12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Voorschriften voor wanneer Tisj'ah BeAv op Sjabbat of zondag valt
Publicatiedatum: donderdag 07 augustus 2008 Auteur: Zwi Goldberg | 3.135 keer gelezen
Halacha, Tisja Be'av, Sjabbat »

Voorschriften voor wanneer Tisj'ah BeAv op Sjabbat of zondag valt.

1. Wanneer Tisj'ah BeAv op Sjabbat of zondag valt is er geen se'oedah hammafsèket, maar men eet een gewone se'oedah sjelisjie zoals iedere andere Sjabbat, met vlees en wijn, indien gewenst.
2. Men mag samen met zijn familie de derde maaltijd gebruiken. Tenzij men altijd gasten heeft voor de derde maaltijd, vermijdt men nu om in gezelschap te eten, zodat men geen zimoen hoeft te bensjen. Maar wanneer men wel in gezelschap eet en er is noodzaak om zimoen te bensjen, dan mag dat, want op Sjabbat toont men geen tekenen van rouw in het openbaar. De stemming bij deze derde maaltijd moet echter niet overdadig vrolijk zijn.
3 Men moet zorgen dat men klaar is met de se'oedah sjelisji voor zonsondergang.
4. Men doet zijn schoenen niet uit zolang het nog Sjabbat is.
5. Na nacht zegt de gazan: "Baroech hamafdiel bein kodesj lechol" en daarna doet hij zijn schoenen uit. Vervolgens zegt hij Barechoe.
6. De overige mensen doen hun schoenen uit na Barechoe.
7. Wanneer er een te lange onderbreking zou ontstaan na Barechoe tengevolge van het feit dat velen hun schoenen moeten uittrekken, dan zegt iedereen voor zichzelf Baroech hamafdiel bein kodesj lechol", men trekt zijn schoenen uit en daarna zegt men Barechoe en begint men ma'ariv te dawenen.
8. In sommige gemeentes in het de gewoonte om iets later te beginnen met Barechoe en ma'ariv, opdat de mensen thuis eerst na Sjabbat hun schoenen uit kunnen doen, hun Sjabbat kleren kunnen omwisselen voor kleren waarmee ze op de grond kunnen zitten en hun handen kunnen wassen (nadat zij aan hun schoenen gezeten hebben). Daarna gaat men naar sjoel en dawent ma'ariv enz.
9. Tsidkatecha Tsèdek wordt deze Sjabbat niet gezegd.
10. Huwelijksgemeenschap is deze Sjabbat verboden, tenzij het de avond van het mikwèh is.
11. Wanneer een Brit Milah moet plaatsvinden op deze Sjabbat, dan moet men de se'oedah vóór mincha houden.
12. Het leren van Tora op deze Sjabbat in de namiddag is volgens sommige poskiem gebonden aan de zelfde beperkingen als op 9 Av zelf, volgens anderen zijn er geen beperkingen, want men mag ook vlees eten en wijn drinken.
Havdallah
13. Men zegt niet de normale havdallah. Na nacht zegt men de beracha "Borei meorei haeesj" over een havdallah-kaars. Men zegt dit na ma'ariv maar voor dat men begint met Eichahh te lezen.
14. Wie vergeten is het te zeggen vóór Eichahh, mag het de hele avond nog zeggen.
15. De beracha over reukwerk zegt men niet. Voor de rest van de berachot die men normaliter zegt met havdallah, zie hoofdstuk 6 over Motsé Tisj'ah BeAv.
16. Tijdens ma'ariv zegt men wel Atta chonantanoe zoals op ieder andere Motsé Sjabbat.

©Joods Leven 2008

Copyright © 2008 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.