13 Ijar 5784 | 21 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Onze opdracht vervullen op deze aarde
Publicatiedatum: donderdag 25 augustus 2022 Auteur: Opperrabbijn Evers | 542 keer gelezen
Opperrabbijn R. Evers, Moessar [ethiek] »
HaSjeem schiep de wereld en gaf de mens opdracht de wereld te veroveren.

Het veroveren en beheersen van de aarde kan gezien en begrepen worden als een fysieke opdracht maar voor ons is het een puur mentale, kedushedikke (heilige) opdracht.

De Tora is geen handboek van 'hoe kunnen we deze wereld fysiek onderwerpen' maar een handboek, een richtlijn voor 'hoe kunnen we ervoor zorgen, dat deze wereld wordt ingericht met Kedoesja, G’ds Aanwezigheid? Hoe kunnen we de Malchoet Sjamajiem hier op aarde vestigen?

„Vajipach be'apav nisjmat chajiem vajehie ha‘adam lenefesj chaja (Bereesjiet/Gen. 2:8). HaSjeem blies levensgeest in zijn neus en de mens werd tot een levend wezen.

Oenkelos vertaalt het met een andere nuance, misschien mag ik zeggen met meer technische benadering. Instrumenteel. Oenkelos beantwoordt – nog voordat de vraag gesteld is – het probleem van ‘Hoe zorgen wij ervoor dat we Kedoesja op aarde brengen?‘ Kie ze kol ha’adam dit is ons tacheles (levensdoel) hier op aarde. Daarvoor zijn wij geschapen.

Oenkelos vertaalt Oenefach be'anpohi nisjmeta dechajee wehavat be'adam leroeach memalela hetgeen letterlijk betekent , dat de Nesjamma tot een sprekende geest werd.

De mens werd in staat gesteld zijn gedachten in woorden te formuleren en daarmee met andere mensen te kunnen communiceren.

Gedachten formuleren betekent in staat zijn een logisch denkproces op te zetten en hiermee de wereld te beheersen en zo Kedoesja in deze materiele wereld te introduceren.

Dit is het geheim van Yiddishkeit (Jodendom). Het is de shelitat hamochin al hamiddot, het overheersen en beheersen van de middot, onze menselijke en meest aardse eigenschappen, onze passies en verlangens. Wij zijn niet onderworpen aan de sterren, of aan toeval. Wij zijn niet geschapen om ons te laten overheersen door onze emoties en verlangens. Direct bij de Schepping van de mens kreeg hij de kracht om alle valkuilen onderweg te overwinnen.

Wanneer wij zo een talent en deze intellectuele mogelijkheden gekregen hebben betekent dat tegelijkertijd ook een opdracht om deze eigenschappen te gebruiken. Wij hebben de kracht om alle Schmutz en psychische vuilnis uit ons levensrepertoire te deleten en te lozen. En deze kracht komt uit onze Nesjamma, die een stuk G’ddelijkheid, Elokut in zich heeft.

Deze Nesjamma stamt van de grote Eenheid, Echad, Jachied oeMejoechad en ontleent zijn krachtbron direct aan HaSjeem. Het is deze bovennatuurlijke Eenheid, de HaSjeem Echad, die ons zowel horizontaal als verticaal verbindt.

Horizontaal omdat we direct onder HaSjeem staan zonder tussenwegen en tussenpersonen. Deze kracht houdt alles bij elkaar en verbindt alles. We kunnen het begrijpen met een Masjal (vergelijking) zoals de Gemara het verwoordt.

Iedereen kan dit begrijpen: net zoals de Nesjamma het lichaam bijeenhoudt, houdt G’d het universum bij elkaar. Dit is direct invoelbaar. Hoewel mijn lichaam uit miljarden, triljarden deeltjes bestaat, ervaar ik mezelf als een totale eenheid. Zonder deze Nesjamma (ziel) valt het hele aardse omhulsel uit elkaar en wordt totaal waardeloos.

En verticaal been Adam lechavero – tussen mens en medemens - betekent deze Nesjamma, die wij allemaal delen, dat wij allen samen ‘kol Jisraeel arewiem ze laze’. Dit is niet alleen een chiuv, een verplichting maar een beschrijving van de Yiddishe (joodse) realiteit. Wij hangen als een eenheid aan elkaar, ondanks alle verschillen en machloikessen (meningsverschillen), desondanks zijn wij essentieel een totale Eenheid.

En dat betekent dat we essentieel moeten samenwerken om deze Kedoesja op de wereld te brengen. Echad, Jachied oeMejoechad. Onze Jichoed (eenheid) is meteen ook onze Jingoed, dat bestemming en doel in het leven betekent. De letters chet (g) en ajin (ng) zijn verwisselbaar, ze zijn beide keelklanken. Dit heeft niet alleen filosofische gevolgen maar ook halachische (joods-juridische) consequenties. Wanneer onze Jichoed, speciale bestemming, in gevaar komt, zijn we allen verantwoordelijk.

Jichoed heeft te maken met onze waardigheid en een onze hogere opdracht. Hier staan wij allen borg voor.

Copyright © 2022 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.