17 Niesan 5784 | 25 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Genezing volgens de Lubavitcher Rebbe
Publicatiedatum: maandag 10 juni 2013 Auteur: Redactie | 3.773 keer gelezen
Chassidiem en Chassidoes, Redactie, Gezondheid, psychologie en sport, Lijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Leer van de Lubavitcher Rebbe »

"Een gezond functionerend lichaam is afhankelijk van een gezonde, goed functionerende ziel"
- Rebbe -

Je mag niet met je lichaam omgaan zoals het jou goeddunkt. Jouw lichaam is van Hasjem. Hij heeft jouw lichaam gegeven als voertuig voor jouw ziel. Daarom moet jij jouw lichaam goed verzorgen en mag jij jouw lichaam geen kwaad doen, zoals je een ander niet kwaad mag doen. Het is een mitswe goed te eten, te rusten en fysiek in vorm te blijven mits het geen overdreven aandacht voor het lichaam wordt. De grootste waarde van een gezond lichaam is dat in staat bent geheel op jouw ziel te richten, jouw G'ddelijke opdracht in de wereld te vervullen en zo een zinvol leven te lijden.

Goede gezondheid is een gezonde ziel in een gezond lichaam. Het is aangetoond dat positieve en optimistische ingestelde mensen een krachtiger immuniteitssysteem hebben. Ook wordt het steeds meer bekend dat iemands gezondheid beïnvloed wordt door G'dsvertrouwen. Visa versa is ook aangetoond. Daarom is het een mitswe zieke mensen te sterken met hoop en vertrouwen op een goed herstel.

Zoals het lichaam door stoffelijk voedsel in stand wordt gehouden, zo heeft de ziel geestelijk voedsel nodig. Geestelijk voedsel is onder andere:

  1. Bewust zijn van de levensopdracht,
  2. Bewust van de aanwezigheid van Hasjem zijn,
  3. Lernen,
  4. Dawnen,
  5. Deugdzaam handelen in contact met Hasjem,
  6. Vervullen van morele- en spirituele verplichtingen,
  7. Als we voor het slapen nederig hopen dat Hasjem onze daden van de dag zal goedkeuren, zal onze ziel tijdens de nacht zich aan de spirituele bronnen verkwikken zodat wij aanstelen.

Een ernstig zieke man had de keus tussen twee artsen:

  1. G'dsvrezende arts, maar minder deskundig,
  2. Deskundige arts, maar niet G'dsvrezend.

De man vroeg aan de rabbijn tussen welke arts hij moest kiezen. "Ga naar de arts met de beste reputatie," antwoordde de rabbijn, "want Hasjem heeft de arts toestemming verleend met zijn medische kennis genezing te brengen. Degene die het meest deskundig is, zal het beste op zijn taak berekend zijn."

Een zieke mag niet zelfdokteren en moet bijtijds de arts raadplegen. Het is bij ernstige ziekte raadzaam altijd een second opinie te vragen.

Het is de arts niet door Hasjem gegeven iemand ongeneselijk ziek te verklaren. Hiermee verzwakt hij de hoop van een patiënt. Immers er staat in Sjmot/Ex. 15:26 geschreven dat Hasjem onze Arts is. De artsen moeten van doordrongen zijn dat zij slechts instrumenten van Hasjem zijn.

Bij ziekte of door een getroffen ongeval mogen wij geen medische hulp weigeren of ons van geneeskunde afkeren. Hasjem heeft bepaalde stoffen geschapen om te kunnen genezen. Hij gaf ons inzicht hoe wij deze stoffen moeten verbinden, chemische stoffen te manipuleren waardoor wij medicijnen kunnen samenstellen. We moeten dit accepteren.

Roekeloze toepassing is ontheiliging van het bestaan van de middelen.

Van oorsprong bijten lichaam en ziel elkaar, maar zij moeten elkaar leren waarderen. Ze hebben elkaar voor een gezond leven nodig. Het lichaam dient de ziel als hoger gezag te erkennen. Deze erkenning is de sleutel van een goede gezondheid.   

Een bestuurlid van een ziekenhuis kwam bij de Rebbe voor een zegen. Hij vertelde dat hij in een ziekenhuis werkte. De Rebbe gaf hem ter overweging dat hij het beter "huis van genezing" in plaats van "ziekenhuis" kan noemen. Als een patiënt naar het ziekenhuis gaat, voelt hij dat hij een huis van genezing binnengaat. Zijn geest zal hierdoor gesterkt worden waardoor het genezingsproces bespoedigd zal worden.

(Bron: "Zinvol leven; de wijsheid van de Rebbe Menachem Mendel Schneerson")

©Jodendom-online.nl 2008

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.