23 Adar II 5784 | 03 maart 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Zielsverwantschap binnen een huwelijk volgens de Lubavitcher Rebbe
Publicatiedatum: maandag 10 juni 2013 Auteur: Redactie | 4.440 keer gelezen
Chassidiem en Chassidoes, Redactie, Huwelijk, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Leer van de Lubavitcher Rebbe »

Een geleerde die in aanzien stond, dacht na over het huwelijk, en besefte dat de G'ddelijke energie die nodig is om de twee tegengestelden in harmonie te brengen, zich voortdurend moet vernieuwen. Toen hij dit inzicht met een collega deelde, zei deze: "geluk"gewenst!" "waarom feliciteer je mij?" vroeg de geleerde. "Omdat ik uit je inzicht concludeer dat je huwelijk zich ieder moment vernieuwd. Dus: Mazzaltovv! Je bent zojuist opnieuw in het huwelijk getreden."

Hasjem heeft de mens in eenheid geschapen en heeft ze in tweeën gekliefd: twee mensen die samen kunnen gaan om een eenheid te vormen. Man en vrouw worden tot elkaar aangetrokken, omdat zij zich los van elkaar niet compleet voelen. De mens blijft zoeken naar zijn wederhelft. Jouw wederhelft en jij verenigen zich met G'd.
De sleutel tot een gelukkig huwelijk zit hem in het aanvaarden van de heiligheid van het huwelijk. Naast dat man en vrouw met elkaar verenigd worden, zo wordt er nog een derde dimensie aan het koppel toegevoegd: G'd. De Hebreeuwse woorden voor man en vrouw bevatten beide het woord vuur. Zij bevatten ook andere letters die in combinatie van G'ds Naam vertegenwoordigen. Zonder Hasjem is man en vrouw als twee vuren die elkaar zullen verteren. Door één te worden, worden zij verneigt door een onzichtbare, verborgen band die hun eenheid en hun huwelijk veer groter maakt dan de som der delen.

Een ongetrouwde jonge vrouw sprak met de Rebbe over enkele mogelijke huwelijkspartners, van wie de namen haar waren genoemd. Zij liet de Rebbe weten dat zij zich tot geen enkele aangetrokken voelde. De Rebbe glimlachte. Hij zei:
"Je hebt te veel kasteelromannetjes gelezen. Liefde is iets anders dan die overweldigende, verblindende emotie die we in de wereld van de fictie tegenkomen. Echte liefde is een gevoel dat in de loop der jaren in kracht toeneemt. Het zijn alledaagse dingen die de liefde tot bloei brengen. Het gaat erom te delen, voor elkaar te zorgen en elkaar te respecteren. Echte liefde is: samen een leven, een gezin en een thuishaven opbouwen. Wanneer twee levens met het verstrijken van de tijd een eenheid gaan vormen, bereik je punt waarop de beide partners zich een deel van de andere voelen, en geen van beide zich nog een leven kan voorstellen zonder die ander aan zijn of haar zijde."

Omdat man en vrouw biologisch, emotioneel en psychologisch opzichten verschillen, moeten zij zich eeuwig binden met de kracht van G'd. Deze levenslange band betekent toewijding van het koppel aan Hasjem en Zijn tijdloze wetten. Man en vrouw moeten in hun verbintenis G'd verwelkomen in hun levens aan eeuwige waarden te wijden, door zich te binden aan een aanwezigheid die hoger is dan de eigen aanwezigheid, en door de G'd te erkennen die hen als twee helften van één ziel heeft geschapen. Wil je een huwelijk een grote kans van slagen hebben, dan moeten wij eerst leren zien wie wij in wezen zijn: een ziel omhuld door een lichaam. Als je in vrede met jezelf leeft, als je lichaam en ziel bij vervullen van jouw levenstaak op elkaar zijn afgestemd, dan is de slagingskans door jouw  uitgangspunt om de juiste zielsverwant te vinden hoger. Onze ziel die zonder de ander incompleet voelt, vraagt van ons de zoektocht naar onze andere helft op ons te nemen. Daarom moet lichamelijke aantrekkingskracht niet het enige richtpunt van onze zoektocht zijn, want lichamelijke aantrekkingskracht is een bevestiging dat de ziel naar die twee-eenheid verlangt. Lichamelijke aantrekkingskracht is het belangrijkste hulpmiddel om het uiteindelijke doel te bereiken: het koesteren van een relatie tussen een man en een vrouw. De mate van zielsverwantschap bepaalt of er sprake is van een serieuze verbintenis, niet oppervlakkigheden. Het is daarom heel belangrijk om te weten hoe de ander over G'd denkt en welke levensdoelen hij of zij stelt. dit zijn de vragen die in jouw leven en in jouw huwelijk van belang zijn.

Een huwelijk bezit vitaliteit, wordt voortdurend gevoed en gestimuleerd. Een goed huwelijk heeft een overdaad aan vertrouwen. Het vertrouwen is een solide basis die een huwelijk in tijden van crisis kan dragen. Beschouw jouw huwelijk als een zaak van levensbelang. Het is een verbintenis tussen jou, jouw partner en G'd, want de eenheid die door het huwelijk wordt geschapen - de verbintenis tussen man, vrouw en G'd - versterkt de eenheid en de liefde in huis en haard. Deze eenheid is toonaangevend voor de manier waarop elk kind opgroeit en zelf weer liefde uitstraalt. Een dergelijke verbintenis vormt een bron van licht die haar schijnsel over de hele wereld verspreidt.

Een geslaagd huwelijk is een relatie waarin G'd wordt verwelkomd.

(Bron: "Zinvol leven; de wijsheid van de Rebbe Menachem Mendel Schneerson")

©Jodendom-onlie 2008

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.