15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Wat er in de hel gebeurt - gehinnom-het vagevuur [de gecensureerde versie]
Publicatiedatum: donderdag 25 augustus 2022 Auteur: de redactie | 1.199 keer gelezen
Redactie, Leven, dood en Opstanding der doden , Hasjkove volgens de RaMCHaL »
De uiteindelijke bestemming van een persoon hangt af van de kwantiteit en kwaliteit van iemands daden. Dit betekent wanneer de meerderheid van jouw daden goed is, dan zou je zeggen dat je Olam Haba, de Toekomstige Wereld, verdient. Echter is er een probleem. In Olam Haba ben je voor altijd aan Hasjem gebonden. Ook al heb je een minderheid van slechte daden ten aanzien van de goede daden, Hasjem is sjelema, perfect en een gebrek kan niet samen met sjelema.

Wanneer je een averah - zonde - doet, doe jij je eigen wil. In dat wetenschap zit de zonde. Niet de daad alleen, maar het gegeven van je niet G’ds Wil - Ratson - doet, maar je eigen zin. Dat is in tegenspraak dat Hasjem alleen bestaat en dat er niets naast Hem bestaat [Dwariem/Deut. 4:35] Ejn ‘od milvado, er is niets naast Hem”. Door voor jouw eigen wil, jouw eigen zin te kiezen, zeg je, “jesj ‘od milvado, er is een ‘andere’” [en daarom kan ik doen waar ik zelf zin in heb]. Door deze opstelling en vervolgens de zondige daad, heb je jezelf gehuldigd in de ‘klipah’, een omhulsel dat als een barrière tegen het G’ddelijke Licht [sjefa] werkt. De klipah, die kwade kracht die de Or - G’ddelijk Licht blokkeert, ontneemt je het vermogen om die energie [ein od milvado ha'ora - het licht dat er niets is behalve Hasjem] te voelen. Je voelt Hasjem niet noch Zijn ware aard.

Blokkade versus het waard zijn
Je komt niet met dat soort blokkades in Olam Haba. Dus er bestaat een discripantie waarmee wij dit artikel begonnen: “De uiteindelijke bestemming van een persoon hangt af van de kwantiteit en kwaliteit van iemands daden. Dit betekent wanneer de meerderheid van jouw daden goed is, dan zou je zeggen dat je Olam Haba, de Toekomstige Wereld, verdient”. Hoe zou Olam Haba kunnen ervaren met deze satanische blokkade?

Die blokkade moet natuurlijk worden weggenomen. Iemand die een meerderheid van goede daden heeft gedaan en een minderheid van slechte daden heeft in zekere zin een vermenging van "duisternis" van kippah en kan met die blokkade niet in Olam Haba komen. De "regel" in Olam Haba is dat het goddelijke licht volledig overal aanwezig is, dus zonder enige barrière.

Het is onmogelijk dat er sprake is van een afname van Zijn Licht. Echter kunnen Zijn aanwezigheid op twee manieren worden beperkt:
  1. door toemah, onreinheid. Deze duisternis blokkeert Zijn Aanwezigheid of
  2. ook al is de toemah verwijderd, verdien je maar een bepaalde hoeveelheid Licht, waardoor Hasjem Zijn aanwezigheid naar jou toe vermindert. In dit geval is Zijn Licht niet geblokkeerd, maar is het verminderd omdat je het Licht niet meer waard bent.

Daarom bestaat in Olam Haba ook geen ‘gelijkheid’ zoals de wereld dit voortdurend aan ons opdringt. Iedereen krijgt wat hij of zij verdient. Er is in Olam Haba simpelweg een kwestie van gerechtigheid. Daardoor zal niemand iets te klagen hebben, want sowieso is er geen blokkade, maar er is wel een enorme ongelijkheid op basis van de variabiliteit van ieders daden en dus waardigheid. Er bestaat niet zoiets als twee mensen die gelijk zijn in de Toekomstige Wereld [zie punt 2 hierboven].

Daarom moet er een manier zijn om de blokkades [van toemah, zonde] weg te nemen wanneer er sprake is van een meerderheid van goede daden. Er zijn twee manieren om deze blokkades weg te nemen:
  • tesjoeva - tot inkeer komen, boetedoening. als dat niet lukt:
  • jissoeriem - lijden. Hasjem creëerde het fenomeen jissoeriem, hetlijden [in al zijn facetten] als een manier om de blokkades te verwijderen.
Gehinnom — het Vagevuur, gerechtigheid voorbij de fysieke wereld
Wat er gebeurt er als iemand bijvoorbeeld 51% goed en 49% kwaad heeft gedaan. Technisch gezien zou hij Olam Haba kunnen krijgen, maar hoe kan die 49% kwaad, klippah, toemah worden verwijderd? Dit is een enorm probleem. Zelfs al heeft hij van Hasjem jissoeriem gekregen, al die jissoeriem kan nooit genoeg zijn om die blokkade van 49% kwaad te verwijderen. 49% van al je acties - je leven lang - dat kwaad bevat, zijn giga veel slechte daden.

Wat de Ribono sjel Olam - Meester van het Universum - vervolgens deed, is een enorme chesed, goeddadigheid. Het is niet alleen in deze fysieke wereld mogelijk om te lijden, maar ook in de wereld van de zielen - olam nesjamot - waar je geen goef - lichaam - hebt en daardoor niet [nogmaals] kunt sterven. Dus je kunt kapparah, verzoening, verdienen in gehinnom, het vagevuur. Gehinnom verwijdert de overige klippah die jij niet met het lichamelijke en/of mentale lijden in deze wereld weg krijgt. Dit is een enorme chesed, want je krijgt na de dood nog meer mogelijkheden om die blokkades te verwijderen.

Hoe zit het met de persoon die bijvoorbeeld 90% kwaad heeft gedaan en slechts 10% goed? De tien procent goed wordt beloond in deze wereld [denk aan rijkdommen en succes] en dan sterft hij, maar hij krijgt natuurlijk geen Olam Haba. Hoe zit het met die 90%? Kijk eens door de geschiedenis van duizenden jaren. Hoeveel mensen zijn er niet vermoord, gemarteld, vernietigd? We kunnen nauwelijks bevatten hoeveel kwaad de mens de ander en de dieren heeft aangedaan. Ze moeten vergelding krijgen voor al dat kwaad dat ze hebben gedaan. Denk niet dat dat de enige straf is dat zo’n enorme rasja, slecht mens, geen Olam Haba zou krijgen. Zo gemakkelijk komt hij er niet van af!

We nemen Hitler - jimach sjemo w’zichro - moge zijn naam vervloekt worden en uitgewist mogen worden - als voorbeeld. Het is wel duidelijk dat hij geen Olam Haba krijgt. Hij is verantwoordelijk voor 60 tot 72 miljoen doden. Dit is niet alleen het dodental, maar ook de potentie van nakomelingen wiens bestaan werd voorkomen.
Hitler - jimach sjemo - moet al dat kwaad compenseren. Er is niets wat in de fysieke wereld voor hem gedaan kan worden. Een man als Hitler kan geen genoeg fysiek lijden ondergaan die hij zou moeten verdragen en weerstaan ​​​​voor al het kwaad dat hij heeft begaan. Het zou hem onmiddellijk opnieuw en opnieuw en opnieuw doden. De fysieke wereld heeft iets dat "natuurwet" wordt genoemd. En deze natuurwet is dat je maar een keer dood kunt gaan en deze wet zal Hasjem niet schenden! Maar in de zielenwereld kan Hitler keer op keer worden vernietigd, tot in het oneindige.

De zielenwereld heeft dus niet alleen voordelen voor mensen om door Gehinnom als het ware ‘schoon gewassen’ te worden van de klippot, meervoud voor klippah, maar Gehinnom bestaat ook voor degenen wiens meerderheid ongelooflijk slecht is. Gehinnom stelt hen in staat gestraft te worden die verder gaat dan wat de fysieke wereld ooit maar kan doen [de auteur heeft dit kort beschreven in het hoofdstuk ‘de zeven hellen’, maar is in bezit van stof dat de gehinnom veel meer ongecensureerd beschrijft. Het is afhankelijk aan enkele factoren of Jodendom Online deze ooit zal publiceren].

Wat gebeurt er in Gehinnom?
Sommige religies geloven dat je voor altijd brandt. Er bestaat geen daad die een eeuwige vagevuur zou kunnen rechtvaardigen. Hoe erg iemand ook is, we gaven het voorbeeld van Hitler - jimach sjemo, de straf in Gehinnom eindigt uiteindelijk altijd. Als je na Gehinnom niet waardig genoeg bent [dus je bent niet perfect - sjelema - schoon] om in Olam Haba te komen, dan raak je iboed, je wordt vernietigd. Volgens Rabbi Anava kun je dit vergelijken alsof je in een capsule wordt gestopt en om vervolgens in het universum to worden geschoten. Je hoort niets, ziet niets, maar je bent wel bewust dat je er bent, dat je leeft. Ook ben je bewust dat je in Olam Haba had kunnen komen als je niet zo slecht zou zijn geweest. Dit is dan voor altijd en eeuwig [le’olam wa’ed] Rabbi Kessin legt iboed weer anders uit. Hij zegt dat wanneer gerechtigheid in Gehinnom is voldaan, dan is het voorbij. Dan ben je vernietigd, je hebt dan geen zelfbewustzijn meer.

Is iboed wreed? Nee.
Als een vieze kledingstuk hebt en je wast deze volcontinu tien jaar achter elkaar, omdat het extreem vies is, voordat die tien jaar om is, is dat kledingstuk al lang vergaan van al dat wassen. De ziel kan zo vies zijn door slechtheid, dat Gehinnom het niet schoon krijgt, maar wel door blijft wassen of branden waardoor het gewoon vergaat. En al die viezigheid van zonden zijn daden vanuit je eigen wil.Juist doordat ze ontstaan zijn door je eigen wil, heeft Hasjem Zelf geen hand in iboed.

Rav Kessin gelooft niet dat Joden over het algemeen iboed raken. Dit zou uiterst uitzonderlijk zijn, zoals de RaMCHaL dat ook leert [כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא Heel Israël heeft deel in Olam Haba]. Niet Joden daarentegen ligt dat veel meer voor hand. De reden is dat merendeel van de niet Joden wel degelijk antisemitische tendensen ervaren [de een ervaart een lichte tendens, de ander zwaarder, en de derde in het extreme die een ratson heeft dat alle Joden geen bestaansrecht hebben, chas wesjalom].
De broer van rav Kessin, rav Shimon Kessin, leert in zijn sjioer “The Ultimate Unity of Mankind” dat niet Joden die antisemitisch zijn absoluut iboed raken. Wij hebben niet over antisemitisme in de vorm van dat Joden uitgeroeid moeten worden van hen, chas wejalom, maar het begint al bij antisemitische tendensen. Daarentegen, een niet gelovige niet Jood die goed is voor Joden, komt in Olam Haba [Rabbi Mendel Kessin]. We hebben hier niet de ruimte om deze logica te bespreken, maar in een zin komt er op neer dat Hasjem en Klal Jisrael een zijn. Wanneer je negatieve gevoelens over Joden koestert, koester je automatisch negatieve gevoelens over Hasjem. Dat is geen sjelema, perfectie, die je nodig hebt voor Olam Haba. Alle niet Joden waren in een vorig leven ook ooit onderdeel van Jisrael [bron] en het is een keuze of je of een goede niet Jood wil zijn of dat je je eigen wil doet.

Gehinnom is niet alleen een lichamelijk pijn. Lichamelijk pijn? Hoe kan dat? Je lichaam is toch dood? In het artikel “Waarom onze ziel zonder lichaam wel pijn en plezier ervaren in Gehinnom en Gan Eden” wordt dat duidelijk uitgelegd. Je ervaart met je ziel wel duidelijk een ‘lichamelijke’ pijn zoals je dit in dit leven ook ervaart. Echter in Gehinnom ervaar je ook mentale pijn en spijt.

Voorbeeld van de mentale pijn naast het ‘lichamelijke’ pijn. Stel je een ziekenhuiskamer voor op de IC. Daar ligt een man aangesloten op alle machines. Slangetjes lopen in en uit en het is duidelijk dat hij er behoorlijk slecht aan toe is. Hij heeft enorme pijn, zit aan de sterkste pijnstillers. De man ligt naast een raam. In het gebouw ernaast, dicht bij zijn raam, is een groot feest aan de gang - muziek, dans, een Smörgåsbord vol lekker eten. Ondanks hij er slecht aan toe is, kan hij het vanuit zijn raam zien en hij wil er dolgraag bij zijn. De vraag kan worden gesteld: waarom staat hij gewoon niet op en sluit zich bij het feestgedruis aan? Niemand houdt hem tegen. Maar zijn lichaam houdt hem wel tegen; het lichaam is niet in staat om naar dat feest te gaan. Hij lijdt veel bij het zien van deze ongelooflijke gebeurtenis waaraan hij kan er geen deel van kan uitmaken. Stel je voor dat je feest en vreugde ziet en wilt deelnemen en dat kan niet. Echter hij was wel voor het feest uitgenodigd. Omdat het wel - qua weg - een gevaarlijke reis is, heeft de gastheer wel gezegd dat hij geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking van het risico die je neemt aangaande de weg. Hij bood alle gasten een veilige bus aan waar iedereen gratis mee mochten rijden, maar er zijn twee nadelen. De reis is lang, saai en oncomfortabel en hij is de chauffeur. Maar je mag ook op eigen gelijkheid komen, maar hij schatte de kans klein dat je niet zonder kleerscheuren zal aankomen. De man op IC was eigenwijs en deed wat hij zelf wilde. Hij wilde zelf het heft van zijn reis in handen nemen en reed op eigen gelegenheid. Hij overleefde het ternauwernood. Maar hij kon geen onderdeel meer zijn van het feest.
Hij had het feest [Olam Haba] kunnen hebben [en nu zit hij op de IC/Gehinnom].
1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
Copyright © 2022 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.