12 Niesan 5784 | 20 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Stel goede daden [geboden/mitswes] niet uit
Publicatiedatum: zondag 09 november 2014 Auteur: Redactie | 1.157 keer gelezen
Redactie, Goed en Kwaad, Moessar [ethiek], Mitswes [geboden] doen »
IDF soldaat helpt een gewond Palestijns jongetje

Bereesjiet/Gen. 22:3 leert dat Avraham zich haastte om de mitswa – gebod – van de akeidah [het binden van Jitschak op het altaar] te vervullen. Waarom had Avraham Avinoe zo'n haast om zijn zoon te offeren?

De Rebbe van Zavuhlin leert dat Avraham zich goed realiseerde dat hij geneigd zou kunnen zijn om van deze mitswa af te zien. De 1e initiële stap om deze mitswa uit te voeren, was zijn realisatie dat dat het in de menselijke natuur zit om zijn taak af te maken wanneer hij daar eenmaal aan begonnen is.

Wij moeten deze benadering in Avodah Hasjem, het dienen van Hasjem, ook zelf toepassen. Wanneer we beginnen met een project waarin een mitswa is betrokken, moeten we eigenlijk direct beginnen met deze verplichting. Ten 1e om het feit dat we anders de mitswa uitstellen [van uitstel komt bijna altijd afstel in het doen van mitswes] en ten 2e om het feit dat het in ons zit om iets af te maken waaraan wij eenmaal aan zijn begonnen.

In dit gegeven zit nog een diepere boodschap. Wij bestaan uit zowel een geestelijke nesjama, ziel, als uit een fysiek lichaam. De nesjama streeft altijd naar de waarheid en verlangt naar een relatie met Hasjem. Het fysieke lichaam daarentegen gaat graag achter zijn fysieke verlangens aan. Fysieke verlangens gaat tegen de geestelijke groei in! Het belemmert de zoektocht van de nesjama om grote hoogten in spiritualiteit te bereiken. Vandaar dat we ook moeten leren om fysieke verlangen altijd vanuit een geestelijk verlangen te doen voor Avodah Hasjem. Bijvoorbeeld. Wanneer we graag sporten, moeten we niet sporten om mooier te worden, maar om fysiek sterk en gezond genoeg te zijn om veel te lernen en veel mitswot te kunnen uitvoeren.

Door de benadering van Avraham Avinoe na te doen, zijn we in staat dit conflict tussen ĝoef – lichaam – en nesjama te verlichten. Wanneer we in de situatie komen dat het ons tegenhoudt onze spirituele potentie te halen, kunnen wij proberen om het enthousiasme in onszelf op te wekken zodat zelfs onze fysieke dimensie daadwerkelijk ons zal helpen bij het bereiken van ons doel. Een praktisch voorbeeld is het volgende. Wanneer iemand moeite heeft om op de goede manier of met de goede instelling Sjabbat te vieren, kan hij bijvoorbeeld ervoor zorgen dat hij alleen op Sjabbat zijn favoriete maaltijd eet. Zijn lichamelijke verlangen voor het heerlijke gerecht zorgt ervoor dat hij zelfs naar Sjabbat uitkijkt! Op een gegeven moment zal hij vanzelf Sjabbat anders zien. Het wordt voor hem gemakkelijker om zelfs de spirituele aspecten van Sjabbat te waarderen!

Bron: Limud Yomi Kleinman Edities III

©Jodendom-online 2014

 

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.