9 Niesan 5784 | 17 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Onze persoonlijke Misjkan
Publicatiedatum: woensdag 11 februari 2015 Auteur: Rabbi Sprecher | vertaald door Devorah | 1.896 keer gelezen
Rabbi Sprecher, Talmoed Tora, Huwelijk, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj »
Hoe kunnen wij als mensen van vlees en bloed een fysieke omgeving voor G'ds G'ddelijke Aanwezigheid creëren die als een waardige woning beschouwd kan worden? Kan een gewone sterveling een fysieke plek in deze materiële wereld voor de oneindige Almachtige bouwen?
Toch is dit precies wat G'd ons opdraagt in Sjmot/Ex. 25: "En zij zullen Mij een heiligdom maken, en zo zal Ik in hun midden wonen."

De Talmoed legt uit dat Bezalel, die de belangrijkste architect van de Misjkan was, wist hoe de geheimen van de Schepping en de mystieke combinaties van G'ds heilige Namen moest toepassen om de Misjkan en haar gereedschappen te vormen. Verrassend genoeg kunnen wij ook onze persoonlijke Misjkan bouwen. We kunnen persoonlijk G'ds G'ddelijke aanwezigheid in deze wereld brengen. De vraag is hoe we dit moeten doen.

De Talmoed leert in Sotah 17a dat er een spellingsverschil bestaat tussen de spelling van man en vrouw - 'isj' en 'isjah'. Het verschil zit hem slechts in 2 letters: de joed [j] en de heh [h]. Iesj spel je met alef-joed-sjien. Isjah spel je met alef-sjien-heh. Deze 2 letters, de joed en de heh, vormen 1 van G'ds Namen. Rabbi Akiva leert: "Als er vrede en harmonie is tussen een man en een vrouw, dan rust de tegenwoordigheid van G'd onder hen. Echter, wanneer je G'ds Naam van de iesj en de isjah verwijderd doordat er ruzie is tussen de man en vrouw, dan houd je de letters alef en sjien over en deze 2 letters vormen het woordje eisj, vuur."

De pasoek uit de Talmoed toont duidelijk aan dat ons huis letterlijk de rustplaats van G'd is. Ons huis is G'ds Misjkan! Het woordje misjkan komt van de stam 'sjachen' [sjien-chaf-noen], wat 'erop rusten' of 'wonen' betekent. De Sjechina is de aanwezigheid van G'd die we in deze wereld kunnen waarnemen en voelen in deze wereld. Eén van de manieren waarop de Sjachina aan ons manifesteert in deze fysieke wereld is door middel van Sjalom Bajit, vrede in huis.

Dus leert de Talmoed ons dat de reden waarom Hasjem ons de Tora heeft gegeven is het vergroten en het verspreiden van vrede en harmonie in de wereld. Dergelijke vrede en harmonie moeten beginnen in ons eigen huis en in onze eigen families.

 

©Rabbi prof. E. Sprecher 2015

Copyright © 2015 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.