18 Kislew 5784 | 01 december 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Sociaal aanvaardbaar te zijn zonder mee te roddelen
Publicatiedatum: zondag 18 augustus 2019 Auteur: redactie | 1.553 keer gelezen
Redactie, Lasjon Hara [kwaadsprekerij], Moessar [ethiek], Leer van Rav Avigdor Miller »
"Waarom roddelen gezond zou zijn volgens niet Joodse onderzoekers

Bij het koffiezetapparaat, aan de telefoon of via social media. Even snel de laatste nieuwtjes uitwisselen. Over de saaie, nieuwe buren van die goede kennis. Of over die lelijke, afhangende trui van je collega.

Praten met mensen over derden, komt dagelijks voor. Vaak om aan te tonen dat hun eigen sociale en morele waarden beter zijn dan die van anderen. Roddelen is dus een middel om er zelf beter van te worden. Zij het in gevoel van eigenwaarde of aanzien (zoals binnen een organisatie).

Roddelen heeft nóg een functie. Het schept een band en volgens Amerikaanse onderzoekers Stephanie Brown en collega's van de universiteit van Michigan [VS] is het zelfs lichamelijk gezond. Roddelen zou namelijk het vrouwelijke hormoon progesteron verhogen.
Verder menen de onderzoekers dat roddelen emotionele banden schept, wat de concentratie zou verhogen. Volgens deze wetenschappers is roddelen dus goed nieuws, want progesteron zou het welzijn verhogen en angst en stress verlagen.

Roddelen wordt daarom vaak als een maatschappelijk essentieel onderdeel van het samenwerken in organisaties, instituties en andere sociale verbanden gezien."

Volgens de Torah is dit allemaal sjeqer, leugenachtig. Hoe kan je er dan van afzien van het spreken van lasjon hara [roddelen] zonder dat je meteen een sociale outcast wordt?

Men denkt om me'oerav bejn habrijot - om aanvaardbaar te zijn onder andere mensen - mee moet doen met het spreken van lasjon hara. Maar het is niet waar; integendeel, je wordt acceptabeler als mensen zien dat jij je tong bewaakt tegen kritiek. Wanneer mensen zien dat je niemand kleineert, zullen mensen je daarvoor juist veel aangenamer en dus aanvaardbaarder vinden.

Wanneer iemand zijn goede karaktereigenschappen toont, wordt of is hij/zij juist erg geliefd. Als een vrouw aan de telefoon zit en kattig tegen haar gesprekspartner praat, zullen mensen juist denken dat zij een vervelende persoonlijkheid heeft. Daarom loont middot tovot, goede eigenschappen. Dus uberhaupt is de vraagstelling of iemand sociaal aanvaardbaar is door te roddelen is volledig misplaatst. Door af te zien van lasjon hara, wordt je juist sociaal acceptabel, populair, en zullen mensen jou enorm waarderen.

In plaats van roddelen kun je dus beter aardige woorden tegen mensen in nood zeggen. Je moet mensen met woorden aanmoedigen, zelfs wanneer ze er niet om gevraagd hebben. Mensen hebben aanmoediging nodig en daarom zijn vriendelijke woorden altijd gewenst. Sterker, mede daarom hebben wij van Hasjem een mond gekregen om te praten en niet om te roddelen [dat is rebellie tegen Hasjem!].
Wanneer je je bij bijvoorbeeld roddelende collegae, vrienden, familie je mond dicht houdt, lasjon hara en kritiek vermijdt, zullen mensen dus van je houden - je wordt absoluut niet buitengesloten. En wanneer je je mond alleen voor goede dingen opent, ben je nog beter af.

Het is daarom best moeilijk en erg dapper om roddelaars op hun wangedrag te wijzen. Soms gaat het om eerstelijns familieleden. Vreselijk moeilijk. Dit zijn de stappen zonder dat je ze pijn doet:

Stap 1: Geloof er geen woord van [het is verboden luisteren naar lasjon hara, maar ook lasjon hara te geloven. Ook al is het dus waar. Waarom? Lasjon hara wordt altijd vanuit een eenzijdig standpunt verteld. Vaak wordt het overdreven. Nogmaals, ook al is het waar, de ander partij beleefde de situatie anders. Zoals er altijd gezegd wordt: er bestaan twee kanten aan één verhaal].
Zodra je daar toe in staat bent, neem een andere keer de tweede stap:
Stap 2 gooi het op een ander onderwerp
Stap 3. kap het af en zeg dat je niet wilt roddelen
Stap 4 iedere keer naar huis gaan wanneer iemand roddelt

Soms is stilte vereist wanneer er een gevaar schuilt dat jij juist een verkeerde opmerking zal maken. Maar wanneer het juist het goede woord neemt, worden deze goede woorden door de Kadosj Baroech Hoe zeker beloond. Zoals er staat geschreven: הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך בי''א ברכות - Wanneer je een arme persoon een munt geeft, ontvang je zes zegeningen van Hasjem, maar als je hem aanmoedigt met woorden, ontvang je elf zegeningen.

Bron: Cursus "Kracht van Woorden" van de redactie van Noachieden Nederland
Rav Avigdor Miller on Becoming Socially Acceptable Tape # 600
Copyright © 2019 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.