14 Siewan 5780 | 06 juni 2020
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Zeven Geloofspunten met de Zeven Wetten uitgewerkt
Publicatiedatum: woensdag 20 januari 2016 Auteur: Redactie | 1.259 keer gelezen
Redactie, Talmoed Tora, Mosjiach [Messias], Noachieden, Torat hasod we'avodah zara [occultisme en afgoderij], Dromen en profetie »

1. Geloof in het bestaan van G'd de Schepper.
Dit geeft positieve uiting op het verbod van blasfemie.

2. Geloof in de Eenheid van G'd is duidelijk een positieve uiting van het verbod op afgoderij.

3. Geloof dat je alleen Hasjem mag aanbidden komt bijvoorbeeld als volgt tot uiting. De Talmoed in Berachot 35b zegt dat je Hasjem niet erkent dat Hij de Bron is van alle zegeningen wanneer jij Hem niet voor al het goede in jouw leven bedankt. Dit wordt hetzelfde gezien als het bestelen van jouw ouders. Wetende dat Hij de Bron is van al het goede, moet je tot Hem keren en alleen naar Hem in aanbidding en gebed. Aanbidding wordt dus gezien als het niet stelen van G'd waar Hij rechtmatig verdient. Dit geloofspunt is dus een positief aspect op het verbod van stelen. Dus een Ben Noach moet inderdaad een siddoer [speciaal voor Bnej Noach] hebben en brachot over zijn eten maken. Het verband tussen stelen en aanbidding werd voor het eerst gemaakt in Torah Temimah, waarin betoogd wordt dat niet-Joden Hasjem moeten zegenen voor het eten of wanneer zij iets plezierigs nemen van de wereld.

4. Geloof in de waarheid van profetie is de erkenning dat de mens gecreëerd is naar het beeld van Hasjem en daardoor vatbaar is om met Hasjem te communiceren door middel van profetie. Aangezien ook Bnej Noach naar Hasjem's beeld zijn geschapen, is deze positieve geloofspunt een reflectie op het verbod van moord van een mens die door zijn beeld naar Hasjem een onschendbaarheid kent. Hoewel nodeloos doden van dieren ook als moord wordt beschouwd, zijn dieren niet onschendbaar.

5. Geloof in de eeuwige waarheid van de Tora is een parallel met het verbod op immorele omgang met mens en dier. De Talmoed legt namelijk uit dat seksuele verlangen de meest sterke kracht is om mensen van de Tora af te halen. Deze worden gestuurd door de geest van dwaasheid [Sotah 3a] die op een heel eenvoudige wijze in staat is om iemand wijs te maken dat dat overtredingen van deze verboden nooit onze bewustzijn van onze band met Hasjem zal schaden. Niets is minder waar. Vandaar dat deze vijfde geloofspunt dat de Tora een eeuwigheidswaarde heeft - de enige Bron die ons de juist weg wijst hoe we zo dicht tot Hasjem kunnen komen - dus een verband heeft met het verbod op immorele omgang.

6. Geloof in beloning en straf van Hasjem gebaseerd op Zijn Alvoorzienigheid over al onze daden, spraak en gedachten. Dit komt overeen met het gebod voor de Bnej Noach om een juridisch systeem op te zetten. Als het goed uitgevoerd wordt, zijn de rechtbanken een menselijke uiting van G'ddelijke Voorzienigheid en Recht.

7. Geloof in het ultieme goede lot voor de hele schepping is de mystieke beding voor de Bnej Noach als een positieve uiting op het verbod op het eten van een een levend dier. Hoewel dit verbod geen volledig verbod is op het eten van dieren, worden de Bnej Noach ook opgedragen goed te zijn voor dieren, wat een verbod op dierenleed voorbij de letter van de wet uit gevoerd moet worden. Dit is een voorafschaduwing van een positieve ecologische visie van de mensheid wat beter tot zijn recht komt in de toekomst. Want "mens en dier zal Jij redden, oh G'd" [Tehilliem 36:7]. De redding van dement is direct geboden aan de redding van de dieren.

Bronnen:
Maimonides Principle: Fundamentals of Jewish Faith van Rabbi Aryeh Kaplan
Kabbalah and meditation for the nations van Rav Yizchak Ginsburgh

©Jodendom-online 2016

Pagina index:
Copyright © 2016 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.