23 Adar II 5784 | 03 maart 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De rol van de vrouw in het Jodendom
Publicatiedatum: woensdag 19 maart 2003 Auteur: Redactie | 19.379 keer gelezen
Halacha, Redactie, Vrouwen in het Jodendom »

Twee vrome vrouwen in Israel

De rol van de vrouw in het Jodendom wordt door de buitenwacht enorm onderschat. Wij horen stellingen dat vrouwen niets te vertellen hebben, dat vrouwen niet in hun waarde gelaten worden en nog erger, dat vrouwen lager zijn dan de mannen. Dit zijn sprookjes en aan de hand van dit verslag hopen wij dit sprookje uit de wereld te ruimen.

De rol van de vrouw in het Jodendom is enorm belangrijk. Sterker nog, in de Halachàh (de Joodse Wet) heeft de rol van de vrouw vaak een betere positie dan in diverse Westerse landen. Één van de meest belangrijke vrouw binnen het feminisme was Gloria Steinem, een Joodse vrouw. Sommige mensen menen dat dit geen toeval was, omdat in de Joodse traditie de respect voor de vrouw een onderdeel is van de etnische cultuur. In de Joodse traditie is de vrouw afgezonderd, maar wel een gelijke aan de man. De verplichtingen en de verantwoordelijkheden zijn gewoonweg heel anders dan die van de man. Maar dat neemt niet weg dat deze verantwoordelijkheden en verplichtingen minder belangrijk zijn dan die van de man. Sterker nog, in sommige opzichten zijn sommige verantwoordelijkheden en verplichtingen belangrijker dan die van de man.

De gelijkwaardigheid tussen de man en vrouw begint bij de Allerhoogste. In tegenstelling tot het Christendom, wordt G´d niet als een uitgesproken Man gezien. Het Jodendom zegt dat G´d de beide kwaliteiten bezit. G´d heeft geen lichaam, geen geslachtsorganen en daarom zou het absurd zijn om G´d als een Man of een Vrouw te zien. Het Jodendom gebruikt mannelijke termen voor G´d puur uit gemak, omdat het Hebreeuws in haar grammatica geen neutrale geslacht kent. In Bereesjiet/Gen. 1:27 kan men lezen dat de mens naar G´ds evenbeeld geschapen is en men denkt dat de mens toentertijd tweeslachtig geschapen werd. Maar later kwam de lichamelijke scheiding tussen man en vrouw toen Chava geschapen werd.

Pagina index:
Copyright © 2003 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.