12 Ijar 5784 | 20 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Edomieten, afstammelingen van Esav [Esau]
Publicatiedatum: woensdag 16 januari 2002 Auteur: Redactie | 9.275 keer gelezen
Geschiedenis/Gebeurtenissen, Personen, Redactie, Nazi's, Antisemitisme binnenland, Antisemitisme buitenland, Sjoa (Holocaust), islamitische fascisme, Amalek »

G'd zegt dat Hij Esav haatte en Ja'aqov liefhad. Zelfs in de Apocriefe Boeken kunnen we hieromtrent lezen: Want het einde dezer eeuw is Esav, en het begin der toekomende is Ja'aqov. 4 Ezra 6:9. Dit betekent dat het een hele belangrijke zinsnede is die wij klakkeloos overheen lezen zonder erbij na te denken wat er wordt bedoeld.

Wat had G'd tegen Esav? Wat heeft Esav te maken met Edom en Amalek?

  • De Heer zegt tegen zijn volk: `Ik houd van jullie.' Maar zij zeggen: `Waaraan kunnen we dat zien?' De Heer antwoordt: `Waren Esau en Ja'aqov geen broers? Toch hield Ik van Ja'aqov en haatte Ik Esau; van zijn berggebied maakte Ik een wildernis; Ik heb het prijsgegeven aan de jakhalzen. Zijn nakomelingen, de mannen van Edom, zeggen: Ook al ligt ons land in puin, we bouwen het weer op. Ze gaan hun gang maar, Ik vernietig het opnieuw. Edom zal men noemen: Land van God verlaten, en ook: Volk, voor altijd vervloekt. Maleachi 1:2-4.
  •  Hij zei: `De Heer heeft gezworen, dat Hij alle generaties door zal strijden tegen de Amalekieten.' Sjmot 17:16.
  •  Overvloedig zal er water vloeien en zaad ontkiemen door de regen. Hun koning zal verheven zijn boven Agag, de koning van Amalek; zijn koningschap is zonder weerga. Bamidbar 24:7.

Wanneer we de geschiedenis erop naslaan, leren wij in Bereesjiet 36:12 dat de zoon van Esav, Elifaz, van zijn bijvrouw Tamna een zoon kreeg die Amelek heette: Timna was een bijvrouw van Elifaz, de zoon van Esav, en zij baarde aan Elifaz Amalek; dit waren de zonen van Esavs vrouw Ada. Amalek was de stamhouder van de nomadenvolk de Amalekieten en deze stonden altijd in staat van oorlog t.o.v. Israël. Amelek was dus de kleinzoon van Esav.

Daarbij staan de Amalekieten archetypisch voor alle vijanden van Israël: Vergeet niet wat het volk van Amalek je heeft aangedaan. Na je uittocht uit Egypte waren jullie op weg door de woestijn. Dewariem 25:17. In een oude Pentateuch van rond 1900 kunnen we op blz. 102 een noot lezen over Bereesjiet 27:14. Er wordt daar verteld dat Esav met een dochter (Mahalath) van Iesjma'el trouwde! Amalek nam de haat van zijn opa Esav ten aanzien van de nakomelingen van Ja'aqov klakkeloos over. In 2 Kronieken 20:1 lezen wij Amalek zich vermomde als Ammoniet. De Ammonieten spanden samen met Nebukadnessar II. ´Amalek werd groot en machtig in de Hemel´ is n.a.v. Danij'el 8:10. Esav zelf verkleedde zich eveneens en deed zich voor als de koning van Arad (Bamidbar 21:1).

In Richteren 6 kunnen we lezen dat deze grap zich weer herhaalde. Later heeft Sjaoel hamelech koning Agag van de Amalekieten gespaard (wat Sjaoel hamelech's koningschap kostte) en Agags nazaat de doorn Haman de Agagiet/Amalekiet werd! Tijdens het Purimfeest worden het gebed ´De roos van Ja'aqov´ opgezegd.

Ja'aqov en Esav zijn dus moeilijk uit elkaar te halen, omdat Ja'aqov de rozenstruik is en Esav de doornstruik.

Hieruit kunnen we het volgende concluderen: Esav had de gewoonte om zich te verkleden om onherkenbaar te zijn. Ook lezen we dat hij zich vermenigvuldigde met een dochter van zijn oom Iesjma'el, de voorvader van de Arabieren. De nazaten van Esav, de Amalekieten, hadden dezelfde aard als hun voorvader. Esav is tevens de voorvader van Edom (we komen hierop terug). Esav en Ja'aqov zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, zij het letterlijk als tweeling, zij het archetypisch als de rozenstruiken de doornstruik. M.a.w. de nakomelingen van hen zijn ook moeilijk van elkaar te onderscheiden met alle gevolgen van dien. De Esav-lijn zal een wereldheerschappij in handen krijgen (n.a.v. Danij'el 8:10 volgens de boven vermeldde Pentateuch: een groot eindtijdheerser). De Esav-lijn vermomd zich vaak. We zullen aantonen dat hij zich ook als Ja'aqov zal vermommen.

G'd heeft in Jitzchak 1 volk in 2-en gedeeld:

  1. de Avraham-Jitzchak-Ja'aqov-lijn: de Joden en de Israëlieten die samen Israël zijn (in feite is dit volk ook in 2-en gedeeld, maar zullen weer samengevoegd worden: zie de 10 verloren stammen). Dit is de Avraham-Jitzchak-Ja'aqov-lijn.
  2. de Avraham-Jitzchak-Esav-lijn die gaat vermengen met de Avraham-Iesjma'el-lijn. Dit wordt de Esav-Amalek-Agag volk genoemd die uit

hetzelfde aartsvaders Avraham en Jitzchak komt, maar door de tijden heen zich met satanische plannetjes rondloopt dat als hoogtepunt tot de Hasjoa/Holocaust uitmondde.

Satan heeft altijd G'd nageaapt en zal dat met zijn antichrist ook wederom doen. Als G'd een uitverkoren volk heeft, waarom satan niet? Als Esav en zijn nazaten zich altijd maar vermomden, waarom zouden ze zich niet vermommen als... Joden? In de Joodse encyclopedie van 1925 kunnen we lezen dat Edom onder het moderne Jodendom bevindt! Is dit zo? We gaan dit in dit deel van het verslag uitzoeken.

Pagina index:
Copyright © 2002 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.