelf van de onzuivere lucht van de zondaar en adem jij jezelf aan de pure, zuivere lucht van een Tsaddiek in om de nieuwe vitaliteit te kunnen ontvangen. DAT is Tesjoeva': terugkeren van onzuiverheid naar zuiverheid om het nieuwe leven te bereiken. Het lichaam is vernieuwd, omdat "zuchten iemands lichaam breekt" (Berachot 58b) en hierdoor is het lichaam vernieuwd (Chayey Moharan #37).

(Bron: The Essential Rabbi Nachman van Rabbi Avraham Greenbaum en afbeelding van de geluiden van de Sjofar ©Michael LoSardo)

©Jodendom-online 2008

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.