17 Niesan 5784 | 25 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Pad der zonde
Publicatiedatum: zondag 22 juni 2014 Auteur: Redactie | 1.470 keer gelezen
Redactie, Talmoed Tora, Goed en Kwaad, Moessar [ethiek], Leer van de Chofets Chaim »
Asjrei haiesj, asjer lo' halach, ba'atsat rsja'iem ievderech chta'iem lo 'amad, oevmisjav letsiem, lo jasjav.... geprezen is de man die niet wandelde in de raad der goddelozen, noch op de weg van de zondaren stond, noch zat in het gestoelte van de spotters” [Tehilliem 1:1]. Avodah Zarah 18b legt uit de gevolgen uit wanneer je je in laat met slechte mensen. Het proces gaat van niveau naar niveau [wandelt, stilstaan, zitten]. Wanneer je wandelt op de weg van de goddelozen, zal je uiteindelijk stoppen en even blijven staan om een glimp te kunnen vangen van hun zondige praktijken. Dat leidt je tot het zitten onder hen en deel te nemen aan hun bezigheden totdat je zelf volledig onderdeel wordt van de zondaren.

Harav Gurwitz [Anafeha Arzei Eil] leert dat je 'atsat rsaj'iem... betekent de motor achter de manier van leven van de zondaar. Het is niet de zonde zelf, maar het pad dat naar de zonde leidt: interesse in pleziertjes en de verlangen voor andere bezigheden dan Tora en mitswes. Zodra iemand slechts over deze paden wandelt, zal hij uiteindelijk toch stilstaan en zitten om een heel klein slokje te nemen van de verboden wateren. Hij zal zo in deze omgeving opgaan, dat hij zelf onderdeel wordt van deze slechte mensen die hij voorheen verafschuwde. Je raakt dan vast te zitten in de slechte wortels die je de verkeerde kant op wijzen.

Succah 52a zegt hoe groter de persoon, hoe groter zijn jetser hara. Dus test Hasjem een ieder naar zijn niveau. Iedereen, dus ook tsaddiekiem, rechtvaardigen, staan voortdurend in strijd met de jetser hara, de slechte neiging. Berachot 61a zegt dat de jetser hara aan de opening zit van het hart en wacht als een vlieg op het geringste kans om je hart binnen te gaan.

In Bereesjiet 4:7 zegt dat Hasjem tegen Ka'in zei: “Halo' 'iem-tejtiev s'et lo' tejtiev lapetach chata't rovets... zeker, als jij jezelf verbetert, zal je vergeven worden maar al jij jezelf niet verbetert, zal de zonde voor de deur liggen.”

De Gra [Gaon van Wilno] leert dat deze pasoek ons de karakter van de jetser hara laat zien. Hij zit op de stoep van je deur en wacht tot dat hij binnen kan komen. Zolang de deur gesloten blijft en iemand uitsluitend bezig is met avodah Hasjem, het dienen van Hasjem, kan de jetser hara niet binnengaan. Echter is de jetser hara erg geduldig en neemt alle tijd van de wereld totdat iemand achterover gaat zitten en minder bedachtzaam wordt doordat hij zichzelf veroorlooft om aan plezier en genoegens te denken. Dat is dan het moment dat de jetser hara in staat is jou te vangen. Probeer dan maar eens uit zijn greep weer te komen. Je laat de jetser hara toe bij je binnen te komen om jouw domein over te nemen waardoor jij je controle verliest en je op het hellend vlak van de zonde bevindt.

Iedere morgen tijdens onze Birchot Hasjachar doen we het volgende verzoek aan Hasjem: “we'al tevie'enoe lidej chet' welo' lidej 'awerah we'awvon...breng ons niet in handen van dwaling, noch in handen van overtreding en zonde.” Hier wordt bevestigt dat boze krachten allemaal agenten zijn van de jetser hara en klaar staan om met hun grijpgrage handjes ons in hun vallen te trekken. Wij vragen dus niet: “laat ons niet achter zonde aanlopen”. De vallen en de verlokkingen van de zonde zijn namelijk al opgezet om mensen erin te laten tuimelen. Wanneer iemand een zonde begaat, stond de zonde dus al klaar om gepleegd te worden. De enige manier om jezelf daar tegen te beschermen, is om niet alleen zulke plaatsen te mijden, maar van zulke situaties weg te vluchten. En zelfs als de zonde je achtervolgt, dan moet je nog verder weg van de zonde rennen. Wat staat dit in schril contrast met het doen van een mitswe. Daarvoor moet je rennen om deze te doen wanneer deze zich voordoet, want uitstel is afstel en een gemiste kans. Waarom dit contrast?

Omdat onze nesjamma volmaakt is en geen slecht kan doen, heeft Hasjem de jetser hara meer macht gegeven dan de jetser hatov, de goede neiging. Anders is de keuze tussen goed en kwaad niet een gelijkwaardige keuze. Dat is waarom wij dawnen dat Hasjem ons beschermt tegen de 'uitgestrekte handen' van de zonden.

Pagina index:
Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.