5 Tewet 5782 | 09 december 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Wat was zo bijzonder aan de lavoesj, kledingstuk, die Hasjem voor Adam Harisjon en Chava maakte?
Publicatiedatum: woensdag 25 november 2020 Auteur: de redactie | 389 keer gelezen
Kabbalah, Engelen en demonen, Redactie, Chesed, Leven, dood en Opstanding der doden »

“En de Hasjem Eloqiem maakte voor Adam en voor zijn vrouw klederen van huiden, en kleedde hen Bereesjiet/Gen. 3:21

Een aantal vragen kunnen we stellen naar aanleiding van deze bovenstaande pasoek. De antwoorden op de vragen geven gelijk antwoord op de vraag wat zo bijzonder was aan de lavoesj die Adam Harisjon en Chava kregen van Hasjem. De vragen zijn:
1. Waarom wordt er Hasjem Eloqiem gezegd en niet gewoon Hasjem of Eloqiem?
2. De lavoesjiem, kleden, waren niet zomaar van bladeren gemaakt. Waarvan zijn de lavoesj gemaakt en waarom met dat specifieke materiaal?

Allereerst zijn de lavoesjiem gemaakt van tachat, leer van een bepaald dier. Ook voor de misjkan werd tachat gebruikt. Na die periode bestond dat dier niet meer. Het is een machlokes wat voor dier het was. Rabbi Anava gaat uit van een soort kleine hond. Waarom? Zijn huid was erg kleurrijk. Op de lavoesjiem werden alle vogels van de wereld vertegenwoordigd. Daarbij waren de lavoesjiem dynamisch, fysiek maar ook spiritueel.

De reden dat Hasjem de lavoesjiem van leer gemaakt heeft, is omdat na Sjabbat, dus motsi Sjabbes, werden Adam Harisjon en Chava uit Gan Eden gestuurd. Dat was vernederend. Hij wilde hen toch nog enige kavod, eer, meegeven. De lavoesj gaf dus onderscheid tussen de drager en de rest van de wereld. Hasjem wilde dat ondanks Adam Harisjon en Chava een vernederende ervaring ondergingen, kavod zouden krijgen van de mensheid buiten Gan Eden. Want Adam Harisjon en Chava waren nog steeds wel Adam Harisjon en Chava, geen gewone mensen, maar mensen met een giga roechnisje status en geformeerd door Hasjem Himself! Die statement wilde Hasjem aan de wereld geven.

Na de dood van Adam Harisjon, kreeg Qa’jin de lavoesj. Na Qa’jin kwam de lavoesj in handen van Nimrod en via Nimrod kwam het terecht bij Esav. Dit kreeg Esav niet vrijwillig uit handen van Nimrod. Esav heeft Nimrod vermoord en de lavoesj vervolgens afgepakt.
Wat hadden deze drie heren met elkaar gemeen? Alle drie mannen waren geweldige jagers. De lavoesj gaf jirat - vrees - aan dieren en aan mensen waardoor Nimrod ook in staat werd om wereldheerser van die tijd te worden.

Rabbi Meir leert in de Midrasj dat de lavoesj, ‘or was met een ajin [wat huid betekent], maar dat de lavoesj ook ‘or was met een alef, licht. De lavoesj gaf ook een mate van licht. Dat had Adam Harisjon ook nodig toen hij na de chet 130 jaar alleen verbleef in de diepste niveau van de aarde, “Erets”. Omdat daar geen constellatie is, had hij ook geen licht en had zijn lavoesj nodig om licht te hebben. Dat licht van de lavoesj, gaf een opperste licht van Boven, Or Eljon, en ook dat gaf een extra kracht. Ook hier zie je dat alles in concept al door Hasjem is bedacht, dus ook superhelden met supercapes om die wij in strips en in [teken]films zien [zie paragraaf 1. Consequentie één dat Hasjem de Enige Realiteit is: álles is van Hasjem; niets is van ons]. Daarbij was iemand instaat IN de lavoesj voor altijd te leven, chaj netsach, zoals melachiem, de engelen.

Waarom staat in de pasoek Hasjem Eloqiem?
De reden is dat Hasjem hen uit liefde en genade kleedde. Naam/titel Hasjem staat voor chesed. Naam/titel Eloqiem is wanneer G’d Zich als Rechter opstelt en gaat oordelen. Naast dat Hij Hasjem - chesed - optrad ten aanzien van Adam Harisjon en Chava, heeft Hij hen schuldig geoordeeld met betrekking door de chet en de straf was verbanning uit Gan Eden. Dit betekent dat zij uit de *derde wereld - de wereld van Jetsirah - vielen. Zij vielen in deze wereld. De vierde wereld van Assijah. Maar Hij wilde niet dat deze degeneratie een grote vernedering zou worden. Daarom maakte Hij de lavoesj [dus van leer] en kleedde hen Persoonlijk. Dit gaf - zoals eerder gezegd - de bewoners van Assijah direct het idee dat Adam Harisjon en Chava nog steeds verheven mensen waren die als enige uit Hasjem’s handen zijn geformeerd en dat zij dus niet een stelletje verschoppelingen uit wereld Jetsirah waren. Hij gaf gelijk de statement mee dat Hij, ondanks Hij hen moest straffen, nog steeds van Adam Harisjon en Chava houdt.

Dit zien we terug bamidbar, in de woestijn. Het volk had de egel zahav, gouden kalf, gemaakt en direct na dit incident gaf Hasjem hen hemels voedsel, de Man[na]. Zie Nechamjah 9:18 ev.

Ook zien we de chesed van Hasjem, terwijl het niet verdiend was, bij het splijten van de Rietzee. “En over de zee zal de ellende voorbijgaan…” Zacharjah 10:11. Voor ellende wordt in het Hebreeuws het woordje tsarah gebruikt. Echter het woordje tsarah wordt niet alleen voor problemen of leed gebruikt, maar ook voor afgodsbeeld [tsoerah]. Dit betekent dat de navi impliceert dat toen het volk uit Mitsrajiem trok, zij afgodsbeelden hadden meegenomen. Hasjem had heel boos kunnen worden en de bevrijding staken. In plaats daarvan spleet Hij de Rietzee. Dit wordt bevestigd in Jesjajahoe 28:20 waarin staat: “...de bedekking [is] te smal om zich daarin te wikkelen…”. Voor bedekking wordt het woordje masecha gebruikt, wat naast bedekking ook met masker vertaald kan worden. Maar achter masecha staat wederom het woordje tsarah. Commentaar concludeert dat de zin “...de bedekking [is] te smal … een hint is naar een gesmolten beeld, dus afgodsbeeld en dus ook hier gaat het duidelijk om afgoderij, avodah zara.

Nog een bijzonder eigenschap van de lavoesj, is dat de lavoesj een type was van de kleding van de Kohen Hakadol, de Hoge Priester. Ook wederom om Adam Harisjon en Chava kavod te geven in de wereld Assijah. Hasjem wilde ook hiermee een standpunt maken, dat zij weliswaar de chet hebben gedaan, maar verbeeld je je maar niets, Adam Harisjon en Chava bleven schepsels van het hoogste niveau.

Hoe weten we dat de lavoesj een type was van de kleding van de Kohen Hakadol? De kleding van de Kohen Hagadol bestaat uit acht onderdelen: lehavien, lehaskiel, lisjmoa', lilmod, lelamed, lisjmor, la'asot en leqadem. De pasoek “En de Hasjem Eloqiem maakte voor Adam en voor zijn vrouw klederen van huiden, en kleedde hen” bestaat uit acht woorden:
waja’as,
hasjem,
Eloqiem,
Li’adam,
Oeliesjto,
Katnot,
‘or en
wajalibisjem.

We kunnen ons niet voorstellen wat het betekent dat Hasjem Zelf voor Adam Harisjon en Chava Zelf kleren maakte en hen persoonlijk kleedde. Het niveau van zo’n kledingstuk is namelijk gerelateerd aan de maker en degene die je kleedt. Denk aan een duur merk van een kledingstuk.

Tot slot weten we dat de levoesjiem zowel gasjmisj [fysiek] als roechnisj [spiritueel] waren! Er wordt gezinspeeld door Rabbenoe Behaye op Parasja Bereesjiet dat deze lavoesj de lavoesjiem zijn uit Gan Eden. Adam Harisjon en Chava waren door de chet hun spirituele kleding kwijtgeraak en waren naakt. Hasjem kleedde hen weer met hun spirituele kleding van voorheen. Vandaar dat zij in deze kleding in feiten voor altijd - chaj netsach - konden blijven leven. Omdat ze moesten leven op deze wereld, Assijah, zat er ook vanzelfsprekend een gasjmisje kant aan de lavoesjiem.

Laten we leren van Hasjem hoe we gmiloet chasidiem [goede daden] naar onze naasten moeten doen, ook al hebben zij ons onjuist behandeld.

* Footnote: De Beria, de schepping. kent vier concrete werelden:
1. Olam Atsiloet is de wereld van de Sefirot. Hiermee communiceert Ejn Sof - Geprezen is Hij – met Zijn Beria en met de Sefirot als tool houdt Hij daarnaast ook de Beria in stand.

2. Olam Beria is de wereld van de Kochot Nivdaliem. Dat zijn de Serafiem. Zij beïnvloeden de gehele Beria. Zij zijn de opdrachtgevers van de melachiem, engelen.
3. Olam Jetsirah is de wereld van de melachiem. De melachiem zijn als het ware de “werklui” van de Serafiem [malach, engel, komt van malacha, werk]. Alles wat er om ons heen gebeurd zijn zij - in opdracht van de Kochot - verantwoordelijk voor. Jetsirah is ook de wereld waar Gan Eden zich bevindt en waar Adam Harisjon en Chava [Adam en Eva] voor de chet - zonde - leefden. Na de chet wachten de zielen in Gan Eden op Techiat Hametiem, de Opstanding der Doden. De zielen gaan naar Gan Eden nadat ze eerst gezuiverd zijn in Gehinnom.
4. Olam Assijah is de enerzijds deze fysieke wereld, maar anderzijds heeft Assijah ook een spirituele zijde. In Assijah kunnen we de Zeven Hemelen [Zeven Hogere Werelden], Zeven Lage Werelden [Aardes] en de Zeven Hellen vinden. Tevens leven in Assijah de lagere rang engelen, de geesten van overledenen die in *kav haqelah [1 Sjmoel/Sam. 25:29] verblijven, maar ook wij, de dieren, de planten, de mineralen zoals wij deze fysieke wereld zoals wij die om ons heen ervaren.

*Kaf haqelah is de ziel als het ware staatsloos. Kaf haqelah [wat beschreven wordt in 1 Sjmoel/Sam. 25:29] is bedoeld voor mensen die te slecht zijn om überhaupt de Gehinnom [hel] in te mogen.


Tijdens de kaf haqelah wordt je non-stop achtervolgd door vernietigende engelen en demonen die de persoon zelf door zijn of haar zonden hebt gecreëerd. Zij pijnigen hem en zitten altijd 'in yourface' voor de periode totdat als zijn klipot, de materie van deze wereld, van zijn ziel af is gevallen. De angst die de ziel ondergaat tijdens kaf haqelah, veroorzaakt door deze vernietigende krachten, is veel erger dan een lichamelijke pijn. Na kaf haqelah zijn we er nog niet. Wanneer je de zchoet eindelijk zou hebben om uit die kaf haqelah te komen, dan moet de persoon nog voor maximaal 12 maanden het Gehinnom in, een zuiveringsplaats met zeven niveaus. Bij bepaalde zonden kun je in het zevende en diepste niveau van de hel komen en daar zal - chas wesjalom - de zondaar nooit meer uitkomen. "Kaf haqelah betekent dat de ziel zich nergens kan verschuilen voor zijn misdaden, want deze daden zijn namelijk getransformeerd in vernietigende engelen die hem constant achtervolgen. De ziel kan geen plek vinden om zich te verschuilen - van de ene einde van de wereld naar de andere - want in de wereld van de zielen is alles anders dan in deze wereld..." In deze wereld kan je wanneer je je schaamt voor je daden, vluchten naar een plaats "waar niemand hem kent, of naar een andere stad of een ander land. Maar in de wereld van de Waarheid, waar alles ronduit zichtbaar is, waar geen plek is waar G'd niet wordt gevoeld, vindt de ziel geen plaats om in zijn schaamte te verschuilen" [Rabbi Nosson Zwi Finkel, de Alter van Slobodka 1849-1927, leider van de Moessarbeweging]. Hoe gaat dat in zijn werk? Je komt te overlijden en je ziel wordt als in een kantelpunt in een eeuwigdurende baan geschoten dat over de hele wereld gaat, zonder ooit omhoog te stijgen om het felbegeerde hemelse paradijs of zelfs de Gehinnom te bereiken. Kaf Haqelah kan voor een onbepaalde tijd zijn.

Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.