12 Niesan 5784 | 20 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
We lijden onder Corona maar de Messiaanse trekken van Israel worden steeds duidelijker
Publicatiedatum: zondag 26 april 2020 Auteur: Opperrabbijn Evers | 1.521 keer gelezen
Mosjiach [Messias], Corona »

Ik ben door de Corona problematiek lang niet in Israel geweest maar in de goede oude tijden toen we nog reizen konden, kwam ik elke keer verbaasd en verbluft terug. Wat een land! De vele verkiezingen waren niet de leukste periode. Af en toe vallen er harde woorden. In de Verenigde Naties worden doorlopend resoluties tegen Israel aangenomen en rapporten gepubliceerd met de meest akelige beschuldigingen.

Maar gelukkig neemt ons heilige land langzamerhand Messiaanse trekken aan. De religieuze betekenis en beleving wordt steeds intenser. Om de joodse geschiedenis, religie en cultuur te begrijpen is veel achtergrondkennis nodig. Maar gelukkig ligt overal de geschiedenis voor het oprapen. In de opgravingen komen oude gegevens uit de Bijbel weer tot leven. Bijbelse plaatsen en gebeurtenissen krijgen duidelijke dimensies.

Mijn zoon Shraga komt binnen met een tekst uit Nechemia waarin de terugkeer van de joden uit de Babylonische ballingschap, de tijd van Ezra en Nechemia (ongeveer 2400 jaar geleden) wordt beschreven. Er wordt in geuren en kleuren verteld over de enorme tegenwerking bij de herbouw van Jerusalem. Jaloezie, nijd, verraad, haat en fake news waren aan de orde van de dag. Vandaag de dag beleven we dezelfde toestanden als vanouds. De paralellen zijn te duidelijk.

Het mooie van de Bijbel is dat het niet alleen een hoopvol perspectief biedt als wij volharden in de Bijbelse belofte en opdracht om het land te bewonen en te bewerken, het biedt ook een Messiaans perspectief. Leest u met mij mee vanaf hoofdstuk 3 van Nechemia. Ik geef het zeer kort weer.

Bij de herbouw van de muur van Jerusalem schoot het werk goed op omdat de mensen met alle macht aan een veilige heilige stad bouwden. Maar Sanballat, Tovia, de Arabieren en de Ammonieten hoorden van het succes bij de herbouw. Ze werden woedend en maakten een plan om de nieuwe joodse vestiging aan te vallen en er paniek te zaaien. De joden baden tot G’d en werden tijdig gewaarschuwd, zodat ze de verradelijke aanvallen konden afslaan. Iedereen werd gewapend en moed ingesproken. G’d had hun aanvalsplannen verijdeld en voorkomen dat zij gedood zouden worden. Het werk werd hervat. Maar vanaf dat moment werd het volk verdeeld in soldaten en arbeiders.

De bouwvakkers werkten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Nechemia bestuurde het volk en zorgde voor de armen. Veel sociale misstanden werden tijdens zijn regering opgeheven. Er volgen verschillende verhalen van bedreiging en intimidatie. De vijanden suggereerden dat er nieuws was dat de joden in opstand wilden komen tegen de koning van Perzie en dat Nechemia de nieuwe koning wilde worden. Maar Nechemia liet zich niet uit het veld slaan en hield moedig stand.

De joodse geschiedenis en de voorschriften uit de Tora werden aan de mensen voorgelezen. Iedereen kwam tot inkeer. Men beloofde de wet van de Tora te houden. Nechemia beschreef een cyclisch patroon dat het eeuwig terugkerende geestelijke en spirituele verval van het joodse volk kenschetst: de joden werden door voorspoed hoogmoedig en kwamen tegen G’d in opstand, ze lapten de Tora aan hun laars. De waarschuwingen van de profeten werden in de wind geslagen. Pas toen ze zich weer tot G’d richtten kregen ze hun zelfstandigheid terug en ging het geestelijk en fysiek beter.

We leren uit deze geschiedenis dat we nooit mogen opgeven indien we G’ds wegen oprecht in intens volgen en uiteindelijk verlost zullen worden van de bittere en onterechte kritiek en vernederende vervolgingen in Messiaanse tijden waarin G’d Zijn Koninkrijk op aarde vestigt en weer voor iedereen zichtbaar zal zijn.

De mensheid zal zich aan G’ds voorschriften houden. Vanuit Zion zal G’ds leer voortgaan. De derde Tempel zal een bron van zegen zijn voor de hele wereld. Jerusalem vormt het spiritueel oog van het universum en de fysieke navel van de wereld van waaruit G’ds woord en zegen over de hele aardbol verspreid zal worden.

©Opperrabbijn R. Evers 2020

Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.