12 Ijar 5784 | 20 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Ware vroomheid
Publicatiedatum: maandag 18 februari 2019 Auteur: redactie | 1.526 keer gelezen
Redactie, Moessar [ethiek], Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim], Hasjkove volgens de RaMCHaL »
“Nu, o Jisrael, wat verlangt Hasjem, jouw G’d, van jou naast ontzag voor Hasjem, jouw G’d, wandel in [volgens] al Zijn wegen, houdt van Hem, jouw G’d met heel jouw hart en heel jouw ziel, volg de geboden van Hasjem en [volg] Zijn bepalingen op...” [Dwariem/Deut. 10:12].

De RaMCHaL leert naar aanleiding van deze pasoek de richtlijnen uiteen staan hoe iemand werkelijk vroom kan leven. Volledige en perfecte avodah - dienen - wat Hasjem behaagt zijn:
1. Vrees voor Hasjem.
2. Volgens Zijn wegen wandelen.
3. Houden van Hasjem.
4. Volledigheid van het hart en
5. Het navolgen van alle geboden.

Vrees voor Hasjem, leert de RaMCHaL betekent een gevoel ontzag en eerbied voor Zijn grootheid en majesteit. Wanneer je vres hebt voor Hasjem, omdat je niet gestraft wilt worden, is dat een mooi begin. Echter dat is niet het einddoel van het vrees hebben voor Hasjem. Dus hoe groter en wijzer de tsaddiek [rechtvaardige], hoe hoger het niveau van werkelijke vrees zoals een ieder naar moet streven.

Volgens Zijn wegen wandelen omvat de gehele moessarleer: het verbeteren en verfijnen van de middot, karaktereigenschappen. Zoals Hasjem mededogend is, zo moeten wij mededogend zijn [zie ook de Sjelosj-'Esreh Middot Harachamiem – 13 Eigenschappen van Genade]. Zoals Hasjem Adam Harisjon en Chava heeft gekleed, moeten wij de behoeftigen kleden. Zoals Hasjem Avraham bezocht toen hij ziek was door de brit, zo moeten wij de zieken bezoeken. Zoals Hasjem niet snel kwaad is, moeten wij onze anger issues in de hand houden en deze proberen te elimineren. Zoals Hasjem Mosje begroef, zo moeten wij onze doden begraven. Zoals Hasjem sjmirat halasjon heeft toegepast door Avraham niet te vertellen dat Sarah hem te oud vond om kinderen te krijgen, zo moeten wij oppassen niet te roddelen, of de informatie nu naar waarheid is of niet. Eigenschappen zoals nederigheid compassie en gulheid wordt aangeprezen.
De lijst van de moessarleer, dus het wandelen in Zijn wegen omvat nog veel meer. Wij verwijzen de lezer naar ons moessardossier.

Het houden van Hasjem is niet een oppervlakkige liefde omdat Hasjem ervoor gezorgd heeft dat je die baan hebt gekregen of omdat je die ene auto hebt kunnen kopen [egoistische liefde, wat overigens wel een mooie eerste stap is om werkelijke liefde voor Hem te voelen]. De liefde voor Hasjem moet intens zijn. Zoals ouder-kind liefde en man en vrouw [in geval van gezonde relaties, dus onvoorwaardelijke liefde]. Het moet geïntegreerde liefde zijn.

Volledigheid van het hart is het dien van Hasjem’s Wil moet vanuit pure motieven zijn, dus volledig voor Hem en niet omdat men graag de beloning voor wilt ontvangen. Wanneer iemand Hasjem gaat dienen om beloond te worden, is dit een mooi begin, maar verre van het einddoel. Het einddoel is dienen van Hasjem met heel je hart, ook als je daar niets van Hem voor terugkrijgt. Volledigheid van het hart is in drie manieren op te delen.
1. Verlangen Zijn Ratson, wil, te doen.
2. Ijverig en vol overgave Zijn Ratson doen en
3. Deveikoet [het “kleven” aan Hasjem zodat eigen niets meer om je heen bestaat].

Het navolgen van al Zijn geboden is letterlijk zoals het er staat. Niet Joden moeten volledig alle Zeven Geboden navolgen en Joden de 613. Een ieder, Jood en niet Jood, dient deze geboden in alle details en verplichtingen nakomen, zondag de kantjes er van af te lopen. Dit betekent waakzaamheid om awerot te doen [zehiroet], goedheid en ijver bij het uitvoeren van goede daden [zerizoet] en reinheid zonder zelfs een spoortje van enige zonde [nekijoet].

Wanneer iemand probeert hetgeen hier de RaMCHaL ont leert, dagelijks 24/7 toe te passen, is hij een ware *chassied.

*Footnote: Chassidoet heeft van oorsprong niets te maken met de chassidiem. De term van chassidiem geeft aan dat iemand het doen van dingen wat Hasjem het liefste wilt, met simche en met heel het hart en ziel doet. En wat zijn dat? Het leren van Hasjkove [hasjkavah] en Torah. Wat is Hasjkove? Hasjkove is de blauwdruk van Hasjem’s Plannen. We geven het voorbeeld van een Architect [Hasjem] die een raam wilt maken. De tekening [blauwdruk] van het raam is Hasjkove, het raam in de tekening is Kabbalah en de scharnier of werking van de raam leren we via Moessar. En dat alles moet je dus niet alleen leren, maar de Hasjkove en Torah moeten onderdeel van je wezen worden. Het moet jouw zuurstof worden. Gevolgtrekking is dat je de hele dag alleen aan Hasjem denkt zoals een verliefd persoon die de hele dag aan zijn partner denkt en alles voor op wilt geven haar gelukkig en blij te maken. Daarom wordt ook gemakkelijk een link gelegd tussen Chassidoet en Sjier Hasjieriem.
Als je echt van Hasjem houdt, en niet omdat Hij jou de broches geeft die jij wilt en nodig hebt, dan loop je de hele dag rond met een blij hart dat jij de Schepper van het universum mag dienen. RaMCHaL legt verder uit dat wanneer je echt van je partner houdt, je niet verplicht voelt om iets voor haar te doen. Je vindt het zelfs fijn om iets voor haar te doen. Zo is dat ook voor Hasjem. Ratson Hasjem, de Wil van Hasjem, staat dus helemaal boven aan jouw lijstje en zo – met die onvoorwaardelijke liefde voor Hasjem – leef je vierentwintig uur per dag. In jouw avodah Hasjem zoek je dus ook niet naar de ‘short cuts’.

Dit is de ware chassidoet.

Bron: Introductie Messilat Jesjariem van R'Mosje Chaim Luzzatto [RaMCHaL] ZT"L
Copyright © 2019 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.