15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Bezigheidstherapie bij depressie. Wat zegt de Torah?
Publicatiedatum: woensdag 14 december 2022 Auteur: redactie | 1.062 keer gelezen
Redactie, Gezondheid, psychologie en sport, Moessar [ethiek], Leer van Rav Avigdor Miller »
Bezigheidstherapie is een bezigheid die op zich weinig nut heeft, maar het uitvoeren van de bezigheid zou wel een heilzame werking hebben op de beoefenaar van de bezigheid [bron]. Bezigheidstherapie kan binnen de psychiatrische zorg een speerpunt in behandeling zijn voor patiënten met een aandoening van depressieve aard. Op Wikipedia kunnen we bijvoorbeeld lezen dat Vincent van Gogh in 1889 in een psychiatrisch ziekenhuis in Saint-Rémy-de-Provence al behandeld werd met bezigheidstherapie [bron].

Er schijnt geen wetenschappelijk bewijs te bestaan met betrekking tot de effectiviteit van bezigheidstherapie, maar het is wel verklaarbaar waarom deze behandelingswijze wel werkt.
Wanneer iemand mentaal 'op' is en niet meer kan werken, ontstaat er een fixatie op alles wat de persoon denkt en voelt. Vormen van doemdenken kan allesoverheersend worden. Door dit aanhoudend gepieker dat veel mentale energie vergt - en dat terwijl de persoon al op de bodem van zijn beschikbare reserves zit - wordt iemand nog depressiever, zondert zich af en wil niets meer doen. Dit is de bekende vicieuze cirkel.
In de tijdperk van Social Media, lijkt het dan voor de handliggend om dan maar lekker te surfen op de tabloid, een computerspelletje te spelen of tv te kijken. Maar vaak hebben deze vormen van afleiding het negatieve effect van overprikkeling. Vandaar dat er binnen de psychiatrische wereld vaak gegrepen wordt naar bezigheidstherapie.

De Torah echter kwam hier duizenden jaren al eerder tot de conclusie. De reden van de vloek van Adam Harisjon naar aanleiding van de chet - de zonde - is niet primair om te werken voor onderhoud. Iedere jaar tijdens Rosj Hasjana bepaalt Hasjem namelijk hoeveel wij dat jaar verdienen. Enige vormen van overwerk heeft daarom ook geen enkele zin, omdat teveel verdiende geld via broekzak vestzak toch weer uit je portemonnee verdwijnt in plaats dat het op je 'spaar'rekening belandt. Hasjem heeft na de chet het werken vooral ingesteld om ons tegen onszelf te beschermen. Hij voorzag dat wij anders in een vorm van anarchie zouden vallen. Dit uit verveling.

Bezigheidstherapie werkelijk werkt hangt natuurlijk af van de gezondheid en sociale omstandigheden van de persoon. Maar als we één algemeen antwoord moeten geven, is er geen twijfel dat bezig zijn de allerbeste methode is om depressies te bestrijden. Er zijn ook mentale attitudes die men zou kunnen leren [via moessar], maar die kosten tijd en vergt veel inzet. Er zijn medicijnen, maar daar heb je weer een arts voor nodig. En alleen medicatie los je het probleem niet op, maar alleen het gevolg.

De mens is fysiek en mentaal gebouwd op zodanige manieren die eigen zijn aan het menselijk ras. En een van de eigenaardigheden van de mensheid is dat atsloet en atsvoet - luiheid en verdriet- samengaan. Dat zie je al in de Gemara. En dat is een van de redenen waarom de Gemara ons vertelt: גדולה המלאכה – Werk is geweldig. Op één plaats zegt de Gemara: גדולה המלאכה שמחממת את בעליה – Werk is geweldig omdat het de persoon die aan het werk is verwarmt. Dit is een woordspeling op de Misjna die zegt dat werk een persoon kavod, eer, geeft. Dus deze verklaring voegt eraan toe dat werk mechamemet is. Het warmt een mens op. Het betekent dat werk, bezig zijn, iemand enthousiasme geeft.

Dat komt omdat Hasjem ervoor gezorgd heeft dat de mens een presteerder moet zijn; hij wil iets bereiken. Nu liggen zijn ware prestaties in het roechnijoet - het sprituele. De echte prestaties zijn namleijk de prestaties van de ziel, de nesjama; ook wel ma'asiem toviem en dat zijn vooral Torah en mitswot. Wanneer een persoon echter iets doet dat bijvoorbeeld iets creatiefs is, dan heeft die persoon het gevoel iets bereikt te hebben. En ook al vervult hij niet de belangrijkste prestatie van het leven [alleen Torah en mitswot blijven tot op zekere hoogte enige manier om het de hunkering van de ziel te stillen], het maakt iemand blij en enthousiast en dat is goed. Dat helpt tegen depressie. En daarom zijn mensen blij als ze iets doen – zelfs als ze dingen doen die op zichzelf bijna waardeloos lijken. En daarom is bezig zijn het belangrijkste.

Nu zal kan een persoon die depressief is zeggen: “Maar hoe kan ik iets doen? Ik heb de fut niet om iets te doen.” Dat is hetzelfde als: "Ik ben mentaal te zwak, ik heb geen zin om mezelf uit de put te trekken!" Rav Miller ZT"L zegt dat je maar beter wel het energie moet verzamelen om jezelf uit die put te kunnen hijsen. En hetzelfde geldt wanneer iemand niet de puf heeft om iets te doen; het eerste is, doe iets, wat het ook is. En dat zal je uit de mentale futloosheid halen.

Uiteraard adviseren wij bij depressie wel altijd psychische hulp te zoeken naast aan jezelf te werken [jouw eigenschappen, middot, middels moessar]. Maar iets doen is alvast een eerste hulp bij depressie.

Bron Rav Avigdor Miller on Overcoming Depression
TAPE # 40 (December 1974)
Copyright © 2022 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.