17 Adar II 5784 | 26 februari 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Kasjroetwetten
Publicatiedatum: dinsdag 22 mei 2007 Auteur: Devorah en Joel von Schükkmann | 8.933 keer gelezen
Voedsel en Kasjroet, Joël Nesanel Schukkmann, Redactie, Minhagiem [Gewoonten en Gebruiken], Assimilatie »

De mens moet geen roofdier zijn, maar herkauwer van het Woord van G'd
Philo
 

Wanneer je aan een niet-Jood zou vragen wat kenmerken zijn van Joden, dan komt je naast "de welbekende kippa en pijpenkrulletjes bij de oren" ook uit op "hun eetgewoonten", de spijswetten. "Wat een gedoe wat die Joden doen met die gescheiden keuken en eetvoorschriften". "Wat overdreven zeg" is wat Joden dikwijls te horen krijgen van zowel seculiere- en vaak ook liberale Joden, als niet-Joden en helaas ook veel christenen. Toch zijn wij van mening dat dit een merkwaardige opmerking is voor mensen die eventueel in G'd geloven, immers zij stellen ons niet aan de kaak, maar in feite G'd Zelf. In dit verslag zal naast de praktische regels ook wetenschappelijk aangetoond worden dat G'd 3500 jaar voor de huidige wetenschap vooruit liep toen Hij - geprezen is Zijn Naam - Zijn regels aan ons oplegde.

Voedsel wordt verdeeld in drie categorieën:

  1. Voedsel dat van nature kosjer (geschikt) is zonder enige toevoeging (parve, of geoorloofd): b.v. granen, fruit, groenten, thee, koffie, geoorloofde vis, geoorloofde eieren.
  2. Voedsel dat door bepaalde handelingen volledig kosjer wordt; b.v. geoorloofd vlees en gevogelte.
  3. Voedsel dat fundamenteel niet kosjer is: bijvoorbeeld varken (en afgeleide producten), roofvogels, insecten, schelp- en schaaldieren.

Deze bepalingen omtrent eten en drinken worden kasjroet genoemd. Kasjroet betekent geschiktheid. Het heeft dezelfde stam als kosjer, wat weer geschikt betekent. Hiermee wordt het eten en drinken bedoeld wat geoorloofd is te benuttigen. Ongeoorloofd voedsel wordt terefa/treife genoemd. Terefa betekent letterlijk "door een roofdier verscheurd", waar men "niet-kosjer" mee bedoelt. Deze kasjroetregels zijn in de woestijn van Sinaj opgelegd. G'd onderwees 613 mitswot (w.o. de kasjroetwet) aan Mosje en Mosje onderwees deze weer aan het volk. Deze regels kunnen wij in Wajjikra/Lev. 11 en in Dwariem/Deut. 14 lezen.

Kasjroetwetten zijn overgeleverd omdat kennis ontbreekt aan wat goed is en wat niet goed is. Het is inmiddels bewezen dat Mosje de kennis van G'd heeft moeten ontvangen om inzicht te hebben in de regels van de volksgezondheid en de ecologie. Het schijnt dat wanneer een arts of de inspectiedienst van volksgezondheid zich serieus over de kasjroetwetten heen zouden buigen, tot grote verrassingen komen te staan. Dankzij kasjroetwetten moet men humaan met de dieren omgaan. Dit in tegenstelling tot de bio-industrie en het "zogenaamde scharrelvlees". Kasjroetwetten zijn goed voor de (Joodse) geest, het (Joodse) lichaam en de nesjomme, het Joodse ziel. Volgens de RaMBaN een uitstekend middel tegen assimilatie. M.a.w. de nesjomme kan beschadigd worden wanneer wij ons niet aan de kasjroetwetten houden.

Wanneer een Jood niet aan de kasjroetwetten houdt, is dit tegenstrijdig aan de principes van het Joodse huishouding. Alleen heilige plaatsen en heilige dagen zou het Joodszijn beperken. De kasjroetwetten nemen daarom een prominente rol in het leven van een vrome Jood. 

In dit verslag zullen we niet gedetailleerd in gaan dat bijvoorbeeld kosjer wijn dat door een niet Jood wordt aangeraakt niet meer kosjer is en een sjeile moet maken. Wij gaan alleen in op de wat oppervlakkige praktische zaken.

Pagina index:
Copyright © 2007 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.