15 Niesan 5784 | 23 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Wat er in de hel gebeurt - gehinnom-het vagevuur [de gecensureerde versie]
Publicatiedatum: donderdag 25 augustus 2022 Auteur: de redactie | 1.065 keer gelezen
Redactie, Leven, dood en Opstanding der doden , Hasjkove volgens de RaMCHaL »
Dat is de pijn. De reden dat hij Olam Haba niet kan hebben is zijn eigen schuld, niet omdat iemand anders hem iets heeft aangedaan; hij kan niemand anders de schuld geven, dan zichzelf. Het komt door zijn eigen daden. Hij veroorzaakte zelf zijn hele onvermogen om te genieten van de aanwezigheid van Hasjem. Dat is de mentale benadering van Gehinnom. Het is het onvermogen om van Hasjem te genieten, om dicht bij Hasjem te komen. En dat is iets wat in de zielenwereld alles is. Het is de ongelooflijke spijt die hij heeft omdat hij dingen heeft gedaan die hij niet moest doen en dingen gelaten heeft die hij had moeten doen. Je realiseert je dat alle simcha - geluk, de vreugde, van jou had kunnen zijn, maar het is niet van jou. Je had het in je hand en gaf het op. Jij wilde geen G’d? Dan krijg je ook geen G’d. Part of the deal.

Gehinnom is dus een combinatie van verschillende vormen verschrikkelijke soorten lijden en het houdt maar niet op. Het gaat door tot het oordeel voorbij is. Als je dan nog slecht wordt bevonden, dan wordt je vernietigd [er blijft niets van het kledingstuk met al dat vuil over van al dat wassen, het wordt maar niet schoon; het vergaat]. Stel je al dat lijden eens voor en dan ben je weg, vernietigd! Stel je voor wat iemand denkt terwijl hij lijdt, vervolgens wetende dat hij de absolute dood tegemoet gaat. Stel je voor dat iemand dat meemaakt - ongelooflijk! Dat is ook Gehinnom [de zevende niveau; Erets Hatachtit. Hier komt men chas wesjalom nooit meer uit tot iboed].

Als we ons best doen en toch falen ervaren, zijn we diep teleurgesteld in onszelf. De mensen die in Gehinnom komen en nooit meer eruit zullen komen, ervaren een en al falen en dan op een niveau die je niet kunt voorstellen. Deze mensen wiens daden merendeels slecht waren, weten dat dit lijden een lijden zonder redding is. Dat wanneer alles voorbij is - na wie weet hoeveel jaar en het ervaren van verschillende intensiteiten, verschillende niveaus van Gehinnom: licht, zwaar en een die niet kan worden beschreven hoe verschrikkelijk - houden ze op te bestaan. Het lijden lijkt dan voor niets.

Rav Dessler leert in Mivtach M’Eliyahu dat een persoon zijn eigenschappen [wat samen zijn persoonlijkheid vormt] behoudt zodra hij sterft. Dus iemand die in dit leven al het verlangen heeft om Hasjem’s wil te doen, behoudt die eigenschap in het hiernamaals. Maar heeft iemand het slechte eigenschap totaal niet te willen leven naar Hasjem’s wil, behoudt die eigenschap eveneens en zal tijdens zijn Din Torah Basjamajiem [Rechtzaak in de Hemel] ook niet wijken van zijn standpunt Zijn wil te doen en alleen zijn eigen wil willen blijven doen. Dit is problematisch. Je zou denken dat een slecht persoon zo onder de indruk zou zijn van alles wat om hem heen gebeurt in het hiernamaals, dat hij zal protesteren tegen zichzelf, tegen de rechters: ‘ik was fout, ik wil nog een kans’. Helaas gebeurt dat meestal niet.

Misschien beschouwt hij het Din Torah wel als een opluchting. Opluchting aan de ene kant [aan het verschrikkelijk lijden wat hem in Gehinnom toekomt, komt altijd tot een einde], maar aan de andere kant ervaart hij alles wat hij heeft gedaan en hij weet dat hij na dit alles niet de gelukzalige staat zal krijgen, waardoor hij zal ophouden te bestaan. Dat is een verschrikkelijk, verschrikkelijk besef. Het is de meest slechte situatie die een persoon maar kan hebben. Het is een dubbele klap. Lijden en dan vernietiging.
Er zijn mensen die Gehinnom ervaren, maar omdat ze meer goed kwaad hebben gedaan, weten dat ze na hooguit elf maanden uit Gehinnom komt en naar Gan Eden zal gaan. Wachtend daar op techiat hametiem, de opstanding der doden, de Messiaanse Tijd en tot slot Olam Haba. Die zekerheid maakt Gehinnom voor een persoon wel draagbaar.

En verder. De Chofets Chaim zegt dat als je geen tefillien legt, je armloos raakt in Gehinnom. Dit is middah k'neğed middah - maat voor maat [karma, als je het zo zou willen noemen]. Echter is dit gebaseerd op wanneer iemand een leven lang nog nooit als Jood tefillin gelegd heeft. Zo bestaat er een structuur van welke straffen met awerot overeenkomen.

Therapie in Gehinnom
Wij herhalen. Wanneer je een averah - zonde - doet, doe jij je eigen wil. Daar zit de zonde. Niet de daad alleen, maar het gegeven van je niet G’ds Wil - Ratson - doet, maar je eigen zin. Dat is in tegenspraak dat Hasjem alleen bestaat en dat er niets naast Hem bestaat [Dwariem/Deut. 4:35] “Ejn ‘od milvado, er is niets naast Hem”. Door voor jouw eigen wil, jouw eigen zin te kiezen, zeg je, “jesj ‘od milvado, er is een ‘andere’” [en daarom kan ik doen waar ik zelf zin in heb]. Door deze opstelling en vervolgens de zondige daad, heb je jezelf gehuldigd in de ‘klippah’, een omhulsel dat als een barrière tegen het G’ddelijke Licht [sjefa] werkt. De klippah, die kwade kracht die de Or - G’ddelijk Licht blokkeert, ontneemt je het vermogen om die energie [ein od milvado ha'ora - het licht dat er niets is behalve Hasjem] te voelen. Je voelt Hasjem niet noch Zijn ware aard.

Gehinnom is de ontkenning van ejn ‘od milvado. In de Toekomstige Wereld zullen we weten wat het betekent om verbonden te zijn met Hasjem. Gehinnom is de ontkenning van die openbaring van ejn ‘od milvado. Iemand die merendeels goed gedaan heeft, maar toch ook slecht, heeft door zijn awerah toch ein ‘od milvado veranderd in jesj ‘od milvado. In Gehinnom ga je als het ware door een pijnlijke therapie om te beseffen wat ejn ‘od milvado werkelijk inhoudt, waardoor je ejn ‘od milvado werkelijk in jouw wezen zal accepteren. Hierdoor wordt je dus klaargemaakt voor Olam Haba, waar geen andere optie is dan de acceptatie van ein od milvado.

Dit is de fout die religies maken. Het is niet dat G’d jou in vuur en vlam zet; dat is namelijk het klassieke christelijke begrip van het vagevuur, voor eeuwig branden in de hel. Het is absolute onzin. Je hebt geen vuur nodig. De afwezigheid van Hasjem is het vuur. Maar vergis je niet, Gehinnom is vele malen erger dan wat voor afschuwelijks iemand maar kan overkomen in dit leven.
«      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
Copyright © 2022 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.