17 Niesan 5784 | 25 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Zijn Ashkenazische Joden afstammelingen van de Khazaren?
Publicatiedatum: woensdag 31 december 2008 Auteur: Joel von Schükkmann | 7.045 keer gelezen
Gioer, Geschiedenis/Gebeurtenissen, Personen »

Steeds vaker krijg ik te maken met mensen die beweren dat de Europese Joden van Ashkenazische komaf geen echte Joden zijn, maar afstammelingen van een niet Joods volk. En het blijkt inderdaad te zijn dat ik niet de enige ben die dit soort dingen te horen krijg. Anti-Zionistische activisten lijken maar niet genoeg te krijgen van deze bewering. Eventjes googelen bracht mij op de volgende citaten:

  • "Israeli's hebben geen geschiedenis in het land [Israël] omdat zij Khazaren zijn, die niet met het land verbonden zijn..." - Al Hayat Al Jadida,  16 Juni 2003
    "In 1917 maakten de Khazaarse Joden grote vooruitgang naar de oprichting van hun eigen staat in Palestina. Hetzelfde jaar stichtte zij ook de Bolsjewistische revolutie in Rusland. Wat gevolgd werd door een Christelijke Holocaust dat de wereld nog nooit gezien had. De Khazaarse Joden waren [nu] na meer dan 900 jaar weer aan de macht in Rusland, en namen de taak op zich om de Russische Christenen te vernietigen. Meer dan 100 miljoen van hen, samen met meer dan 20 miljoen religieuze Joden stierven aan de handen van de Khazaarse Joden." - Al Jazeera website
    "...vreemd genoeg waren de Zionisten voor het merendeels niet-Joden wiens voorouders zichzelf bekeerden tot het Jodendom rond 800 GJ [gewone jaartelling] in een plaats dat Khazaria heette in de bergen van de Kauskasus tussen de Kaspische en de Zwarte zee. Ze waren letterlijk Kaukasiërs. 

Het is dan ook frappant en ironisch dat anti-Zionisten, anti-semieten van zowel Links als Rechts terug zijn gekeerd tot de raciale argumenten tegen Joden waarvan de meesten zijn ‘uitgestorven' na de Tweede Wereld oorlog.  Eén van de meeste bizarre aspecten van dit absurde idee is dan ook de rol dat de Khazar mythe hierin speelt.  Deze nieuwe mythe houdt in dat alle Ashkenazim van vandaag - en vooral het Europese leiderschap van de Zionistische beweging - raciaal gezien geen Joden zijn. Echter zij zouden nakomelingen zijn van niet-Joodse Khazaren, en daarom volgens de Khazaarse beredenering zouden Zionisten en Israeli's geen recht hebben om het land Israël.

Het zou niet moeilijk zijn om te overdrijven in de mate hoe wijdverspreid het misbruik van de Khazaarse mythe onder hen die Israel en de Joden onderuit willen halen is. Een vrij recent onderzoek laat zien dat er bijna 30.000 websites zijn die de ´Khazaarse theorie´ gebruiken als een stok tegen Israel en het Zionisme. Iets van twee honderd websites beweren een netwerk te beschrijven van de Khazaarse Zionistische Bolsjewieken (KZB). Holocaust ontkenningen en Neo Nazi websites en organisaties zijn met name weg van deze mythe. Ook heeft het een groeiende populariteit onder de Linkse anti-Zionisten. Arabische en Islamfascistische propagandisten staan deze mythe al lang rond te bazuinen en Iran's krankzinnige leiders vereren het haast. Al-Jazeera gebruikt het ook al enige tijd om aan te zetten tot een wereldwijde Christelijke religieuze oorlog tegen de Khazaarse pseudo-Joodse imperialisten. Ook groepen die de protocollen van de Wijzen van Zion promoten refereren vaak naar de rol van de Khazaren als ‘bewijs' van een wereldwijde Joodse samenzwering.

Waarom deze verscheidene groeperingen opeens zo geïnteresseerd zijn een min of meer esoterisch en klassieke groep van volkeren in midden Azië dat ongeveer een eeuw geleden is verdwenen?

Het antwoord is vrij eenvoudig. Volgens de Khazaarse theorie, zijn de meeste Joden van vandaag - vooral Ashkenazim - niet raciaal Joods maar afstammelingen van de Khazaars, Turkse stam, wiens elite en later (grote) delen van de bevolking bekeerden tot het Jodendom in de 8e of begin van de 9e eeuw GJ. Dus, beweert men: Ashkenazische Joden hebben geen recht om in het raciaal Semitische Midden Oosten te wonen en vooral niet in het land van Israel.

Pagina index:
Copyright © 2008 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.