15 Adar II 5784 | 22 februari 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Wat de Lubavitcher Rebbe wel en niet over de Sjoa' zei
Publicatiedatum: maandag 10 juni 2013 Auteur: Redactie | 3.634 keer gelezen
Chassidiem en Chassidoes, Redactie, Sjoa (Holocaust), Leer van de Lubavitcher Rebbe »

In zijn schrijfsels en discussies weigerde de Rebbe - zijn familie zelf slachtoffer - een theologische verklaring te geven over wat er tijdens de Sjoa' is gebeurd. "We kunnen alleen maar toegeven dat er dingen gebeuren die buiten eindige kennis van de menselijke geest gebeurd. Het is niet mijn taak G'd  te verdedigen waarom Hij dit heeft gestaan. Het enige antwoord is dat we de onmiddellijke en volledige verlossing accepteren, die ten aangezicht van de aarde het kwaad voor eeuwig zal verbannen en dat de intrinsieke goedheid en volmaaktheid van de schepping G'ds Licht brengt".  

Voor de Rebbe is het tegendeel juist bewezen op de stelling dat de Sjoa' aan zou tonen dat G'd juist niet bestaat: "de Holocaust heeft het eventuele geloof in een menselijke basis van moraal beslist weerlegd. In het vooroorlogse Europa, waren het de Duitsers die cultuur, de wetenschappelijke vooruitgang en het filosofische moraal belichaamden. En deze zelfde mensen begingen de meest afschuwelijke wreedheden die de menselijke geschiedenis ooit heeft gekend! De Sjoa' heeft ons juist geleerd dat geloof alleen mogelijk is door de acceptatie van het G'ddelijk gezag. Onze woede, onze onophoudelijke uitdaging naar G'd over wat er is gebeurd, is  de meest krachtige verklaring van ons geloof in G'd en ons vertrouwen in Zijn goedheid. Als wij dit niet deden, waarom zouden wij op iemand waarin wij niet geloven verontwaardigd zijn? Slecht een blinde werking van het lot? Een willekeurig gekras en gekwaak uit het universum? Het is alleen maar omdat wij in G'd geloven, omdat wij er van overtuigd zijn dat er een rechtvaardiging bestaat, fout en een goed die uiteindelijk zal zegevieren bestaat, zodat wij net als Mosje zullen uitroepen: "Waarom, mijn G'd, heb je kwaad tegen Jouw mensen gedaan?"

Voor de Rebbe was het niet relevant of we de Sjoa wel of niet begrijpen of hoe wij zelfs de slachtoffers herdenken. Als wij toestaan dat de pijn en wanhoop ons nieuwe generatie Joden ontmoedigen, dan is Hitlers  "de Endlösung" - G'd verhoedde - gerealiseerd. Maar als wij als generatie met trots en toewijding aan onze Joodszijn bouwen, dan hebben wij de "de Endlösung" overwonnen, leert de Rebbe.

(Bron: What the Rebbe Said (and Didn't Say) About the Holocaust ; tekst: Rabbi Yanki Tauber van Chabad.org)

©Jodendom-online 2009

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.