12 Ijar 5784 | 20 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] deel 6
Publicatiedatum: dinsdag 20 mei 2014 Auteur: Redactie | 1.623 keer gelezen
Kabbalah, Redactie, Media_Halacha en Ethiek, Goed en Kwaad, Moessar [ethiek], Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim], Hasjkove volgens de RaMCHaL »

Inleiding 6, hoofdstukken 5, 6,7 en 8

Er zijn 3 hoofdoorzaken die onze waakzaamheid, hazhieroet, aantasten en dat zijn onze dagelijkse beslommeringen die al onze aandacht opeisen, frivoliteit en spot [denk aan mensen die continue de aandacht opeisen door 'leuk' te zijn, films, muziekconcerten, etc.] en slechte gezelschap zoals buren, kennissen, vrienden en familie die jou van jouw heilige levenswijze en levensdoel afhalen. Rabbi Mizrachi gaat in de onderstaande sjioer hier uitgebreid op in.

Naast de 3 hoofdoorzaken die ons van waakzaamheid afhouden, bestaat nog een ziekte die in een vroom leven desastreus is: trots. Zij vallen vooral in de valkuil van frivoliteit en spot. Zij zijn die mensen die constant de aandacht willen hebben, of wat voor wijze dan ook. Deze mensen zijn eigenlijk heel onzeker en moeten voortdurend bevestigd worden in hun persoonlijkheid. Hun inhoud is namelijk zo leeg, terwijl zij onbewust zoveel meer nodig heeft. Zij kunnen dat niet vinden en zoeken vervolgens aandacht. Zodra zij zich in die oceaan van zonden bevinden, is het moeilijk om er weer uit te komen. Zij accepteren namelijk geen kritiek en zijn niet te corrigeren in hun gedrag. Hierdoor wordt tesjoeva, inkeer, een moeilijk verhaal.

Het misleidende van dit alles is dat dit een proces is dat het geleidelijk aangaat. Het wordt langzaam een gewoonte en stap voor stap trap je verder in de valkuilen van de zonde. Net als je in de oceaan terecht bent gekomen, is het haast niet te doen om eruit te komen [zwemmen]. Misjle/Spr. 19:29 zegt: “nachonoe laletsiem sjfatiem... oordelen zijn voor de spotters bereid...”. Dit zijn dezelfde termen waarmee Hasjem Mitsrajiem, Egypte, heeft gestraft!

De enige medicijn tegen deze 3 hoofdoorzaken is de Tora. Wees goed van bewust hetgeen je doet en of je je door de 3 hoofdoorzaken laat afleiden, want Hasjem ziet alles. Daarnaast heb je vaak niet in de gaten hoe groot een overtreding is, met alle gevolgen van dien. Je hebt dus een grote verantwoordelijkheid doordat je een goddelijke ziel, de nesjama, in je hebt. Je moet je door je goddelijke ziel je als een Joods te gedragen ten opzichte van de rest van de wereld [Tehilliem 119:46]. Dit geldt ook voor G'dsvrezende niet-Joden!

Om de medicijn 'Tora' te bemachtigen tegen de 3 hoofdoorzaken die onze waakzaamheid aantasten, moet je beginnen met bereidwilligheid.

Bereidwilligheid
[hazriezoet].
Alles in het leven bestaat uit keuzen. Zo kan je dus ook kiezen of je wel of niet vroom wilt leven. Zodra je een keuze maakt, valt alles vanzelf op zijn plaats. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je door de keuze voor een vroom leven bijvoorbeeld geen baan meer zal kunnen vinden, want alles wat we in ons leven als probleem ervaren, is een gebrek aan emoenah: geloof in Hasjem.

Wanneer je je eindelijk de grootheid van het niveau om de mitswot te volgen realiseert, dan zal je hart aangespoord worden om deze te volgen en ze als je levensmissie te beschouwen. Echter de trots persoon die we hierboven beschreven hebben, realiseert het belang van de Tora en haar mitwes niet waardoor hij in zijn grote probleem blijft hangen. Want hij wilt toch niet toegeven dat hij, net als de meerderheid van de mensheid, in een leugen leeft en hoewel je in het achterhoofd dit ook wilt, je niet zal toegeven? Je ego staat dan in de weg! Je wordt lui in het doen van de goede dingen in het leven.

Jissoeriem (tegenspoed): Verborgen zegeningen
Op Rosj Hasjana– Joods Nieuwjaar – wordt door Hasjem bepaald wat onze inkomen voor dat komend jaar is. Maar dat geldt ook voor tegenspoed. Hasjem bepaalt van te voren de hoeveelheid tegenspoed, dus de mate van lijden, die je dat jaar gaat ontvangen. Gestel dat je aan dat lijden een getal zou kunnen ophangen, bijvoorbeeld porties 100 jissoeriem, dan kan je die reduceren. Hoe?

Niet alle mitswes zijn eenvoudig te doen, waardoor er ook een mate van lijden aan te pas komt. Een voorbeeld: je moet vroeg op voor Sjacheriet – ochtendgebed – in de synagoge. Het kan echt reuze oncomfortabel zijn wanneer je doodmoe je bed uit moet, omdat je een heel druk bestaan leidt. Wanneer je besluit toch de mitswe te doen om op tijd in sjoel te zijn om te dawnen, bidden, wordt deze vorm van aan lijden die je onderging, van de 100 jissoeriem afgetrokken. Je ontkomt namelijk niet aan dat aantal. Hoe veel beter is het om bepaalde mitswes als uiterst oncomfortabel te ondervinden, die vervolgens van de 100 porties wordt afgetrokken, dan dat je op een andere manier je portie jissoeriem voor de kiezen krijgt.

Dus als je het goede kiest, helpt Hasjem je waakzaam [hazhieroet] te zijn met wat je doet, wat je zegt en hoe jij je gedraagt in je leven. Deze waakzaamheidleidt tot bereidwilligheid [hazriezoet]. Deze bereidwilligheid kent geen smoesjes om je verantwoordelijkheid - die verder gaat dan eten, drinken en plezier maken - voor je uit te schuiven, met gevolg dat je dan steeds luier wordt en daardoor steeds minder vrees voor Hasjem kent. Luiheid lijkt een gemakkelijker leven, maar we hebben aangetoond dat dit niet waar is. Je porties lijden krijg je toch wel, vroom of niet, maar dan liever minder comfort door het doen van sommige mitswes dan in vervelende situaties te komen om toch aan de door Hasjem bepaalde hoeveel van jissoeriem te komen. Daarnaast ontvang je beloningen voor het doen van mitswes. Hier is dan sprake van een win-win situatie.

Als je dan bereid bent om vroom te leven, wordt er aangeraden nooit een mitswe uit te stellen. Ja, zelfs voor onze verplichtingen te gaan rennen. Hierdoor krijgt de jetser hara – slechte neiging – geen kans om je waakzaamheid aan te tasten met de voorgenoemde 3 hoofdoorzaken. Want hoewel je in de burgermaatschappij eerst moet presteren om uitbetaald te krijgen, beloont Hasjem al bij iedere serieuze poging met het doen van een mistwe. Ook al slaag je er door omstandigheden er niet in, Hasjem beloont tóch.

Een andere tip is uit te kijken dat je niet onder je niveau vroom leeft. Gestel dat je een behoorlijk niveau aan kan, grijp die en houd die vast. Een rabbijn waarschuwde heel treffend: conservatief ligt 5 jaar van liberaal vandaan. Modern orthodox ligt 10 jaar van de conservatieven vandaan. Wat wordt hiermee bedoeld?

Heel eenvoudig. Er is absoluut niets mis met modern orthodox. Sterker nog, sommige moderne orthodoxen zijn vromer dan sommige charediem ['ultra-orthodoxen']. Echter, kan jij het charedische leven aan, dan is het zeer onverstandig om als modern-orthodox door het leven te gaan, dan is weer en weer en weer een stap verder omlaag gaan omdat je lui bent, zeer waarschijnlijk. Dit met alle gevolgen van dien, want voor je het weet ben jij met 20 jaar seculier en anders je kinderen wel wanneer zij volwassen worden.

Daarom moeten wij al onze energie aanwenden Hasjem te leren kennen. Dat is ook de reden van ons bestaan. Je hebt in feite maar één keuze...

In de volgende video gaat rabbi Mizrachi door op hoofdstukken 5, 6, 7 en 8. Het is niet noodzakelijk, maar mocht je mee willen lezen en lernen met de sjioeriem, kun je de Mesillat Yesharim hier [hebr-eng] of hier [eng] [mee]lezen.

 

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.