12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Hangt de komst van de Masjiach af van onze tesjoeva'?
Publicatiedatum: zondag 30 augustus 2009 Auteur: Rabbijn prof. Efraim Sprecher | Vertaling: Devorah | 2.129 keer gelezen
Rabbi Sprecher, Mosjiach [Messias], Tesjoeva [Inkeer] »

De komst van de Masjiach en de verdere verlossing van Israël is de basisgeloof van het Jodendom. G'd brengt de verlossing op Zijn tijd.  Enerzijds, wanneer heel Israël door middel van tesjoeva' naar G'd zou terugkeren, dan zal de Masjiach verschijnen en de laatste redding zal onmiddellijk in gang gezet worden. Anderzijds zal de verlossing niet plaatsvinden tot de laatste keer verordering van G'd. Jesjajahoe 60:22: Ik, Hasjem, op gepaste tijd zal ik het versnellen".  Dit betekent wanneer Israel het waard is, dan zal G'd de verlossing versnellen. Maar wanneer zij het niet waard is, zal de verlossing wel komen, maar op gepaste tijd. Wij vinden in de TeNaCH dus twee tegenstrijdige begrippen aangaande de komst van de Messiaanse Tijdperk.

Er zijn diverse passages die aangeven dat de Messiaanse Tijdperk met wonderen ingeluid zal worden. Een voorbeeld is Daniël 7:13-14: "In nachtelijke visoenen aanschouwde ik het naderen van een mens die met de hemelse wolken kwam... en hem werd gegeven... een eeuwigdurende heerschappij die nooit voorbij zal gaan". Anderzijds zijn er indicaties dat de Profeten die de komst van de Masjiach op een meer natuurlijke wijze voorspellen. "Zie, jouw koning komt naar jou toe... nederig en rijdend op een ezel... Zecharjah 9:9. Ook hier leren wij dat er twee basisgedachten hoe de Messiaanse Tijd aanvangt bestaat. Is Israel het waard, dan zal zijn komst met veel hemelse wonderen gepaard gaan, zo niet, dan zal de Messiaanse Tijdperk aanvangen door een natuurlijke geschiedkundige verloop. In beide gevallen zal G'd Zelf de machten van de geschiedenis uiteindelijk leiden om het Messiaanse Tijdperk te in te luiden.

De Masjiach zal een directe afstammeling van Dawied Hamelech, van de stam Jehoedah, zijn. Hij staat bekend als de Masjiach ben Dawied of Masiach, de zoon van Dawied. De Kabbalah leert dat er een andere Masjiach van de stam van Efrajiem, de zoon van Joseef zal komen die Masjiach ben Dawied voor af zal gaan. Hij staat bekent als Masjiach ben Joseef of Masjiach ben Efrajiem.
De Zohar leert ons dat Israel's vijanden alleen onder een afstammeling van Joseef zal bezwijken. Dus zal Masjiach ben Joseef degene zijn die in de oorlog van Gog en Magog Israel tot overwinning zal laten afstevenen. Dat is de betekenis van de vers "Het Huis van Ja'aqov zal een vuur zijn, en het huis van Joseef een vlam, en het huis van Esaw een stoppelveld. Zij zullen hen in brand zetten; daar zal geen overlevende in het huis van Esaw zijn, want Hasjem heeft gesproken... Ovadjah 1:18.

Over de relatie tussen de twee Masjiachs, de aanvankelijke Masjiach, Masjiach ben Joseef, en de uiteindelijke Masjiach, Masjiach ben Dawied, verklaart de profeet: "Efrajiems jaloezie zal wijken en Jehoeda's tegenstanders zullen worden afgesneden. Efrajiem zal Jehoedah niet meer benijden en Jehoedah zal Efrajiem niet meer kwellen" Jesjajahoe 11:13. Dit betekent dat iedere Masjiach zijn taak zonder onderlinge jaloezie zal uitvoeren. Zoals er staat geschreven: "mensenzoon, neem een stok en schrijf daarop ‘voor Jehoedah en de kinderen van Israel, zijn bondgenoten'. Neem dan een andere stok en schrijf daarop: ‘Voor Joseef, de stok van Efrajiem en allen van het Huis van Israel, zijn bondgenoten'. Houdt ze als één stok bij elkaar, zodat zij een in jouw hand zijn" Jechzeq'el 37:16-17.
Volgens de Kabbalah zal de aanvankelijke Masjiach strijden en sneuvelen in de oorlog van Gog en Magog. Hij zal door heel Israel berouwd worden, zoals er staat geschreven: "Zij zullen tot Mij opkijken omdat zij hem door en door vertrouwden ... en zij zullen over hem rouwen zoals iemand die over zijn eerste geborene rouwt" Zecharjah 12:10.

Voor de verschijning van de uiteindelijke Masjiach zal een profeet opstaan om zijn komst aan te kondigen en om de Joden terug naar G'd te brengen. Deze profeet zal Elijahoe zijn. Zoals er staat geschreven: "Zie, Ik zal jullie Elijahoe de profeet sturen voor de komst van de grote en geweldige dag van G'd" Mal'achie 3:23. Zijn prioriteit is vrede in de wereld brengen, door alle mensen tot G'd te brengen. De profetie sluit af met de woorden: "Hij zal de harten van de vaderen to hun kinderen en de harten van de kinderen tot hun vaderen keren zodat Ik (G'd) de wereld niet met vernietiging zal slaan" (3:24).

Moge de Masjiach snel in onze dagen komen.

©Rabbi prof. E. Sprecher 2009

 

Copyright © 2009 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.