15 Niesan 5784 | 23 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Inleiding Tehilliem [Psalmen]
Publicatiedatum: dinsdag 11 november 2014 Auteur: Redactie | 1.689 keer gelezen
Redactie, Lijden, Media_Halacha en Ethiek, Zondeval, Rosj Chodesj, Media_levensbeschouwing, Tesjoeva [Inkeer], Goed en Kwaad, Moessar [ethiek], Tehilliem/Psalmen »
Tehilliem, het lied van Tesjoeva, inkeer
De muzikale begeleiding van Tehilliem vertegenwoordigt het intellect. Het intellect is het symbool van zuiverheid. Dit omdat het losgekoppeld is van de materiële wereld. Geen enkele andere vorm van kunst is zo ongrijpbaar als muziek [die geen materie schept, dan alleen golven van geluid die door de lucht reizen en vervolgens weer snel vervagen]
RaMBaN, Shaare Hagemul 9.
Daarbij drukt het lied de innerlijke harmonie van de zanger en de schepping uit. Dawied zingt. De kikkers zingen. De zon zingt. Toen ze samen jubelend G'ds handwerk erkenden, viel de macht van het kwaad uit elkaar.

Voorts leert de Abarbanel naar aanleiding van
Sjmoe'el I 16:23 dat Dawied over een uniek talent beschikte, die niemand ooit heeft gehad. Hij was namelijk in staat goddelijke muziek te spelen waardoor hij de leegte van de ziel kon vullen. Hierdoor kon door melancholie gekweekte zonde verdreven worden. Dit was geen menselijke prestatie wat niet door urenlang oefenen bereikt kom worden.

In Sjmoe'el II 23:1, wordt Dawied Hamelech 'opgeheven tot hoogte' [choeqam 'al], 'de gezalfde van de G'd van Ja'aqov' en 'de zoete zanger van Israël' genoemd. Choeqam 'al is een verwijzing naar nog een aspect van Dawied Hamelech's grootheid. "Heqiem 'olah sjel tesjoevah... Hij verhief het juk van berouw". Dawied Hamelech was de 1e die tesjoeva – tot inkeer kwam – en baande de weg voor alle toekomstige berouwenden [Mo'ed Katan 16b].

Hymen van het volk
De 10 rechtvaardige mannen Adam, Malki Tsedek, Avraham, Mosje, Dawied, Sjlomo, Assaf en de 3 zonen van Korach [sommige voegen ook Jedusun aan dit lijstje toe] hebben getracht het boek Tehilliem te componeren. Maar de Heilige Geprezen is Hij zei dat allen van hen aangename, gewijde en het waard waren voor Hasjem een hymne te zingen,
"maar Dawied is degene die Tehilliem door jullie heen zal componeren. Waarom? Omdat zijn stem zoet is! Zoals er staat geschreven 'de zoete zanger van Israël'. Wie maakt de liederen van heel Israël zoet? Dawied!" [Shir Hashirim Rabbah 4:3]. De 70 jaren van Dawied Hamelech's leven zijn, zoals eerder genoemd, in aftrek genomen van de jaren van Adam Harisjon. Vandaar dat er geen mens op aarde was dan Dawied Hamelech die in staat was de vader van de mensheid te verpersoonlijken. Dawied Hamalech is de enige die de liederen van de hele schepping zingt [Mabit en introductie op de Pereq Sjierah]. Dawid Hamelech's universele ziel was vermengd en samengevoegd met de geesten van alle mensen in het heden, uit het verleden en toekomst. Hij voelde en begreep het rijke overzicht van alle menselijke gevoelens in alle situaties. Ieder subtiele nuance en variatie van de menselijke emotie vindt zijn uiting in de wonderlijke Tehilliem. Dit talent was ook het resultaat van jefeh 'ejnajjiem - mooie ogen - van Dawied Hamelech.

Alleen de koning die het collectieve hart is van het hele volk is in staat uiting te geven middels liederen van het hele volk. Hier zien we weer dat koningsschap en lied, 2 gaven van Adam Harisjon aan Dawied Hamelech, is als 1.

Het licht van de Joodse koningschap begon bij Avraham Avinoe [
Bereesjiet/Gen. 23:5]. Dawied, wiens naam een numerieke waarde heeft van 14, was vanaf Avraham de 14e generatie en leek op de bijna volle maan. Sjlomo Hamalech was de 15e generatie. Het koningshuis van Dawied Hamelech bereikte toen zijn hoogtepunt zoals de volle maan. Het verval van het koningshuis van Dawied leek met Tsidkijahoe [Zedekia] Hamelech van Judea op de afnemende maan tot haar totale zonsverduistering, die 30 generaties van Avraham Avinoe verwijderd was. In zijn tijd verdween het koningshuis van Dawied Hamelech in de duisternis van de galoet, ballingschap, zoals de verdwenen maan. Nebudkatnessar maakte Tsidkijahoe Hamelech vervolgens blind [Mlachiem/Kon. II 25:7], wat de totale verdwijning van het licht van de maan symboliseert. Daarom heiligen wij iedere maand de nieuwe maan [Rosj Chodesj]. We roepen dan uit: "Dawied melech jisrael chaj weqajam... Dawied, koning van Israel leeft door en blijft!" [Rabbeinu Bachya, Bereesjiet 38:30].

De letters van de naam Adam vormen een acroniem van Adam, Dawied en Mosjiach. Waar Adam mee begon, Dawied voortzette, zal de Mosjiach het afmaken [
Zohar, Torat Chaim en Sanhedrin 107a]. In die dagen zullen wij weer het begrip van visie hebben die wij op Har Sinaj ontvingen. Deze zicht zal niet verstoord worden door afleidingen die voor onze ogen liggen, want wij zullen 'zien' met onze oren, enkel en alleen geleid worden door het gesproken woord van Hajem [Jesjajahoe/Jes. 40:55].
Dan alleen zullen wij de waarheid
voor ogen hebben.


In de komende tijd zullen we
alle 150 hoofdstukken van Tehilliem uitgebreid bespreken. Dit zal in 150 tal losse artikelen verschijnen. Je kunt het voorgang bijhouden middels het dossier 'Tehilliem'.

Bron: Sefer Tehillim met commentaren vanuit de Talmoed, Midrash en Rabbinale bronnen van Artscroll Tenach Series.

Zie ook de Introductie van de Tehilliem van Rabbi Mizrachi. Laatste gedeelte is de verklaring van Tehilliem 1. ©Jodendom-online 2014
«      1   |   2   |   3   
Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.