5 Niesan 5783 | 27 maart 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Een Ander Joods Geluid: een collectieve Stockholmsyndroom
Publicatiedatum: donderdag 17 juni 2010 Auteur: Redactie | 3.994 keer gelezen
Flotilla, Redactie, Antisemitisme binnenland, Ander Joods Geluid, Gretta Duisenberg »

Ahmed Marcouch is een sympathisant van acties van EAJG. Treft hem geen blaam? Zeker wel. Bijna iedereen vertrouwt hem, maar men vergeet de volgende feiten die de afgelopen jaren in de media breed zijn uitgemeten. De heer Marcouch heeft:

  • Zijn naam aan het Palestina Komitee heeft verbonden, waarvan de voorzitter niet in staat is afstand te doen van de zelfmoordaanslagen.
  • zijn naam aan de IS (Internationale Socialisten) verbonden die samen met AEL tijdens de tweede Libanonoorlog in 2006 Chizballah steunden.
  • gepleit dat alle openbare scholen Koran-lessen moeten doceren.
  • 150.000 euro aan subsidie aangevraagd om de radicale geestelijke   naar ons land te kunnen halen. En dat terwijl al-Qaradawi een nieuwe Sjoa' wil organiseren. Sjeik Qaradawi heeft fatwa's uitgevaardigd waarin zelfmoordaanslagen worden goedgekeurd. Ook verdedigde hij de doodstraf voor homo's volgens islamitisch recht. In een Amerikaanse rechtszaak is recent een foto opgedoken waarop hij is te zien naast de leiders van de terreurorganisaties Chamas en Chizballah. Al Qaradawi is de  theologisch leider en ideoloog van de Internationale Moslim Broederschap (al Ikhwan al Muslimoun).
  • ook subsidie aan salafisten (een fundamentalistische stroming binnen de islam) aanvragen die als zogenaamde ‘bruggenbouwers' tussen Islam en het Westen zouden functioneren.

Zijn wildwesten idee om Lokjoden in Amsterdam in te zetten tegen antisemitisme zal ook geen zoden aan de dijk zetten (is overigens verboden op grond van uitlokking mensen op te pakken). Eigenlijk staat de heer Marcouch niet ver van de gedachtewereld van het AEL, die zich met mensen begeeft die hun kans afwachten om een islamitisch kalifaat te kunnen stichten.

De Arier (zoals hij zichzelf graag noemde) Dries van Agt wordt door EAJG gepromoot en EAJG noemt zijn inzichten zelfs  'dapper'.

EAJG loopt weg met "Vrienden van de goede zaak" zoals Bart Griffioen van het van het centrale actiecomité ‘Stop de Oorlog', die enkele jaren geleden nog in de kringen van Chamas, Chizballah en de Moslim Broederschap bevond.

EAJG heeft ook banden met het eerder aangehaalde Nederlands Palestina Komitee. Nederlands Palestina Komitee vergelijkt Israëlische politiek met Nazi Duitsland. Ook geen sjieke vergelijking dat voor een serieuze discussie op niveau uitnodigt. Toen 15 jongeren in Zuid Jemen hun hand dodelijk vergrepen aan Joden, ook zij hielden hun lippen stijf op elkaar. Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) ziet naar eigen zeggen zich als onderdeel van een mondiale beweging  die tegen uitbuiting, onderdrukking, discriminatie en racisme uit en is solidair met de Palestijnen. Het NPK steunt de strijd van de Palestijnen voor de verwezenlijking van hun onvervreemdbare rechten, zoals verankerd zou zijn in het internationaal recht, waaronder recht op zelfbeschikking, vermeende recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen en het recht op compensatie. Dit doen zij door middel van verspreiden van informatie, het beïnvloeden van de publieke opinie en de politiek, evenals door middel van materiële en immateriële steun aan de Palestijnen.

Zo kunnen wij nog uren door praten waarom er aanwijzingen zijn dat EAJG aan een collectief Stockholm Syndroom lijden, omdat zij zich in laten met de vijand die hun Joodszijn nota bene haten en hen ook van de aardbodem willen vegen. Dit is zo treurig.

Onder hun Joods-zijn proberen deze slachtoffers van het collectieve Stockholm-syndroom de Nederlandse politiek te beïnvloeden met haatzaaiende teksten en acties, blind zijn voor de schendingen van mensrechten door andere landen dan Israël. "Dat zal wel loslopen," hoor ik menig een zeggen. Nee, dat loopt niet los, aangezien Maximá over mevrouw Duizenberg openlijk haar bewondering heeft geuit. Dat is verontrustend, want zoals ieder mens, werkt EAJG ook via netwerken! Waarom zouden zij daar een uitzondering in zijn?

Tot slot was het voor mij erg eenvoudig om de brief van EAJG aan het NIW een op een te weerleggen. Puntsgewijs zal ik ze bespreken, maar ondertussen doe ik een oproep aan alle mensen, Joden en niet-Joden, hun verstand te gebruiken en zich niet in te laten met geschiedvervalsing en politieke voorkeursbehandeling ten gunsten van de Arabieren. Noem mij een staat in het Middenoosten die naast Israel een democratie is, waar mensen in vrijheid en in alle openheid hun politieke voorkeur, hun religie, hun sexuele voorkeur en alle andere primaire rechten van de mens kunnen uiten? Als jij je tégen Israel en per definitie tégen haar politiek besluiten staat (ik koppel dit even los van de Tora ten aanzien van politiek Israel, omdat dit naar mijn idee een ándere discussie is), dan strijd jij tégen mensenrechten en dan zal de sjarī'a ook snel plaats krijgen in de Westerse samenleving.

De brief van EAJG: EAJG doelt op deze hulpgoederen:

EAJG schreef over deze vorm van vreedzaamheid:

Als het EAJG met elementaite levensmiddelen en materialen om Israel en Joden te doden, dan hebben zij gelijk. Hebben zij het over voedsel, medicijnen en andere primaire levensbehoefte, dan vrees ik dat deze mensen niet goed weten met welke tong zij spreken: de tong van de waarheid of de tong van de leugen:

Gaza in april:

Het is van Israel erg menselijk geweest om: weken van te voren voor een eventuele entering

te waarschuwen en tijdens het opdoemen van de flottilje werden de zogenaamde vredesactivisten nogmaals bij tijds gewaarschuwd.

Hoezo zou Israel het internationale recht geschonden hebben? Daar zijn niet alle deskundige (zie ook nog eens deze link) met het EAJG eens en volgens de Beginselen van Helsinki staat Israel in haar recht.

Lees ook: 'Misplaatste associatie' in toespraak Max Wieselman

©Jodendom-online 2010

«      1   |   2   
Copyright © 2010 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.