10 Sjewat 5781 | 23 January 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
UPDATE TorahCode: President Trump zal herkozen worden; annexatie is onderdeel van Zijn Plan
Publicatiedatum: Tuesday 23 June 2020 Auteur: redactie | 659 keer gelezen
Redactie, Maatschappij, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Media_samenleving, Corona, TorahCode »

"Het was zo duidelijk geschreven in de Torah," zo citeerden zij Rabbi Glazerson verder, “... Dit is de Torah die Hasjem gebruikte om de wereld te scheppen en daar staat duidelijk in geschreven wat we met de wereld moeten doen.”

Rav Glazerson legt in de video - waar Hasjem in de Code zegt dat president Trump verkozen zal worden - uit dat door de extreme aard van de huidige gebeurtenissen, deze betrekking hebben tot de Malboel, de Zondvloed, die de hele mensheid in de generatie van Noach vernietigde.

Rav Glazerson legt ook uit dat Hasjem beloofd heeft geen Malboel meer over de wereld te brengen, maar de rabbaniem leren wel dat Hij op andere plaatsen her en der kleine maboeliem [tsunami’s] brengt. Daarbij staat in de Talmoed geschreven dat Hasjem geen vloed van water zal brengen, maar een vloed van vuur [al die bosbranden zoals in Australië] of een vloed van pest, zoals coronavirus.

Rav Glazerson zegt als toelichting bij de Code: “Dus wat ik je ga laten zien is wat de Torah zegt - maar het geldt alleen als alles goed is en we doen wat wij moeten doen. Trump is heel goed geweest voor Israël. Hij wordt gesteund door de evangelisten en zij geloven in de Bijbel, in de Torah.”

Met behulp van zijn speciale software om woorden te zoeken die verband houden met de actualiteit, vond Rabbi Glazerson overeenkomsten rond het vierde hoofdstuk in Bamidbar, Numeri. Het woord corona (קורונה) kwam heel prominent in de tafel naar voren.

Het eerste wat we zien is dat Corona steeds zal toenemen', zei Rabbi Glazerson. Meer specifiek vond hij het woord ‘corona’ verbonden met het woord ‘Verenigde Staten’ (ארצות הברית).
Hij merkte ook het woord ‘hij zal redden’ (יציל) op. ‘Hij zal redden’ is tweemaal in de Code opgenomen. Dit impliceert dat president Trump een sleutelrol zal spelen bij het redden van het Amerikaanse volk van het coronavirus. Het is opmerkelijk dat het woord ‘pest’ (נגף) van nature al in de tafel in de niet gecodeerde vorm voorkomt [“... zodat geen enkele pest נגף de Israëlieten mag kwellen omdat ze te dicht bij het heiligdom zijn gekomen” Bamidbar/Num. 8:19].

Rav Glazerson waarschuwt dat de niet Joden zich daarom wel aan de Zeven Noachiedische wetten moeten houden. "Corona is een teken van G’d.” Hij gaat verder met de woorden: “Homoseksualiteit en abortus en al deze soorten zonden veroorzaken vernietiging. Dit zijn G’ds de wegen om vruchtbaarheid in de wereld te brengen. G’d is erg boos dat deze dingen worden misbruikt”. Dit zijn precies de daden waar president Trump zo op tegen is. Omdat president Trump daar stellig in is, haten zoveel mensen president Trump. President Trump staat voor Bijbelse normen en waarden. De meeste staan voor globalisering, anarchie en zelfbeschikking over het lichaam [en als het even kan ook graag die van de naaste].

Wij luisteren verder wat Hasjem in de Code te zeggen heeft en hoe rav Glazerson deze uitlegt.

'Als je leert over de zondvloed in de tijd van Noach, zul je begrijpen waarom Hij het is Die deze destructieve dingen in de wereld brengt. President Trump werkt eraan om deze vreselijke gebeurtenissen en de vernietiging te stoppen."

Het verbindende woord ‘corona’ met ‘Verenigde Staten’ is de naam ‘Trump’ (טראמפ). Rav Glazerson merkte de rol van president Trump op bij het oplossen van deze wereldwijde problemen. Verbazingwekkend genoeg staat naast de naam van de president het natuurlijk voorkomende woord voor president (נשיא), meestal vertaald wordt als ‘stamhoofden’ of ‘vorsten’ [“En Mosje en Aäron en de vorsten נשיא van de gemeente telden de zonen van de Kahathieten naar hun geslachten en naar de huizen van hun vaderen” Barmidbar/Numeri 4:34]. 

Het woord ‘president’ wordt omgeven door de letters die ‘twee’ (שני) spellen. Direct daaronder staat het gecodeerde woord voor 'hij zal worden gekozen' (יבחר). Dit verschijnt direct naast de letters die 5780 (תשפ) aanduiden, dit jaar in de Hebreeuwse kalender.

“Maar dit is alleen wanneer hij de Torah volgt en accepteert dat Israël van G’d en de Joden is”, zei rav Glazerson. “Maar dit zal [pas] gebeuren wanneer wij het Verbond nakomen. Mensen roepen 'Trump, help ons, help de nederzettingen'. Maar als we willen dat Trump dit doet, moeten we ons steentje bijdragen om ons aan de Torah te houden. We weten dat er een G’d is en als we willen dat Hij Trump gebruikt om ons te helpen, dan moeten we ons toch echt aan de Torah houden."

Op dit punt richtte de rav zich tot sceptici.
“Sommige mensen zeggen dat je je wensen aan deze tafels [van de TorahCode] kunt toevoegen en zo komen zij [de gewenste antwoorden] er wel uit”, zei rav Glazerson. “De realiteit staat daar heel ver vandaan. Zelfs als je de woorden vindt, moeten ze ook nog parallel of aangrenzend zijn. Dit kan geen toeval zijn.” De rav merkte op dat sommige tafels behoorlijk groot kunnen zijn en dat deze specifieke tafel in Wajjiqra/Lev. begint met de woorden "hij zal zeker verlossen" (ואם גאל יגאל)
[“En als hij die het land heeft ingewijd, zal hij het verlossen “... Wajjiqra/Lev. 27:19]

De naam van de Perzische koning Cyrus (קורש) verscheen ook naast het woord ‘Messias’ (משיח). President Trump wordt door velen vergeleken met deze Perzische koning, waaronder door het Sanhedrin en door premier Netanyahu [bron]. Hasjem zegt in de TorahCode dat hij zelfs de gilgoel [reïncarnatie] is van Choresj [Cyrus].

President Trumps erkenning van Jeroesjalajiem als de eeuwige Joodse hoofdstad en zijn andere daden die Israël ten goede zijn gekomen, worden vergeleken met het feit dat Choresj de Joden hielp terugkeren uit de Babylonische ballingschap die tot de bouw van de Tweede Bejt Hamiqdask leidde. Maar dat deed hij niet ongelimiteerd. Zo zal president Trump ook niet ongelimiteerd ten aanzien van Israël zijn wanneer zij hun kansen niet pakken.

“We weten dat Jesjajahoe naar Choresj verwees als de Mosjiach, de gezalfde”, zei rav Glazerson. “Wij zitten precies in de tijd van de Mosjiach” [“aldus zei Hasjem tegen Zijn Mosjiach, tegen ChoresjJesjajahoe/Jes. 45:1].

Rav Glazerson eindigt: “Ik kijk naar de tijd uit dat Trump wordt gekozen en dat hij alle wetten [we denken dat hij de wetten die tegen Torah ingaan bedoelt] die van kracht zijn zal wegnemen”.

Amen!

We gaan nogmaals de vier vragen stellen.

Is hun [bepaalde rechts georiënteerden en een aantal charediem] stelligheid [tegen het Plan] conform de Torah? Check.
Is hun angst dat er als tegenprestatie van het Plan een Palestijnse Staat in Jesja komt wel terecht? Check.
Hoe staat Hasjem tegenover het Plan? Check.
Hoe staat Hasjem uberhaupt tegenover president Trump? Check.

Check.

UPDATE: 

«      1   |   2   
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.