12 Siewan 5784 | 18 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Herstel van Noach´s Drankprobleem
Publicatiedatum: zondag 27 oktober 2019 Auteur: Rabbi Sprecher; vertaald door Jessica van Wijncoop | 1.986 keer gelezen
Rabbi Sprecher, Zondeval »
Waarom is binnen het Jodendom wijn zo onmisbaar? Bij al onze heilige gelegenheden wordt wijn gedronken. Het is verplicht tijdens Kiddoesj, Hawdala, trouwerijen, Sjeva Broches, Brit Mila en de vier bekers met Pesach. Waarom?

Om het antwoord te vinden moeten we in de Talmoed kijken. De Talmoed bespreekt de verboden vrucht in de tuin van Eden en de vraag wat voor type vrucht dit was [Berachot 40a, Sanhedrin 70 a-b]. Drie ideeën zijn genoemd. Eén van de ideeën is dat de verboden vrucht tarwe was. Deze suggestie is vindingrijk, aangezien tarwestengels normaal gesproken niet als boom worden beschouwd.

Een ander idee in de Talmoed is dat de verboden vrucht een vijg was, omdat het vijgenblad later gebruikt werd om de naaktheid van Adam en Eva te bedekken [zie Bereesjiet/Gen. 3:7]. Volgens deze benadering is datgene wat de spirituele val van het eerste menselijke stel tot stand bracht, hetzelfde is als wat aan elkaar geregen is om hun schaamtevolle toestand te verbergen.

Aan de basis van deze benadering zit het idee dat met hetzelfde object waarmee gezondigd is, gebruikt kan worden om daarmee tikkoen [herstel van de zonde] te doen. In dezelfde zin leert de profeet ons in Jesjajahoe/Jes. 2:4 in de Messiaanse tijd het metaal van een dodelijk zwaard omgesmeed zal worden tot een ploeg.

Volgens het eerste idee dat in de Talmoed genoemd wordt, is de verboden vrucht in Gan Eden de wijnstok. Wijn is namelijk altijd de bron van ellende geweest. Om deze bewering te bekrachten, citeert de Talmoed de passage waarin Noach wijn nuttigde en dronken werd [zie Bereesjiet/Gen. 9:2]

Noach en zijn familie kwamen de Ark uit in een nieuwe, idyllische wereld. Al het kwaad was verwoest en wat resteerde was puur. Noach begon al snel met een schone lei door de grond te bewerken van het gezuiverde land en hij plantte een wijngaard. Van de oogst van zijn wijngaard werd wijn gemaakt en toen Noach dronk en dronken werd, werd zijn gedrag en dat van zijn zoon Cham zeer ongepast. Dus het nieuwe begin werd – net als G’ds oorspronkelijke plan –bezoedeld door wijn.

Hoewel de Talmoed dit niet quote, biedt een andere Bijbelse voorval een vergelijkbare les [zie Bereesjiet/Gen. 19:30-36]. Nadat Lot en zijn dochters ontsnapt waren aan de verwoesting van Sodom, bereikte zij de veiligheid van een grot. De twee dochters geloofden incorrect dat de hele wereld verwoest was. In deze wanhopige toestand concludeerde ze dat ze kinderen moesten krijgen met hun vader, om de continuering van de mensheid zeker te stellen.

Hoe kan een vader instemmen met zo’n verdorven en immorele daad? De oplossing werd geopperd door de oudere dochter en door beide vrouwen uitgevoerd. Lot werd dronken gevoerd met wijn, zodat hij niet bewust kon zijn van enige zonde die hij zou begaan. Dit verdorven plan slaagde en beide dochter werden zwanger door hun eigen vader!

In een poging om deze tragische tendens te keren, zoeken we herstel tijdens elke Sjabbat en Jom Tov van de initiële schade van de tuin van Eden. Wijn zou niet langer meer een substantie moeten zijn dat kommer en kwel brengt. Wijn zou in plaats daarvan gebruikt moeten worden ten dienste van de spirituele groei en heiligmaking.

Alle creaties van G’d zijn werktuigen voor de G’ddelijkheid om die naar de materiele wereld te brengen. Ondanks de erbarmelijke geschiedenis van wijn, onthouden we ons niet van deze riskante drank. We jagen het heilig maken van wijn na op gelegenheden die potentie hebben voor spirituele groei.

In plaats van wijn te boek te zetten als verdorven en zondig, wordt het verheven tot het openen van elke en iedere Joodse rituele praktisering, waarmee we trots laten blijken dat fysieke objecten een neutrale waarde hebben. We kiezen hoe we G’ds creaties ten dienste kunnen stellen en schrijven hun historie. Worden ze opgetekend als werktuigen voor corruptie en zonde of als objecten van heiligheid om de gebroken wereld te herstellen (Tikkoen Olam)?

G’d creëerde de Boom van de Kennis van Goed & Kwaad. We kiezen en beslissen of de kennis gebruikt wordt ten goede of ten kwade. Een klassiek voorbeeld is het internet wat kwaad bevat of je kiest www.rabbisprecher.com. Jij mag het zeggen!

Copyright © 2019 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.