17 Niesan 5784 | 25 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Waarom onze ziel zonder lichaam wel pijn en plezier ervaren in Gehinnom en Gan Eden
Publicatiedatum: maandag 27 april 2015 Auteur: Redactie | 2.435 keer gelezen
Redactie, Wetenschap, Leven, dood en Opstanding der doden , Media_wetenschap, Dromen en profetie, Media_levensbeschouwing, Hasjkove volgens de RaMCHaL »
Om te begrijpen hoe het mogelijk is om met onze ziel pijn en geluk te voelen in respectievelijk Gehinnom en Gan Eden, moeten we eerst weten Wie Hasjem is. Anders is dit concept niet te begrijpen. Ook moeten we begrijpen wat een droom is om tot dit begrip te komen. We gaan deze 2 punten eerst bespreken om zo tot een antwoord te komen op de vraag waarom wij in Gehinnom en Gan Eden zonder lichaam een en ander kunnen voelen.

Wie is Hasjem
Naar aanleiding van de sjioer van R'Mizrachi “Wie Hasjem is” [zie onder dit artikel de sjioer], hebben de Noachieden van Noachieden-online tijdens hun wekelijkse sjioer online besproken Wie Hasjem is. Op de volgende 17 punten kwamen zij uit.

1. Schepper van alles
2. Hasjem is Hasjem
3. Hasjem is Regisseur over alle gebeurtenissen
4. Hasjem is Eén
5. Hasjem is ondeelbaar
6. Hasjem is zonder begin en zonder Einde
7. Hasjem kan alles tegelijk
8. Hasjem is alles
9. Hasjem is Rechter
10. Hasjem is uit 1, bestaat niet uit onderdelen.
11. Hasjem is niet te begrenzen.
12. Hasjem is Meester van het universum
13. Hasjem is Koning van Israël
14. Hasjem is Koning van de wereld [dus ook alle volken].
15. Hasjem is Vader
16. Hasjem kan niet omvat worden. Alles wat wij noemen zijn slechts titels en dingen wat wij weten wat Hij kan.
Bovenal: 17. dat er maar 1 Realiteit is en dat is Hasjem [Dwariem/Deut. 4:39]

Dus... naast G'd is er niets. “Wat is niets” kunnen we als volgende vraag stellen. Dat is namelijk niet voor te stellen. Dáárom zegt Dwariem 4:39 dat 'niets' naast G'd bestaat. Dit moet je goed begrijpen.

Het fenomeen "niets" staat niet letterlijk naast Hem en is zeker niet gelijk aan Hem. Niets dat naast G'd is betekent eenvoudigweg dat Hij Alleen bestaat en verder bestaat er niets. Hij Alleen is Realiteit en wij zijn als het ware Zijn gedachte. Zijn Wil. De wereld kan onmogelijk uit zichzelf bestaan. Ook dat betekent Dwariem 4:39 en dit past binnen het Matrix-concept.

Het proces 'scheppen' gaat daarom altijd maar door. Iedere seconde en minder [zo snel gaat het] worden we steeds als het ware op nieuw geschapen. Zie het alsof we uit pixels bestaan en worden opgebouwd zoals een beeld op de tv of een foto op de pc. Hetzelfde effect is als je een licht boven je hoofd vasthoudt om een kamer te beschijnen. Zodra je het licht weg haalt is het donker. Zodra G'd stopt ons iedere seconde op te bouwen, bestaan wij niet meer. Hij hoeft alleen maar Zijn hand als het ware uit de schepping te halen. Deze Matrixgedachte wordt overigens door de RaMBaM ondersteunt.

Een droom
Zonder materie bestaat er geen tijd. Zo zou een droom slechts 9 seconden duren, terwijl je in die 9 seconden van alles beleeft en binnen die 9 seconden in angstzweet wakker wordt. Wanneer we dromen, dan hebben we een heel verhaal: ik liep op straat, ik werd ontvoerd door Chamasterroristen, heb maanden in erbarmelijke omstandigheden in Gaza gezeten, uiteindelijk ontsnapt... Het verhaal, de droom, die je navertelt kan minuten duren en wat blijkt... 1 droom duurt dus slechts 9 seconden!

Hoe kan dit? Omdat je geest uit je lichaam is waardoor je boven de tijd staat! In een droom bestaat er geen tijd. In 9 seconden kun je dus een heel avontuur beleven die je in details kunt navertellen. De blijdschap, het plezier, maar ook de fysieke pijn en schaamte.

De volgende vraag wordt er dan gesteld: Hoe zal 9 seconde in Gehinnom zijn? Wanneer je in Gehinnom zit en je hebt geen lichaam, hoe kan je van alles voelen zonder lichaam? Het antwoord is dat onze ziel hetgeen is dat iets voelt en niet ons lichaam! Kijk naar het voorbeeld van de droom die maar 9 seconden duurt, maar ondertussen heb je een avontuur van maanden beleefd. De conclusie is als volgt.

Deze materiële wereld is niet echt, maar de zielenwereld is ook niet echt. Want straks als je in Gehinnom zou komen, lo' 'alenoe, dan zul je de intense pijn van vuur voelen. Je hebt geen lichaam, maar je ziel voelt het, zoals je in een droom ook echte pijn, angst en plezier kan voelen! En net als in de droom bestaat tijd niet, dus de eeuwigheid is de eeuwigheid.

Daarom kunnen wij lijden en plezier zonder lichaam in Gehinnom en Gan Eden ervaren Zo is het ook met Olam Haba in Gan Eden. De intense vreugde is niet te bevatten. Als je alle vreugde van alle mensen die ooit hebben geleefd zou optellen, kom je geen eens in de buurt van 1 minuut plezier in Olam Haba. Ook dit is niet lichamelijk. Nogmaals, het is net als de droom die voor jouw gevoel een halve nacht heeft geduurd, maar wetenschappelijk is het aangetoond kan het niet meer dan 9 sec duurt!

Wat is dan het verband met de pasoek [Dwariem/Deut. 4:39] waarmee we dit artikel begonnen?

We leren hier - door het voorbeeld van de droom, de pijnen in Gehinnom en plezier in Gan Eden - wat we met onze ziel ervaren, allemaal niet echt is. Dit leven is geen realiteit [niets bestaat naast Hasjem]. Olam haba is ook geen realiteit. De nieuwe hemel en aarde na de messiaanse tijd is eveneens geen realiteit. Heel ons leven en daarna, de straf en/of beloning, is geen realiteit. Maar net als de droom van 9 seconden die voor je gevoel wel een halve nacht heeft geduurd omdat het een 6 maanden lange avontuur omschreef, is net zo geen realiteit. Er is alleen 1 verschil. Jouw droom stopt na 9 seconden waardoor je uit jouw droom weer stapt als het ware. Heb je eeuwige straf of eeuwige beloning, dan wordt je - om in deze termen te spreken - 'niet meer wakker'. En nu de pasoek. Waarom is dit alles geen realiteit? Omdat Hasjem Alleen realiteit is en Hasjem 'ejn od!

We zijn als het ware slechts gedachten van Hasjem, daarom zijn wij niets en bestaat Hij alleen. Wij bestaan echt niet, maar voor ons gevoel weer wel, omdat Hij ons iedere moment weer schept uit – als het ware – pixels op een computerscherm. Hoe dat kan? Niemand weet dit. Dat maakt Hasjem juist G'D.

Dit alles samenvattend
Hasjem is Alles, wij bestaan niet en bestaan slechts door Zijn gedachten [Chochmah, Binah en Da'at tegelijk wat wij dus alleen stapsgewijs kunnen, maar Hasjem doet dat in 1 keer. Zie hier voor uitleg wat we hiermee bedoelen]. Dit kunnen we een beetje ervaren door het voorbeeld van hoe een droom werkt te begrijpen. Hierdoor kunnen we een heel klein beetje begrijpen waarom de ziel in Olam Haba vreugde kan hebben maar ook kan lijden zonder een lichaam.


©Jodendom-online 2015

Copyright © 2015 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.