14 Siewan 5784 | 20 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De Tikkoen [rectificatie] van Esav volgens de hasjkove van de RaMCHaL
Publicatiedatum: maandag 12 maart 2018 Auteur: de redactie | 2.071 keer gelezen
Maatschappij, Mosjiach [Messias], Noachieden, Joodse opvatting tav het christendom en islam, Einde der Tijden, Hasjkove volgens de RaMCHaL »

Het Messiaanse proces ontvouwt zich letterlijk voor onze ogen … [President] Trump is een Messiaans figuur. Dit betekent dat hij betrokken is met het versnellen van het proces van de verlossing.”
Rav Mendel Kessin sjlita

De meeslepende gebeurtenissen van de afgelopen maanden, die snel achter elkaar plaatsvonden, zijn des te spannender wanneer deze gebeurtenissen worden beschouwd als stappen in het messiaans proces. De gebeurtenissen zijn onder meer: president Trump's ‘schaamteloze’ houding ten gunste van Jeroesjalajiem en de daaruit voortvloeiende reactie van de Verenigde Naties daarop, de commutatie van Rubashkin's gevangenschap, het aannemen van de belastingherzieningswet en de positieve hervormingen in *Saoedi-Arabië.

Sinds de aanstelling van president Trump in januari 2017, zijn wij een gigantische stap dichter bij de komst van de Mosjichiem [Messiassen en wel Mosjiach ben Joseef en Mosjiach ben Dawied] gekomen. Daarnaast heeft president Obama vlak voordat hij ‘The Office’ verliet een laatste messteek in de rug van Israël gestoken door geen veto uit te spreken voor Israël toen de Verenigde Naties **een resolutie heeft aangenomen waarin Israël wordt verboden te bouwen aan haar nederzettingen in de door de Palestijnen Bezet Gebied. Allemaal geen toeval. Want met deze ‘meeslepende gebeurtenissen’ is het einde van de Einde der Tijden ingeluid.

We weten, volgens de RaMBaN, dat gebeurtenissen rond de aartsvaders een model vormen voor hun afstammelingen het Joodse volk. Het verborgen verhaal van Ja’aqov en Esav onthult de profetische kenmerken van de bovenstaande recente gebeurtenissen. De epische strijd die in de schoot van Rivka is begonnen, is in feite de toekomstige ontplooiing van het messiaanse tijdperk [bron].

Rabbi Kessin sjlita leert in zijn sjioer – les – over het Messiaans Proces: President Trump, de VN en Gog Oemagog, dat president Donald Trump een ‘messiaans figuur’ is die middels de Verenigde Staten Esav tikkoen – rectificatie – laat doen. Dit terwijl de Verenigde Naties Gog [van Magog] vormen.

Om dit concept – wat vreemd in de oren lijkt te klinken – goed te begrijpen, moeten we een aantal vragen stellen.
1. Wie is Esav?
2. Wat betekent “tikkoen” van Esav?
3. Wat is überhaupt een messiaans figuur?
4. Waarom is president Trump een messiaans figuur?
5. Waarom is de aanstelling van president Trump de tesjoeva én tikkoen van Esav?
6. Waarom is president Trump dát messiaans figuur die voor Israël zal opnemen tegen Gog?

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van de Hasjkove van de RaMCHaL.

1. Wie is Esav?
Het eerste concept die rav Kessin geeft is het feit dat Rivka twee volkeren in haar buik droeg. De een was Ja’aqov – die middels zijn twaalf zonen – de Av [Aartsvader] van het Joodse volk was. Het andere volk stamt van Esav af en dat volk heet Edom. Uit Edom komt Rome. Rome heeft het christendom ontwikkeld die tevens grondslag legde voor de westerse beschaving. Vervolgens lezen wij in Bereesjiet/Gen. 25:23 dat de oudste de jongste zal dienen: “En Hasjem zei tegen haar: Twee volken zitten in jouw buik, en twee volken zullen van jouw ingewand gescheiden worden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de oudste zal de kleinste dienen.” De oudste [van de tweeling] is een verwijzing naar Esav en de jongste automatisch naar Ja’aqov. Het Hebreeuwse woord die de Tora in deze pasoek – vers – [de oudste zal de jongste dienen] voor ‘dienen’ gebruikt is het woordje ‘ja’avod’. De Tora zegt duidelijk dat de taak van Esav is om Ja’aqov te assisteren. Maar de Chazal leren dat Esav nog een andere keuze had dan ja’avod en dat was ‘ja’aved’, ‘onderdrukken’. We zien hier hoe subtiel het verschil is tussen deze twee Hebreeuwse woorden, maar de gevolgen zijn desastreus wanneer Esav voor ja’aved in plaats van ja’avod kiest.

Ondertussen spreken wij over de drie Aartsvaders Avraham, Jitschak en Ja’aqov en de vier Aartsmoeders Sarah, Rivka, Leah en Rachel. Waar is die vierde Aartsvader? De vierde Aartsvader had Esav moeten zijn. Esav had met Leah zes stamvaders moeten voortbrengen en Ja’aqov en Rachel de andere zes. Echter Esav koos voor de taak ‘ja’aved’ waardoor hij en zijn afstammelingen zijn broer en zijn afstammelingen niet assisteerden, maar onderdrukten. Met name waren de onderdrukkingen de laatste tweeduizend jaar het hevigst.

Hoewel wij weten dat Israël en het Joodse volk de afstammelingen van Ja’aqov zijn, lijkt de identiteit van Esav in moderne tijden wat ingewikkelder. Toch zijn de afstammelingen van Esav op te sporen.

Esav kent drie eigenschappen: bedriegen, arrogantie en goed zijn. We zien duidelijk dat er sprake zijn van twee slechte en één goede eigenschap. Eén deel van Esav ligt eveneens bij de Aartsvaders, – moeders en Adam en Chava. Het deel dat in Machpelach ligt, is zijn hoofd. Toen Ja'aqov overleed, heeft de doofstomme enig kind van Dan, Choesjim, Esav onthoofd. Zijn hoofd rolde Machpelah in en kwam tot stilstand in de schoot van Jitschak. Tot op de dag van vandaag ligt hij daar nog. Het is geen toeval dat Hasjem toeliet dat een deel van Esav bij de rest van de Aartsvaders rust. Er moet dus iets goeds in hem zitten.

Die drie eigenschappen van de nakomelingen van Esav zijn in drie regio’s van de wereld te vinden die samenlopen met deze drie eigenschappen.

De eerste eigenschap van Esav is dus mirmah – bedrog –. Mirmah kunnen wij terugvinden in Europa. Rav Kessin leert in zijn sjioeriem dat de volkeren in Europa enerzijds liefde verkondigen, terwijl zij anderzijds meer oorlog voerden dan andere delen in de wereld. “Esav is ook een Av [Aartsvader]”, zegt de rav in zijn sjioeriem, “hij vormde het volk van Edom en toen veranderde het volk in een religie, het christendom, zodat het zich kon verspreiden in de wereld”. Rav Kessin merkt verder op dat historisch gezien het christendom Esav's profetische rol vervulde met betrekking tot het vervolgen van de Joden [ja’aved]. "Het christendom heeft een buitensporige hoeveelheid energie in het vervolgen van Joden gestopt”. Rav Kessin zegt erbij dat niet iedereen van Esav Joden vervolgden. Maar dit neemt niet weg dat veel van deze valse liefde juist resulteerde in lijden voor Israël. "De Sjoa [Holocaust], de inquisitie, het is allemaal frauduleuze vroomheid" zegt rav Kessin. Historisch klopt dit exact.

Europa bedriegt de Joden zolang Joden in Europa leven. Dit had zijn piek in de Sjoa. Niettemin begon het ultieme bedrog van Esav’s mirmah met Napoleon. Napoleon is een groot voorbeeld hoe liefde voor Joden uitmondde in genocide van de Joden. Napoleon vond dat de rol van Joden als secundaire burgers niet goed en was vanuit zijn sympathie voor de Joden van mening dat Joden uit de isolement gehaald moesten worden en onderdeel van het Europese volk moesten worden. Dit om zo discriminatie jegens de Joden te voorkomen. Hiermee werd het secularisme binnen het Jodendom ingeluid [Haskala, de Joodse verlichting in met name in Duitsland]. Als Hasjem iets niet wilt, is dat Joden als niet-Joden leven en gedragen. Hitler je’mach sjimo heeft dit hard afgestraft door alles weer terug te draaien. Eerst werden de Joden overal weer uitgesloten, hij verbood gemengde huwelijken en tot slot ging hij over op het uitroeien van de Joden. Heden is het Europese bedrog hun vermeende empathie naar de Palestijnen middels hun antizionistische houding. Rav Kessin zegt: "Tot op de dag van vandaag zijn zij [Europese naties] ongelooflijk antisemitisch. Ze kunnen dit niet verbergen of zichzelf geen eens inhouden. Ze komen gewoon uit tégen Israël”.
Kortweg: vanuit Edom, christendom, incarneerde Esav in de eerder genoemde drie verschillende aspecten [bedrog, arrogantie en goed] in drie afzonderlijke nationale entiteiten. De eerste hebben zojuist besproken.

De tweede entiteit naast Europa is Rusland. Rusland stamt van Esav af met de middah – karaktertrek – gajvah – arrogantie. Dit uitte zich met name middels het Communisme. Het Communisme is anti religieus waar veel atheïsten hun heil in konden vinden. Rav Kessin zegt ook in zijn lessen: “de ultieme arrogantie is wanneer iemand een atheïst wordt en zegt dat er geen G’d bestaat; alleen ik besta” [“jesj ‘od milvaldo”; leer hier mee over dit concept].

De derde afstammelingen van Esav kunnen we in de Verenigde Staten vinden. Zij zijn de tov [tov sjebe’esav], [het potentiële] goed, van Esav. Esav had een enorme zchoet – verdienste – doordat zijn kibboed av we’em, eren van de ouders, door niemand in de hele geschiedenis geëvenaard werd. Als hij zijn vader bezocht, deed Esav bijvoorbeeld altijd zijn allerbeste feestkleding aan. Een knipoog naar Esav is de Amerikaanse vinding op Vader- en Moederdag. We zien hier duidelijk een deel van Esav hiervoor beloond is doordat zijn hoofd in de schoot van zijn vader ligt begraven.

De volgende vraag die we stelden is: Wat betekent “tikkoen” van Esav?

2. Wat betekent “tikkoen” van Esav?
Tikkoen” betekent het rectificeren van een fout die je gedaan hebt. Eerst komt je tot de conclusie dat je een fout hebt gemaakt en je besluit dit niet meer te doen. Dat is tesjoeva, tot inkeer komen. Vervolgens ga je je fout repareren of te wel rectificeren, terugdraaien wat je fout hebt gedaan. Dat is tikkoen.

We herhalen Bereesjiet/Gen. 25:23: “En Hasjem zei tegen haar: Twee volken zitten in jouw buik, en twee volken zullen van jouw ingewand gescheiden worden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de oudste zal de kleinste dienen.” De oudste [van de tweeling] is een verwijzing naar Esav en de jongste automatisch naar Ja’aqov. Jitschak was zestig jaar toen zij werden geboren [idem 25:25-26]. We leerden dat in essentie de taak van Esav was Ja’aqov te assisteren. Maar Esav had de verkeerde keuze gemaakt door Israël te onderdrukken. Hierin moeten zijn afstammelingen tesjoeva overdoen om vervolgens over de gevolgen van de onderdrukkingen tikkoen te doen. Dat dit realiteit is, wordt door de Midrasj, nogmaals, verwezen naar het feit dat een cheleq, deel, van Esav als een Av in Machpelah begraven ligt. En wat die tikkoen is, zal snel duidelijk worden.

Derde vraag was wat een messiaans figuur [dus niet de Mosjiach zelf] nu precies is.

3. Wat is überhaupt een messiaans figuur?
Een messiaans figuur, zo legt rav Kessin uit, betekent niet dat iemand per direct de Mosjiach is. Een messiaans figuur is iemand die in een korte tijd uit het niets een natie volledig, diametraal en omgekeerd kan veranderen.

4. Waarom is president Trump een messiaans figuur?
President Trump, zo leert rav Kessin, zal voor "vrede en welvaart” zorgen, om “de Joden in Amerika te rehabiliteren, om hen voor te bereiden op op de Mosjiach”. Rav Kessin leert in meerdere sjioeriem dat dit eerder in de geschiedenis gebeurd is toen keizer Antonius Rabbi [Jehuda Hanasi] de gelegenheid gaf de Mishnah te redigeren. Deze twee mensen waren daarnaast dikke vrienden. Rav Kessin meent daarom ook dat president Donald Trump de gilgoel – reïncarnatie – is van keizer Antonius.

Wat ook een feit is, is dat de gematria – de getalwaarde – van Donald Trump hetzelfde is als Mosjiach ben Dawied. Er mag geconcludeerd worden, zo wordt er geleerd, dat Donald Trump een sleutelfiguur vanuit de niet Joodse wereld is die betrokken is met het proces van de komst van de Mosjichiem [Mosjiach ben Joseef en Mosjiach ben Dawied]. Ook de niet Joden moeten klaar zijn voor de komst van de Mosjichiem en de daaruit voortkomende verlossing.

1   |   2   |   3      »      
Copyright © 2018 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.