11 Niesan 5783 | 02 april 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Megilla Esther: Voorpagina van vandaag
Publicatiedatum: woensdag 29 februari 2012 Auteur: Rabbijn prof. Efraim Sprecher | Vertaling: Devorah | 1.628 keer gelezen
Rabbi Sprecher, Poeriem »
De RaMBaM verklaart in Hilchos Megilla hoofdstuk 2 Halacha 18 dat alle boeken van de profeten en Heilige Geschriften in de Messiaanse Tijd geannuleerd zullen worden, behalve Megillat Esther. Deze zal net als de Tora en Talmoed voor altijd bestaan.
Wat maakt de Megilla zo uniek dat deze voor de eeuwigheid bewaard wordt, dit in tegenstelling tot de andere boeken van de TeNaCH?

Het antwoord is te vinden in Megillat Esther 3:9 waarin Haman tegen 'Achasjwerosj over de Joden zei: "Als het de koning goeddunkt, laat er dan geschreven worden dat zij vernietigd zullen worden." De Midrasj [Esther Rabba 7:13] vult aan: 'Achasjwerosj antwoordde: "Jij kunt niet de overhand over hen krijgen, omdat hun G'd hen niet verlaten zal. Zie toch wat Hij met de voorgaande koningen gedaan heeft die hen wat aan hebben gedaan... wie hen ook probeert te vernietigen... wordt weggevaagd."

Toen Haman bleef doordrammen, zei 'Achasjwerosj tegen hem: "omdat je zo vasthoudend bent, laten wij ons raadplegen door wijze mannen en toveraars." Daarop riep hij alle wijzen van de volkeren bijeen en vroeg hen: "Willen jullie graag dat wij dit volk vernietigen?" Zij antwoordden dat het gevaarlijk is, omdat G'd Zijn kinderen, het volk Israël, beschermt. Kijk wat er met para'o en Sanherib gebeurden.

Toen zei Haman tegen hen dat G'd oud is en niets meer kan doen, want Neboechadnessar heeft Zijn stad vernietigd, Zijn Heilige Tempel in brand gestoken, Israël verbannen en onder de volkeren verstrooid. Toen zij niet meer om zijn mening konden, stemden zij toe Israël te vernietigen en schreven de brieven om deze vervolgens te ondertekenen.

"Er is niets nieuws onder de zon" [Kohelet 1:9]. Deze Midrasj had vandaag geschreven kunnen worden. Het enige wat we moeten doen is Ismail Haniyeh van Chamas of Mahmoud Ahmadinejad van Iran vervangen voor Haman en de VN voor de 'wijze' mannen van de naties. Opgemerkt moet worden dat 'de wijze mannen van de naties' 'Achasjwerosj niet vertellen de Joden niet te vernietigen, omdat het immoreel is, maar omdat het te gevaarlijk is. Toen Haman hen vertelde dat Joodse G'd zwak en incapabel is om de Joden te beschermen, besloten zij direct de Joden te vermoorden. De VN als orgaan wilt Israël niet vernietigen, maar er is geen twijfel mogelijk dat veel leden de Staat Israël kwaad willen doen en denken daar ook nog mee weg te kunnen komen.

Net als Haman en Hitler, proberen Arabische terroristen Israël te vernietigen, zelfs voordat de Joodse Staat in 1948 bestond. Wie herinnert zich nog de progom in Chevron in 1929? Een Arabische menigte, opgehitst door moefti Haj Amin el-Husseini, slachtte Joodse mannen, vrouwen en kinderen af door op hen in te hakken. Dit gebeurde ver voordat ieder 'bezet' gebied die de Arabieren gebruikt wordt om hun terreur tegen ons te rechtvaardigen. Met hulp van G'd hebben wij een levendige en bloeiende Joodse Staat die midden in de onrust van het Midden-Oosten een lichtend baken van democratie is. Wij zullen volharden - ondanks al onze vijanden de 'intentie' hebben 'om ons te vernietigen' - omdat 'de Sjomer [Bewaker] van Israël noch sluimert noch slaapt' [Psalm 121:4].

Waarom wordt Megillat Esther tot in alle eeuwigheid gelezen?  
De Megilla beschrijft veel uitgebreider dan enig boek in de TeNaCH over het wonderbaarlijk verhaal van de overleving van G'ds Eeuwige volk. 

Daarom is de Megilla het enige boek in de TeNaCH waarin G'ds Naam niet genoemd wordt. Dit omdat G'ds hand in ieder opzichte te zien is, waaruit G'ds voorzienigheid in alle aspecten van het leven blijkt. Het hele verhaal van Megillat Esther is in feite alles betreffende G'ds Naam!©Rabbi prof. E. Sprecher 2012

Copyright © 2012 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.