6 Siewan 5781 | 17 mei 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
1. Aartsvaders (Avot): schild
Publicatiedatum: donderdag 29 januari 2009 Auteur: Redactie | 6.898 keer gelezen
Halacha, Redactie, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen] »

  

Aartsvaders (Avot): schild
(Buig de knieën bij geprezen/baroech
Buig naar voren bij U en weer recht gaan staan bij Eeuwige)
(Buig de knieën bij geprezen/baroech
Buig naar voren bij U en weer recht gaan staan bij Eeuwige)

Geprezen U Eeuwige onze G'd en G'd van onze voorouders, G'd van Avraham G'd van Jitschak, G'd van Ja'aqov, de grote, machtige, ontzaglijke G'd, hoogste G'd, Die echte weldaden bewijst, bezitter van het heelal, die de deugden van de voorouders in herinnering houdt en hun kleinkinderen ter wille van Zijn Naam met liefde een verlosser brengt.

 

Koning, Helper, Redder en Beschermer.

Geprezen, U, Eeuwige, Beschermer van Avraham.

  

Ba-ruch a-tah A-do-nai, E-lo-hei-nu, Vei-lo-hei a-vo-tei-nu, E-lo-hei Av-ra-ham, E-lo-hei Yitz-chak, Vei-lo-hei Ya-a-kov, Ha-eil Ha-Ga-dol Ha-Gi-bor v'Ha-No-rah Eil Eil-yon,
go-meil cha-sa-dim to-vim v'ko-nei ha-kol
v'zo-cheir chas-dei a-vot u'mei-vi go-eil liv-nei v'nei-hem l'ma-an sh'mo b'a-ha-vah, Me-lech o-zeir u'mo-shi-a u-ma-gein

 

Ba-ruch a-tah A-do-nai, ma-gein Av-ra-ham.

 

 

 

Note: Avot/Vaderen: om de verdiensten van onze aartsvaderen besloot Hasjem Bnej Jisrael door de geschiedenis heen altijd te helpen, ook wanneer wij het niet waard zijn.

Geprezen U: wat heeft het voor zin Hasjem - Die zo Perfect is - te zegenen? Deze verklaring geeft de erkenning van Zijn Perfectie en Compleetheid aan (Sefer Hachinoech 430). Daarnaast is Hasjem de Bron van de onuitputtende zegeningen en Hij schiep de wereld om goed te zijn naar Zijn Schepsels. Het is Zijn Wil dat wij voor verlossing bidden wanneer de persoon het waard is Zijn broches te ontvangen (RaSjBa; R'Bachja).

‘elokejnoe we'elokaj ‘avotejnoe... eerst noemen wij Hasjem "Onze G'd" omdat wij verplicht zijn Hem te dienen en Hem - in al onze beperkt vermogen - te houden. Zijn wegen zijn voor ons ondoorgrondelijk, dus er is meer. Dover Sjalom leert ons dat dit het antwoord is op onze twijfelachtige vragen en doen wij middels onze voorouders beroep op Hasjem. Hiermee tonen wij onze vertrouwen in de traditie die zij hebben ontwikkeld.

‘el ‘eljon... Almachtige G'd. ‘Eljon betekent dat Hasjem zo verheven is dat Hij zelfs ver boven de vergelijking met de meeste heilige engelen verheven is. Wij begrijpen Hasjem slechts oppervlakkig door Zijn daden re bestuderen, zoals dat Hij heilzame vriendelijkheid verleent (Siach Jitschak).

Weqoneh hachol... en schept alles... (Bereesjiet/Gen. 14:19). Dit wordt ook wel eens vertaald met Eigenaar van Alles. Het geeft aan dat Hasjem Meester over álle creaties is.

‘oemevie' ĝo'el... en brengt een Verlosser... Deze zin is  - net als de vorige - in de tegenwoordige tijd. Siach Jitschak leert ons dat iedere gebeurtenis - zo moeilijk of vreselijk het ook is en lijkt -een stap dichter tot de verlossing van de Mosjiach is.

Tijdens de tien ontzagwekkende dagen zeggen wij: zachrenoe lechajjiem... herinner ons voor het leven. Tijdens deze ontzagwekkende dagen strekken wij onze gebeden met smeken om leven uit. Sefer Hachaim leert ons dat wij willen dat wij tijdens dit korte leven door Hasjem zinvol worden beschouwd...lema'anecha...voor Jouw belang.

‘otzer oemosjie'a oemagen... Helper, Redder en Schild... Hasjem "helpt" degene die zichzelf helpen. Hij "redt" zonder participatie van het slachtoffer en "beschut" om te voorkomen dat het gevaar nadert (Iyun Tefillah). Bnej Jisas'char leert dat ‘otzer refereert naar de hulp die Hasjem biedt zonder dat iemand ervoor gedawnend heeft, terwijl mosjie'a refereert naar Hasjems antwoord op gebed.

...magen ‘avraham.... Schild van Avraham...Hasjem houdt de vonk van Avraham in iedere Jood, hoe ver de Jood ook is afgedwaald, vast (Chiddushei HaRim).

Pagina index:
Copyright © 2009 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.