18 Tisjri 5782 | 23 september 2021
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Artikelen / Vrouwen in het Jodendom
Vrouwelijke schoonheid en het Jodendom
De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj , Vrouwen in het Jodendom, Tsenioet [Ingetogenheid en Privacy] » 1.992 keer gelezen
Voordat de priesters ( kohaniem ) het Heiligdom betraden wasten zij hun handen en voeten. Het wasvat werd bedekt met de spiegels, die de vrouwen gebruikten om zich mooi te maken voor hun mannen in Egypte. G’d zei Mosjé dat dit Hem het meest dierbaar was, omdat de vrouwen in Egypte zichzelf opmaakten om bij te dragen aan het voortbestaan van het Joodse volk, terwijl de mannen wanhopig waren. Door de verdiensten van de moedige vrouwen bleef het Joodse volk in stand, ondanks de...
De rol van de Joodse vrouw in het Jodendom
Opperrabbijn R. Evers, Vrouwen in het Jodendom » 3.590 keer gelezen
De rol van de Joodse vrouw werd vaak ondergewaardeerd en verkeerd begrepen. Alsof openbare voorgangersrollen de essentie van een menselijke samenleving zijn, staren wij ons blind op de `inferieure’ positie van de Joodse vrouw. Haar mindere verplichting tot sommige dagelijkse `mannelijke’ religieuze opdrachten stelt haar op continue basis te zorgen voor de medemenselijkheid in het Joodse leven. Terwijl zij in werkelijkheid de meest menselijke, liefdevolle en opbouwende rol vervult...
Chanoeka, het feest van het licht
Chanoeka, Halacha, Torat hasod we'avodah zara [occultisme en afgoderij] » 2.119 keer gelezen
Geschiedenis Gedurende de periode van de Tweede Tempel – ongeveer 2200 jaar geleden – vaardigde de Hellenistische Syrische regering allerlei decreten uit tegen het Joodse volk in een poging hun religie uit te roeien. Zo verboden zij de Joden Thora te studeren en mitsvot (geboden) uit te voeren. Ook staken zij hun handen uit naar de bezittingen van de Joden en lieten zij hun doch­ters niet met rust. Hellenisten drongen het Beet Hamikdasj , de Tempel te Jeruzalem, binnen en...
Hoofdbedekking voor de vrouw
Tsenioet [Ingetogenheid en Privacy], Redactie, Mitswes [geboden] doen » 4.293 keer gelezen
Een hoofddoekje als hoofdbedekking Er wordt gezegd dat hoofdbedekking voor de vrouw voorspoed in haar Jiddishkeit geeft. Toch mag je je niet afvragen: ik ken een vrouw die geen hoofdbedekking draagt en toch gaat het haar goed ten aanzien van kinderen, gezondheid en levensonderhoud, evenals het leven in het algemeen. Allereerst weten wij niet wat er zich in levens van een ander afspeelt, welke uitdagingen zij ondergaan. Niemand vertelt de ander wat er precies in zijn leven gaande is....
Invloed van de vrouw op de man
Rabbi Sprecher, Vrouwen in het Jodendom » 2.035 keer gelezen
In zijn opstand tegen de autoriteit van Mosje en Aharon , werd  Qorach door Dathan, Aviram en door On, de zoon van Pelet gesteund ( Bamidbar/Num. 16:1 ). Het openingsvers van deze Sidrah is de enige plaats waar On ben Pelet wordt vermeld. In de rest van het verhaal wordt zijn naam ook niet meer genoemd. Deze afwezigheid is opmerkelijk, waardoor onze geleerden rekening houden dat de zoon van Pelet voor de gevolgen van zijn dwaasheid gered is. Dit is dankzij het gezond verstand van zijn...
De rol van de vrouw in het Jodendom
Halacha, Vrouwen in het Jodendom, Redactie » 18.121 keer gelezen
Twee vrome vrouwen in Israel De rol van de vrouw in het Jodendom wordt door de buitenwacht enorm onderschat. Wij horen stellingen dat vrouwen niets te vertellen hebben, dat vrouwen niet in hun waarde gelaten worden en nog erger, dat vrouwen lager zijn dan de mannen. Dit zijn sprookjes en aan de hand van dit verslag hopen wij dit sprookje uit de wereld te ruimen. De rol van de vrouw in het Jodendom is enorm belangrijk. Sterker nog, in de Halachàh (de Joodse Wet) heeft de rol...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.