6 Siewan 5781 | 17 mei 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De remedie voor lasjon hara
Publicatiedatum: dinsdag 29 april 2014 Auteur: Redactie | 1.545 keer gelezen
Redactie, Talmoed Tora, Wetenschap, Media_wetenschap, Lasjon Hara [kwaadsprekerij], Media_Halacha en Ethiek, Moessar [ethiek], Leer van de Chofets Chaim »
Jalchoet Sjemonie Parsja Metsora leert dat ondanks het feit dat tsara'at niet meer bestaat, wordt je ziel wel aangetast en zal de aantoonbaarheid daarvan in de Olam Haba merkbaar zijn. Behalve wanneer iemand voor zijn dood berouw heeft getoond. Hoe? Niet alleen door het niet meer te doen. Je moet net als vroeger in de tijd van de Bejt Hamiqdasj gereinigd worden van tsara'at.

Wanneer je een awerah, zonde, begaan hebt – zoals lasjon hara – waar je eigen de G'ddelijke straf van tsara'at verdient, is er dan een remedie om goede tesjoeva te kunnen doen? Met andere woorden. Als de straf van lasjon hara blijft staan tot in Olam Haba, is er een manier om hier onder uit te komen?

Zo't torat nega'-tsara'at... Deze wet van de aantasting van tsara'at...Wajiqra 13:59. Letterlijk staat er: “Dit is de Tora van de aantasting van tsara'at”. Als iemand over zichzelf de G'ddelijke straf heeft uitgeroepen van tsara'at, dan moet hij zichzelf reinigingen door Torastudie. De Tora is een vuur van roenijoet – spiritualiteit – en vuur heeft het vermogen om verontreiniging te zuiveren [Bamidbar/Num. 31:23].

Echter is een simpele Torastudie niet goed genoeg. Je moet de Tora in zijn hele wezen absorberen [“letaharo 'o letam'o...verklaar het tahor of verklaar het tamej” Wajiqra 13:59]. Je taak is nog niet voldaan wanneer je slecht de Tora leert. Je moet je realiseren wat je hebt geleerd. Als je dat doet, dan wordt je 'tahor' [rein] verklaard. Leer je Tora, maar je je realiseert niet wat je geleerd hebt, dan sluimert de 'tamej' [onrein] nog steeds in je voort. Om te voorkomen dat je weer in dezelfde valkuil trapt door weer over andere mensen te praten, leert de Chofets Chaim ons dat we de regels van lasjon hara en sjmirat halasjon [gepaste spraak] goed moeten lernen en ons eigen maken.

Aangezien het feit we voor de antidote voor lasjon hara – het reukoffer [qetoret] – ook de Bejt Hamiqdasj en de Kohen nodig hadden, heeft Hasjem in al Zijn liefde ons een ander alternatief gegeven: dagelijks twee maal de reukoffer [pitoem haqetoret] reciteren na Sjacherit en Minchah. Dan is het alsof wij dit offer toch dagelijks brengen. Dit principe is hetzelfde als het bestuderen van de karbanot [offers] en tefillot [gebeden].

We hebben gezien dat lasjon hara de waardigheid en de privacy van het slachtoffer ontneemt, wat zijn ware bezittingen zijn. Dat is de reden waarom de dader vroeger de tsara'at ook alleen op deze wijze kon treffen. R' Ruderman concludeert dat de schade door lasjon hara enorm is en het is een zonde waar je moeilijk op de goede manier berouw voor kan tonen. Daarom adviseert hij ook om de wetten van lasjon hara van de Chofets Chaim te lernen en deze toe te passen.

Ook zagen we dat lasjon mensen zowel lichamelijk als geestelijk treft. Er is een regel dat leert dat alles wat fysiek waarneembaar is, is als zijnde waar in de geestelijke wereld. Hoe materiëler een ding is, hoe minder energie het heeft. Vuur, vanwege de etherische kwaliteit, kan spanning uitoefenen en dingen verder vernietigen dan alleen het materiële dan het al is. Dit is des te meer de geestelijke dingen, die oneindig veel krachtiger dan de fysieke dingen zijn. Waarom weten we dat de zon, materieel, slechts 1/60 is van de gehenna [spiritueel]? Mitswes en averot zijn afhankelijk wat er in de fysieke wereld gebeurt.

Hoewel Torastudie een antidote is tegen lasjon hara, heb je daar geen fysieke handelingen voor nodig. Spraak is ondertussen een uiting van intellect en het geestelijke. Daarom is lasjon hara ook een spirituele uiting zonder enig fysieke component. Aangezien het spirituele veel sterker is dan het fysieke, heeft zowel positieve spraak – sjmirat halasjon - als lasjon hara een krachtige werkingen met directe invloeden op het fysieke en spirituele wereld. Torastudie heeft alleen een constructieve kracht, terwijl spraak ook een destructieve kracht kan hebben. Het is een levenstaak te realiseren hoe krachtig spraak is!

Verder is de sleutel om geen lasjon hara te spreken, een kwestie van je visie over de betrokkene te veranderen en de sfeer van sjalom en chesed juist bevorderen [Tehilliem 34:13-15]. Dan zul je vanzelf de goede kanten van de persoon inzien en zijn slechte kanten zullen vervagen. Hierdoor zullen we uit de strikken van lasjon hara blijven, die verstrekkende gevolgen hebben in ons leven in Olam Haba! Door dit te beseffen, ga je het geschenk van het leven erkennen en waarderen. Je gaat je meer toespitsen op chesed. Hierdoor ga je veel liefdevoller naar je naaste kijken en voor je het weet is lasjon hara geen onderdeel meer van jouw middah, karaktertrek, daardoor zal de automatische neiging om lasjon hara spreken snel vanzelf verdwijnen. Het is een afkickproces van een zeer slechte gewoonte, wat verslavend werkt.

In het licht hetgeen wij geleerd hebben en graag willen dat Hasjem onze gebeden dagelijks verhoort, laten we Klal Jisrael gunstig beoordelen en een eenheid vormen, waardoor de komst van Mosjiach en de bouw van de Bejt Hamiqdasj bespoedigd worden. Want de reden dat de Mosjiach nog niet is geweest en de Bejt Hamiqdasj niet meer is dan 1 buitenmuur, is omdat we nog steeds geen eenheid vormen dankzij onze eigen lasjon hara.

Bron: Limud Yomi Deel I, II en III

 

©Jodendom-online 2014

Pagina index:
Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.