17 Ijar 5784 | 25 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Zwijgen is een teken van aristocratie
Publicatiedatum: donderdag 12 september 2019 Auteur: de redactie | 1.390 keer gelezen
Redactie, Lasjon Hara [kwaadsprekerij], Moessar [ethiek], Leer van Rav Avigdor Miller »
In het artikel “Sociaal aanvaardbaar te zijn zonder mee te roddelen” leerden we hoe je sociaal toch ‘aanvaardbaar’ bent zonder dat je op de gang van je werk of in de tuin bij de buren mee roddelt met de andere aanwezigen om erbij te horen. Aan het einde van het artikel leerden we vier snelle stappen om lasjon hara te ontwijken.  

Rabbenoe Yonah geeft een eitsah - advies - wanneer je in gezelschap bent en je lasjon hara moet aanhoren.

Wanneer je lasjon hara hoort en je kunt de mensen - om een of andere reden - niet berispen, laat dan merken hoe oninteressant je het vindt hetgeen je hoort. Toon geen enkele interesse. Dit kun je doen door een droevig, ongeïnteresseerd of zelfs een verveeld gezicht op te zetten. Hierdoor ontmoedigd je de spreker. Rabbenoe Yonah geeft hiervoor de pasoek uit Misjle/Spr. 25:23 als leidraad. Daarin staat: ופנים נזעמים לשון סתר - "Een boos gezicht zal de valse tong verdrijven".
Wanneer je de spreker een ongelukkig gezicht toont, kan dat hem ontmoedigen. Maar als je een geïnteresseerd gezicht toont, zal hij door blijven roddelen, want hiermee moedig je hem aan: "praat vooral door, ga door, ga door". Ondertussen blijft hij lasjon hara in je oren spreken. Maar wanneer je hem ontmoedigt door hem een ongeïnteresseerde blik toe te werpen, zal hij stoppen om lasjon hara tegen je te spreken.

Zo is het ook wanneer je haast hebt en een van je gezinsleden verspilt je tijd door dwariem b’tejliem - babbeltje - tegen je te spreken, dan is een ongeïnteresseerd en een gehaaste blik vaak al voldoende.

Soms is het een mitswa om iemand - wanneer er geen lasjon hara gesproken wordt - te laten spreken; hem aan te horen. Vaak kan een praatje iemands eenzaamheid verdrijven of sommige mensen zijn nu eenmaal oppervlakkiger en willen toch iets met je delen. In zulk geval worden je oren een gemach - een uitleenservice - zodat zij hun hart kunnen luchten. Nogmaals, er mag geen sprake zijn van lasjon hara [zie voor uitzondering hier]. Maar pas op, waarschuwt Misjle 10:19: ברוב דברים לא יחדל פשע "Als er veel woorden worden gesproken, kun je overtreding [lasjon hara in dit geval] niet vermijden”. Daarom is het beter niet te veel te zeggen.

Niet veel praten is namelijk een ma’alah - goede kwaliteit. Het wordt zelfs een middah tova ‘ad me'od, een uitzonderlijk goede kwaliteit, genoemd. En de Gemara zegt: שתיקותא דבבל היינו יחוסא - "In Bavel was stilte [zwijgen] altijd een teken van aristocratie" [Kiddushin 71b].
Wanneer er een sjiddoech gemaakt [gekoppeld] moest worden, werden de antecedenten van de chattan [bruidegom] en kallah [bruid] nagegaan en wanneer in de familie überhaupt niet veel gesproken werd, vermoedde men dat het een goede familie met een goede stamboom moest zijn. In Bavel oordeelden ze: שתיקותא דבבל היינו יחוסא - “stilte, dat was hun stamboom”.

In dit kader schreef Rav Miller ooit:
“In de huid van een leeuw verstopte zich een ezel ...
En niemand kon weten wie er binnen de leeuw verstopt zat …
Tot hij zichzelf verraadde ...
Door zijn mond te openen om te balken …”

Je mag nog zo goed en fatsoenlijk overkomen, maar wanneer je je mond opent om te roddelen…
Daarom is zwijgen goud en kom je goed en fatsoenlijk over.

Bron: Rav Avigdor Miller on Loshon Hara and Silence tape # 910
Copyright © 2019 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.