5 Siewan 5781 | 16 mei 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Vlaggen van onze Voorvaderen
Publicatiedatum: maandag 27 juni 2011 Auteur: Rabbijn prof. Efraim Sprecher | Vertaling: Devorah | 1.032 keer gelezen
Parasja, Rabbi Sprecher »

Gedurende de reizen door de woestijn, werden de Israëlieten geboden om tribale vlaggen rond hun tenten op te zetten: “De Israëlieten zullen legeren met elk een persoon in de buurt van de vlag van zijn familie-insignes. Zij legerden op een afstand rond de Ohel Mo'ed." Bamidbar/Num. 2:2

Wat was de betekenis van deze vlaggen?

De Midrasj [Bamidbar Rabba 2:3] zegt dat de inspiratie voor de vlaggen van de Berg Sinaj kwam. Twee en twintig duizend wagens met engelen, ieder uitgedost met vlaggen, waren aanwezig bij de Openbaring van de Tora. De Israëlieten wilden net als de engelen vlaggen en Hasjem was daar mee eens. Het verzoek om deze vlaggen wordt - zo leert de Midrasj – staat beschreven in Sjier Hasjierem/Hooglied 2:4: "Zijn vlag boven mij was liefde." Van de Midrasj begrijpen wij dat de vlaggen betrekking hadden op een inherente eigenschap van engelen en niet van de mensen. Maar dan blijven we zitten met vragen. Waarom dragen engelen vlaggen? Is er een verband tussen de vlaggen en liefde?

Volgens de Zohar corresponderen de vier vlaggen van de grote tentenkampen [in elke richting noord, zuid, oost en west] met de vier zijden of 'gezichten' van de Hemelse Merkavah [wagen] van Jechezki'el's mystieke visioen [Jechezki'el/Ez. 1]. Aangezien deze vier gezichten de fundamentele G'ddelijke attributen vertegenwoordigen, heeft elk kampement betrekking tot een bepaalde G'ddelijke kwaliteit.

Voordat we de betekenis van de vlaggen en hun verbindingen met de engelen uitleggen, moeten wij eerst begrijpen wat een engel is. Het Hebreeuwse woord 'malach' betekent letterlijk 'boodschapper'. Een engel is in wezen een G'ddelijke boodschapper met een specifieke missie die hij moet vervullen. Een engel kan niet zomaar een taak - hoe belangrijk dan ook - uitvoeren dan alleen wanneer de specifieke opdracht aan hem is toegewezen.

Nu snappen wij de functie van de vlaggen van de engelen beter. Een vlag verkondigt dus een functie of eigenschap. Dus iedere engel dat op een zeer specifiek gebied van Avodah Hasjem is aangewezen, draagt zijn eigen onderscheidende vlag. Deze vlaggen kunnen worden vergeleken met militaire uniformen, waar de kleding en insignes de eenheid van de soldaat en zijn opdracht weergeeft.

De mens - anderzijds - wordt niet op die manier beperkt tot Avodah Hasjem [dienen van Hasjem]. Onze G'ddelijke evenbeeld omvat alle geestelijke sferen [zie Nefesj Hachajiem 1:10]. Wanneer wij tot een vlag zouden worden beperkt, weerspiegelt dat niet onze ware spirituele essentie. Niettemin zag het Joodse volk deze engelachtige vlaggen op Sinaj en die aanblik sprak hen aan, zij dat het voor hen op een geheel vrijwillige basis was.

Ieder mens heeft specifieke talenten en interesses dat gebaseerd is op individuele karaktereigenschappen en zijn ziel is daarbij de innerlijke wortel. Wij worden niet op die wijze beperkt in het dienen van Hasjem, maar de activiteiten komen meer vanuit onze natuurlijke neigingen voort. Zo kan een goed mens zich goed concentreren op Avodah Hasjem door chesed en medeleven. Zo heeft een sterk individu, met moed, een vermogen tot zelfopoffering.

Het Joodse volk wenste vlaggen zoals die van de engelen op de Berg Sinaj. Zij wilden als individu in staat zijn om een aspect van Avodah Hasjem – dat in zijn persoonlijkheid past – in zijn vlag terugzien, zoals elke engel met specifieke functie en taak.

©Rabbijn prof. Efraim Sprecher 2011

Copyright © 2011 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.