16 Sjewat 5783 | 07 februari 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De Zeven Lagere Werelden [Aardes; Sjeva Aratsot]
Publicatiedatum: dinsdag 20 augustus 2019 Auteur: De redactie | 1.890 keer gelezen
Engelen en demonen, Leven, dood en Opstanding der doden , Hasjkove volgens de RaMCHaL »

Erets
Erets is erg donker. Op Erets bestaat er geen licht. Erets is een plaats van winden en stromen. Deze winden - dat door niemand wordt gezien - waait ook in onze wereld. De verantwoordelijke engel hier is Tahariel. Tahariel heeft zeventig ondergeschikte engelen die zijn instructies volgen. Hij gloeit helder als een vlam en is 's nachts te zien, maar overdag is hij niet te zien. Wanneer het ‘daglicht’ komt, daalt hij af naar de afgrond.

De Zohar legt uit dat Erets de kern is van gehinnom. Ook legt de Zohar uit dat toen Adam Harisjon de chet deed, werd hij door Hasjem veroordeeld om op Erets zijn straf uit te zitten. Hij ervoer complete duisternis, omdat daar geen constellatie is. Daarnaast waren er zwaarden die uit beide kanten kwamen, waardoor je niet in staat was te bewegen. Toen Adam Harisjon tesjoeva deed, heeft Hasjem hem verheven naar Adamah.

Adamah, land
De tweede aarde, Adamah, heeft wat licht. Adamah heeft ten opzichte van Erets wel sterren en sterrenbeelden. Hier zijn er de engelen die ervoor zorgen dat mensen die kiezen kwaad te doen, ook kwaad kunnen doen. Zij adviseren deze mensen [hoe zij] op een slecht pad [kunnen] wandelen. Een grote engel [Kadumiel] heeft daar de leiding over deze slechte adviseurs. Wanneer iemand Hasjem’s mitswot bewaart, stijgen deze engelen op naar de Hemel en rapporteren zij deze mitswot aan Hasjem. Wanneer een persoon slechts iets heel kleins verkeerds doet, staan zij al klaar om naar de Hemel op te stijgen en deze fout te melden.
Al onze gedachten, daden en uitspraken worden in een boek geschreven, zodat ieder individu wordt uitbetaald voor het goede en hij ook opdraait voor het slechte dat hij heeft gedaan.

Op Adamah wonen mensen die altijd somber zijn. Zij kunnen daar gras en groenten planten. Zij zijn niet in staat graan te verbouwen, waardoor zij niet slim zijn. De Midrash Rabbi leert namelijk dat door het eten van soorten graan, iemands intellect gestimuleerd wordt. Echter eet hij geen graan, dan wordt hij nooit intelligent. Vandaar dat mensen op de aardes waar geen graan verbouwd worden niet al te intellectuele mensen wonen.
Het is ons niet bekend wat met intellectueel wordt bedoeld. Gasjmisje intellect of roechnisje intellect of zelfs beide. Beide intellect is namelijk van een andere order [roechnisj is hoger dan gasjmisj. Met andere woorden. Wezens kunnen gasjmisj over een groot intellect beschikken en in staat zijn dingen te maken waar intellect voor nodig is, maar spiritueel zijn zij misschien onwetend.

De eerste bewoner van Adamah was Adam Harisjon nadat hij uit Erets omhoog werd gehaald naar Adamah. Hier leefde hij met Lillith Hasjedah 130 jaar en gaf veel nakomelingen. Deze mensen zijn allemaal nakomelingen van Adam Harisjon.

De Zohar leert dat de U.F.O’s die onze wereld bezoeken, uit Adamah komen.

Arkah
De derde woning bevat engelen die Hasjem op speciale missies zendt. De engel Uriël heeft de leiding over hen, evenals over alle andere aardes. Arkah heeft een zon.

Hier wonen mensen met twee hoofden [Menachot 37a], dwergen en reuzen. Deze mensen van Arkah planten niet alleen gras en groenten, maar zijn ook in staat vruchtbomen te planten.

Het bestaan van mensen met twee hoofden kan worden teruggevoerd op de eerste jaren van de schepping, toen Ka’jin zondigde door zijn broer Hevel te vermoorden. Toen Ka’jin hem vermoordde, werd hij naar het onderste land van Erets gestuurd. Vervolgens deed hij tesjoeva en steeg hij niet op naar Adamah, maar hij steeg helemaal op naar de aarde Arkah. Terwijl hij daar was, kreeg hij kinderen met twee hoofden, die opgroeiden en soortgelijke soortgelijke kinderen hadden. Een geschiedenis tussen Sjlomo Hamelech, de koning van de sjediem Asjmedai en afstammelingen van Ka’jin uit Arkah wordt besproken in Beit Hamidrash [Yellinek] vol. 4, p. 151-1522.

In de Zohar [I 157a] wordt gesproken over een ontmoeting met zo’n mensachtige en Rebbi Chiya en Rebbi Yossi. De rebbi’s zaten op een berg, toen een persoon plotseling uit een scheur in een nabijgelegen rots tevoorschijn kwam.
"Wie ben je?" vroegen de rebbi’s.
"Ik kom uit de Arkah," antwoordde hij, "en ik ben opgestegen om de naam van het land waar je woont te achterhalen."
Na een kort gesprek verdween de persoon in de spleet en verdween.

Gia [Gee] vallei
De vierde aarde bevat licht en vlammen, die in het vagevuur worden gekanaliseerd om de goddelozen te straffen. Hier leven de vernietigende engelen die onder leiding van Samech Mem staat. Samech Mem is Satan die het doel heeft mensen te doen zondigen, aan te klagen om vervolgens hen in Gehinnom te straffen naar de letter van het Din. Echter wanneer iemand tesjoeva doet, hebben de vernietigende engelen geen vat op hem.

De mensen, die afstammen van de Dor Hafloga [Dor Migdal Bavel, Generatie van de Toren van Bavel], planten op Gia ook bomen, maar ook zij verbouwen geen graan [Zohar Chadash 11b. Zie Zohar 1: 254a]. Ondanks dat zijn de mensen intelligenter en beschikken zij over schatten van goud en prachtige edelstenen!

Gemara Shabbat 38 leert dat in Chamet Tverja [Tiberias in Erets Jisrael] het water erg heet is. Machlokes is of het warme water door de zon of door hete vuren zo warm is? Rabanan zegt dat gehinnom heeft een soort [uitlaat]pijp waar de warmte door vrij komt. Hitte in Tverja komt door deze pijp die van Gia tot Tevel loopt. Daarom is Gia de ingang van Gehinnom.

Nesjiah, vergeetachtigheid
De vijfde wereld is een lichte plaats. Er leven vele volmaakte, barmhartige engelen, onder leiding van de grote engel Padael, die de sleutels van genade heeft. Wanneer hij een persoon ziet die zich bekeert of met kavanah dawnent, opent hij de poorten van gerechtigheid zodat het gebed wordt aanvaardt en het verzoek wordt vervuld.

Nasjiah bevat hele kleine mensen, zoals pygmeeën. Ze zien er misvormd uit, met twee gaten in hun hoofd in plaats van neusgaten. Zij hebben geen benen, maar hun voeten komen als het ware uit de romp. Deze mensen doen ons qua uiterlijk denken aan E.T.
Deze mensen hebben ook zeer slechte herinneringen. Dit wordt geïmpliceerd met het woord nasje, wat "vergeetachtigheid" betekent. Nesjiah heeft ook bomen maar ook geen graan.

Ook deze mensen zijn afstammelingen van Dor Migdal Bavel.

Tsijah
De zesde woning is de helderste van allemaal. Daar wonen engelen van vuur en water. Sommigen van hen zingen te midden van de nacht voor Hasjem; anderen doen dit tegen het ochtendgloren. Een grote engel Kadasjiel heeft de leiding over hen allemaal. Wanneer de eerste dageraad breekt, verzamelen en zingen ze allemaal voor Hasjem, en alle sterren en andere engelen sluiten zich bij hen aan. Als ze klaar zijn, wekken ze de anderen. Hieruit leren we dat men zijn gebeden vroeg in de ochtend moet zeggen, omdat het een gunstige tijd is, wanneer alle wezens Hasjem prijzen.

Tsijah is erg onvruchtbaar en bevat niets goeds. De mensen daar zijn erg rijk en zijn prachtig om te zien en ook zij zijn afstammelingen van Dor Migdal Bavel. Maar ze hebben geen succes, omdat ze bomen planten en er niet van kunnen genieten, omdat zij op hun aarde geen water hebben. Ze verlaten daarom zo nu en dan hun wereld en komen naar onze aarde om in grote getalen water mee te nemen.

De Zohar geeft een voorbeeld van een Rav die een ontmoeting had met deze mensen. Hij voer met een aantal mensen op een boot en die kapseisde. Iedereen verdronk, maar Hasjem nam hem mee naar Tesjiah. Wat bijzonder is dat deze mensen wel heel erg klein zijn, maar zij doen hitpaallel, bidden, tot de Kadosj Baroech Hoe. Hun tefillot, gebeden, kon Rav alleen niet verstaan.

Tevel
De zevende woning is onze wereld, de belangrijkste van allemaal. We hebben het bestaan van zielen in het zevende uitspansel [Aravot] al besproken. De lichamen op Tevel lopen parallel aan de rechtvaardige zielen in Aravot die Hasjem dienen door aan Zijn mitswot te houden.

Andere mening is dat onder Tevel maar liefst 365 soorten mensachtige wezens leven. Ze kunnen hoofden zoals leeuwen en menselijke lichamen hebben, of vice versa. Sommigen hebben hoofden als een slang en menselijke lichamen, terwijl anderen het tegenovergestelde hebben. Sommige hebben twee hoofden en vier handen, een staart en twee voeten. Als ze zitten, lijken ze één persoon te zijn, maar als ze eten, zijn ze als twee. Wanneer ze eten, argumenteren de twee hoofden, elk klagend dat de ander meer eet dan de ander [Yalkut Reuveni, Beraysa D'Maaseh Bereishis, cited in Chesed L'Avraham 2:4, 1996 ed.van Rabbi Avraham Azulai].

Een andere mening is dat onze wereld vier namen heeft: Eretz, Tevel, Adamah en Arkah, en elke naam geeft een ander seizoen aan [Bereishit Rabbah 13:13]:
Erets staat voor de lente, de tijd waarin vruchten beginnen te rijpen. Vanwege de beweging [ro’etz, rennen] van de aarde, rijpen ze ook snel.
Tevel geeft de zomer aan, wanneer de vruchten smaak krijgen. Het is dan dat ze een "kruidig" [taval’an, metoeval] worden.
Adamah geeft de herfst aan, omdat het land opdroogt en aardkluiten vormt [adamah].
Arkah staat voor de winter. De aarde is dan leeg [rieq] en dan is er geen fruit beschikbaar.

Een andere naam voor onze wereld is Chalad. Het wordt dit genoemd omdat alle landschappen parallellen met de zeeën hebben [Yerushalmi, Shabbat].

Er is nog een mening dat er oorspronkelijk slechts één aarde was, die later werd verdeeld in zeven aardes [Ibn Ezra]. De Chazal berekenden dat de omtrek van de aarde en die is 38624,26 kilometer [Yad, Yesodey HaTorah 3:8]. Het bewoonde deel van de aarde strekt zich uit over 3738, 51 en is dus opgedeeld in zeven delen [Sheviley Emunah 2].

*Footnote: Opgemerkt moet worden dat de beroemde mekoebal R. Avraham Azulai leert dat de inwoners van deze ondergrondse landen [wat wij aanduiden als de fysieke kant van de Sjeva Aratsot] geen fysieke wezens zijn, maar eerder lijken op sjediem, demonen. Als zij fysieke wezens zoals wij waren, zouden ze niet naar onze wereld mogen ascenderen, net zoals wij niet naar die van hen kunnen afdalen [Chesed L'Avraham, ibid.]. Andere kabbalistische bronnen geloven dat de ondergrondse werelden het domein is van de mazikiem, dat zijn probleem schoppers of sjediem, demonen. Zij zouden onder de categorie “gevallen engelen”
vallen.

«      1   |   2   
Pagina index:
Copyright © 2019 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.