18 Siewan 5783 | 07 juni 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Eicha-Klaagliederen
Publicatiedatum: dinsdag 05 augustus 2014 Auteur: Redactie | 1.478 keer gelezen
Tisja Be'av, Redactie, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj , Lijden, Straf en Beloning, Tesjoeva [Inkeer] »
Jermijahoe Hanavi was nog jong toen Hasjem hem een hele moeilijke, hartverscheurende taak oplegde. Keer op keer moest hij Bnej Jisrael waarschuwen voor vernietiging en ballingschap als zij niet zouden stoppen met zondigen. Hij moest hen blijven smeken dat zij tesjoeva, berouw, zouden doen. Maar het volk luisterende niet. Erger nog. De originele rol van Eicha is door Jehoiakim verbrand [Jermijahoe 36:23]. De bevatte hoofdstukken 1, 2 en 4. Toen Jirmijahoe Eicha herschreef, voegde hij hoofdstukken 3 en 5 er aan toe [Rasji en Moed Katan 26a]. De Talmoed legt uit dat Jemrijahoe de verzen van de 1e 4 hoofdstukken in Alfabetische volgorde schreef omdat Bnej Jisael van Alef tot Tav hadden zondigden [Sanhedrin 104a].

Naast dat zijn werken werden verbrand, beschuldigden zij Jirmijahoe dat hij een valse profeet en een charlatan was. Als gevolg hiervan werd hij opgepakt en in de gevangenis gegooid. Toen de maat vol was, werd Jirmijahoe in opdracht van koning Nevoedcadnessar van Bavel door generaal Nevoezaradan vrijgelaten en werd vervolgens ruimhartig behandeld. Maar die vrijheid troostte Jirmijahoe niet. Hij ging op zoek naar de inmiddels gevangen genomen Bnej Jisrael. Hij vond hun bebloede voetstappen en huilend knielde hij op de grond neem om de bloedsporen te kussen. Hij besloot hun sporen te volgen en zijn volk achterna te gaan.

Toen hij de afgevoerde Joden naar Bavel had ingehaald, omhelsde hij hen. Hij probeerde zichzelf in de zware, schurende ketting vast te maken, maar Nevoezaradan joeg Jimijahoe weg. Tegen Bnej Jisrael riep hij: “ Als jullie slechts 1 keer over jullie zonden hadden gegriefd, dan zouden jullie nog in Tsion zijn en zouden jullie niet in ballingschap gestuurd zijn.”

Eicha is Jirmijahoe's persoonlijke klaaglied voor zijn volk. Daarnaast zinspeelt Eicha op de Joodse ellende door de geschiedenis heen. Het boek wordt gelezen en gereciteerd op Tisja Be'Av, de ultieme rampendag door de gehele Joodse geschiedenis. Dit begon toen het volk de lasjon hara over Erets Jisrael van de Mergaliem [verspieders] als waarheid aannam. Gevolg is dat het volk Erets Jisrael niet meer in mochten. Rampspoed is de rode draad van Tisja Be'Av. Op die dag werden de beide Heilige Tempels vernietigd. Tijdens de inquisitie was het Tisja Be'Av 1492 werd er besloten dat de Joden Iberisch schiereiland moesten verlaten, hetgeen opnieuw gepaard ging met pogroms. Veel Joden werden gedood, families werden verscheurd, land en bezittingen werden geconfisqueerd. Op Tisja Be'Av 1914 [5674] verklaarde Duitsland Engeland en Rusland Duitsland de oorlog, wat het begin van de Eerste Wereldoorlog inluidt. Tijdens en direct na de Eerste Wereldoorlog vonden meer dan 400 pogroms plaats in Hongarije, Oekraïne, Polen en Rusland [mede door de revolutie van de bolsjewieken]. Deze gebeurtenissen waren tevens de aanleiding van Tweede Wereldoorlog. Op Tisja Be'Av 1942 [5702] begonnen de deportaties vanuit het getto van Warschau naar het vernietigingskamp Treblinka. Op Tisja Be'Av 2005 [5765] werden de Joden uit Gush Katif verdreven. Op Tisja Be'Av 2014 [5774] vond nog steeds Operation Protective Egde plaats. De grondoperatie begon omstreeks 17 Tammoez.

Echter er is hoop! De Geleerden leren dat Tisja Be'Av de geboortedag van de Mosjiach zal zijn en dat niet alleen, in de Messiaanse Tijdperk zal Tisja Be'Av de grootste feestdag van het Joodse jaar zijn. Zoals de Midrasj Tehilliem 22 stelt: “Was ik niet gevallen, had ik niet kunnen opstaan. Als ik niet in het donker had gezeten, zou G'd geen licht voor mij geweest zijn.”

Pagina index:
Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.