1 Niesan 5783 | 23 maart 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De boodschap van Corona
Publicatiedatum: zondag 22 maart 2020 Auteur: opperrabbijn Munchen en Beieren, rabbi Shmuel Aharon Brodman | 754 keer gelezen
Corona »

Iedereen erkent dat deze periode bijzonder is. Er is tenslotte bijna niemand ter wereld wiens leven door de corona-epidemie op de een of andere manier niet is veranderd. De resultaten van deze medische crisis zijn nog onbekend en daarom wordt de strijd tegen het virus in verschillende vormen gevoerd.
Veel mensen voelen zich machteloos. Ze beginnen nu pas te beseffen dat de wereld wordt geregeerd door de Schepper. Hij laat ons nu zien dat hij de echte Heerser van ons leven is.

Welke boodschap wil Hij ons leren? We weten niet hoe de veroordelingen in de Hemel werken. We weten niet hoe en waarom we deze epidemie hebben gekregen, die zo beangstigend is en de normale wereld ondermijnt. Maar één ding is duidelijk: hoewel de moderne wereld zo technologisch succesvol is en wetenschappelijk stijgt, staat de wereld van geneeskunde en wetenschap ook bijna hulpeloos en hebben we nu niets anders te doen dan met ons hart en onze ogen in gebed te gaan tot G-d.

Dit is een kans om onze vertrouwen in de Schepper van de wereld - Die ons een duidelijke boodschap stuurt te versterken. Dit betekent dat alles wat er met ons gebeurt in Zijn hand ligt. Laten we ook opmerken dat dit een zeldzame kans is: alle energie van alle landen is gewijd aan de oorlog tegen één gemeenschappelijke vijand. Dit is de afgelopen jaren nauwelijks gebeurd: de hele wereld is verenigd tegen de Corona. Deze eenheid heeft belangrijke lessen en boodschappen.
De wereld kan, als er maar een wil is, samenwerken. Er zijn meningsverschillen, maar er zijn geen verschillen in hart en nieren.
Daarnaast is er een duidelijke boodschap dat ons lot nauwelijks in onze handen ligt. Er is een allerhoogste leider in de wereld die de Almachtige is. Laten we dus niet te veel vertrouwen op de "kracht en macht van mijn eigen hand die dit alles voor mij overvloedig heeft gemaakt" omdat alles in de handen van de hemel is.

Elke gemeenschap en haar cultuur behandelt dit probleem anders. Als gelovigen weten we dat wanneer we vragen hebben, we ons tot onze heilige leringen moeten wenden. Zoals altijd vinden we verschillende aanwijzingen. In de Bijbel vinden we dat er een epidemie was terwijl Korach en zijn mannen in opstand kwamen tegen Mosje en Aaron. De plaag stopte pas nadat Aaron de wierook had aangeboden. Daarom hebben sommige mensen de gewoonte aangenomen om de bijbelverzen te reciteren over de wierook om Corona te bestrijden [hier in het HEBR].
Tijdens het bewind van koning David in Jeruzalem was er een epidemie waarbij honderd mensen stierven. Koning David vaardigde toen de wet uit dat iedereen G-d met honderd zegeningen per dag moest zegenen en zo werd de epidemie gestopt. Daarom beginnen sommigen het programma van 100 zegeningen per dag in acht te nemen.
Anderen versterkten de liefdadigheid voor de armen. Het is ook bekend dat Psalm 91 de kracht heeft om te helpen tegen een epidemie.
De grote geleerde Rabbi Chaim Kaniewsky van Bnei Brak moedigt iedereen aan om Psalm 70 te reciteren voordat hij elke avond gaat slapen.
Zoals altijd is het heel gemakkelijk om punten te vinden die bij anderen moeten worden gecorrigeerd, maar het is voor elk individu veel moeilijker om zijn eigen rekening op te maken. Iedereen moet goed nadenken over wat hij moet verbeteren in zijn eigen gedrag, wat hij zou kunnen verbeteren. Wanneer we dit doen, laten we zien dat we de wake-up-call van G-d hebben begrepen. Dan zal God het virus hopelijk bij ons wegnemen.

Rabbijnen over de hele wereld roepen op om alle instructies van de autoriteiten op te volgen. Ze riepen ook om de geboden naast deze instructies te blijven houden. De studie van Tora vindt plaats door middel van een gezamenlijke studie zonder menselijke bijeenkomsten. Ook bruiloften worden alleen gehouden in particuliere huizen met een minimum aantal aanwezigen.

150 jaar geleden woonde de beroemde Rabbi Chaim Palagi in Turkije. Hij schrijft dat er in tijden van een epidemie drie belangrijke regels zijn:

  1. wees optimistisch!
  2. Wees niet verdrietig!
  3. Word niet boos!


Als we dit allemaal doen, zullen we sterk genoeg zijn om deze moeilijke tijden te overwinnen.

Ik zegen ons allemaal dat we gesterkt moeten worden door ons te verenigen in de liefde voor elkaar en door onze acties op alle gebieden te verbeteren. Als dit allemaal voorbij is, zullen we veel sterkere en betere mensen zijn in een veel betere wereld.

[red. Toen Rosj Hamemsjela, premier, Bibi Netanyahu live op televisie werd gevraagd wat er met de financiële situatie in Israël te midden van de Coronavirus-crisis zal gebeuren, antwoordde hij [ook] eerst met de woorden "We moeten allemaal tot de Schepper van de wereld bidden". Later reageerde hij op de interviewer en zei "iedereen bidt". bron]©Opperrabbijn Shmuel Aharon Brodman 2020

Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.