12 Ijar 5784 | 20 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Mitswes met enthousiasme doen
Publicatiedatum: zondag 13 oktober 2013 Auteur: Redactie | 1.399 keer gelezen
Kabbalah, Redactie, Talmoed Tora, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Mitswes [geboden] doen »
Zoals het doen van mitswes [geboden] erg belangrijk is, zo is de motivatie net zo belangrijk. Volgens de Sefer Mesillas Yesharim zijn er diverse niveaus van integriteit in het doen van mitswes.

Het laagste niveau is het doen van alle mitswes, maar dat motieven op persoonlijke basis is gebaseerd. Je wilt er persoonlijk beter van worden en je wilt de eer wilt opstrijken hoe goed je bent, hoe wijs en vroom. Dit is omwille van het misleiden van andere mensen!
In dit geval ontkrachten de intenties van de mitswes en deze zullen door Hasjem worden afgewezen.

Een hoger niveau is het niveau dat de persoon niet om misleidende redenen mitswes doen, maar mitswes doet omdat Hasjem zijn gehoorzaamheid zal belonen. Hoewel dit geen ideale manier is om de wil van Hasjem te doen, moedigen de Geleerden zo'n persoon wel aan om de mitswes te blijven doen. Ook al zijn de motieven niet perfect.

En dan heb je tot slot het niveau dat iemand mitswes doet omdat het simpelweg de Wil van Hasjem is. Ook al is dit het motief van het doen van de mitswes, ook hier heb je te maken met verschillende niveaus van avodah Hasjem, het dienen van Hasjem.
Sefer Mesillas Yesharim waarschuwt dat wanneer iemand nog niet
het niveau heeft gehaald van liefde voor Hasjem, zal de persoon het doen van mitswes ervaren als een last. Iemand moet getroffen zijn met deze liefde en daardoor zijn loyaliteit en toewijding aan Hasjem wilt tonen door het doen van de mitswes. En dat niet alleen. Deze toewijding en loyaliteit moeten ook aanwezig zijn wanneer je de mitswes moet doen in een uiterst moeilijke gelegenheid, waardoor je in de situatie komt dat je op deze strikte niveau van zelfonderzoek komt. Hoe?

Zoals het bloem voorheen in de Bejt Hamiqdasj, de Heilige Tempel, maar liefst 13 keer gezeefd werd, moet iemand zijn motieven van zijn hart 'doorzeven' en uitzoeken of er – samen met zijn primaire verlangen voor Avodah Hasjem – of er nog andere motieven bestaan. Wordt zijn zorgvuldigheid in de mitswe niet versterkt door het feit dat er toeschouwers in de buurt staan die zijn gerechtigheid zullen bewonderen? Ook moet hij nadenken over het feit dat hij naast zijn toewijding, zeker zal worden beloond door Hasjem voor deze toewijding. Deze onbewuste gedachten diskwalificeren zijn mitswe niet, want iedereen wordt beloond naar ieder niveau van Avodah Hasjem, maar ons doel moet absolute zuiverheid van dienst zijn. Dit betekent zuivere gedachten en intenties, tijdens het doen van de mitswe.

Hasjems verlangen dat wij mitswes doen zit hem niet in het lichamelijke uitvoering, maar de kwaliteit hoe iemands hart – door het doen van deze mitswes – naar Hasjem is gericht.
Is er een manier om dit te verbeteren?

Veel mensen reciteren voor het doen van mitswes de lesjem jichoed. In de Artscroll siddoeriem[gebedenboeken] is het de opening van Pesoekei d'Zimrah:

Harejnie mzamen 'et pie lehodot oelhalel oelsjabeach 'et bor'ie.

"לשםיחודקודשא-בריך-הואושכינתיה... Lesjem jichoed qoedsja' briech-hoe'

oesjchintejh 'ad jdej tamier wene'lam besjem kol jisrael... Om de eenheid van de Heilige, Wiens Naam geprezen wordt in gemeenschap met heel Israel en om Zijn goddelijke tegenwoordigheid in volstrekt Een-zijn...

De meeste mensen zeggen voor het doen van een mitswe, gebed of Torastudie alleen de eerste twee woorden: 'Lesjem Jichoed'. Deze broche of tefillah dient twee doelen. Het is een bevestiging dat de daad bedoeld is om de Torageboden op te volgen en om erbij toe te dragen dat de spirituele kwaliteit van de daad gewaarborgd is. Wanneer iemand een mitswe doet, wordt hij namelijk door negatieve spiritualiteit lastig gevallen. Deze negatieve krachten proberen de goede prestaties en de geestelijke vervulling van de mitswe te belemmeren. Door heel duidelijk 'lesjem jichoed' uit te spreken, precies voordat je een mitswe doet, verklaar je dat je de mitswe doet omwille van Hasjem, waardoor de spirituele krachten gedwongen worden hun pogingen op te geven.

1   |   2      »      
Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.