16 Siewan 5783 | 05 juni 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Israel Vs. de Reuzen
Publicatiedatum: donderdag 07 juni 2012 Auteur: Rabbijn prof. Efraim Sprecher | Vertaling: Devorah | 1.472 keer gelezen
Parasja, Rabbi Sprecher, Meragliem (verspieders) »

Zijn wij in staat de Reuzen te verslaan? De Tora vertelt ons namelijk dat de bewoners van Erets Jisrael 'jlide ho'anaq' overblijfselen waren van een ras van Reuzen. Wanneer de Mergaliem, de Verspieders, terugkwam met hun verslag, kondigden zij aan: "De mensen die daar wonen in het land zijn woest en de steden zijn versterkt en heel groot. Bovendien zagen wij daar de kinderen van Reuzen" [Bamidbar/Num. 13:28]. En nogmaals wordt er naar de Ansje Middot, mannen van formaat en de nefiliem, de oer-reuzen, verwezen in 13:32 en 33

De Tora wilt ons op het hart drukken dat het bij het veroveren van het Heilige Land niet om het formaat gaat, maar om [spirituele] 'Grootheid'. De Verspieders hadden dus een verkeerde meetlat toegepast. Dat was hun tragische, fatale fout. G'd wilt [spirituele] grootheid en het gaat Hem niet om formaat. Deze opvatting van Formaat Vs. [spirituele] Grootheid  komt op vele plaatsen in de TeNaCH tot uitdrukking. Jitschak noemde Eisav 'beno hagadol' - zijn grote zoon - [Bereesjiet/Gen. 27:8]. Rabbi's commentaar legt uit dat Hasjem tegen Jitschak zei: "Iem gadol hoe b'einecha, baeinaj hoe nanas sjebanansiem... volgens jouw standaard kan Eisav wel [groot] van formaat zijn, maar volgens Mijn standaard is Eisav een [spirituele] dwerg, een midget" [Bereesjiet Rabba 65:11].
 
In de 16e hoofdstuk van Shmuel Aleph, krijgen wij een prachtige beschrijving van het Bijbelse concept van [spirituele] Grootheid. Dit in tegenstelling tot het populaire concept van grootheid in formaat. Profeet Sjmoe'el werd naar Beth Lechem gestuurd om een opvolger te vinden voor Sjaoel Hamelech. Een voor een bekeek Sjmoe'el Hanovi de kinderen van Jisjai en dacht dat de ene of de ander vast wel de gezalfde van Hasjem zou moeten worden, maar Hasjem zei tegen hem: "Al tabeit el mareihoe we'el gevorah komato... ki lo ajer jireh ha'adom, ki ha'adom. Joreh la'einajiem weHasjem jireh laleivav.... verkijk je niet op zijn aanzien en de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem afgewezen, want het gaat niet om wat de mens ziet, want de mens kijkt naar het uiterlijk, maar Hasjem ziet het hart!" [Sjmoel Alef/I Sam. 16:7]. Het is de kleine Dawied die niet volgens de gewone standaard van grootheid is gekozen, maar volgens de spirituele meetlat. 
 
Het lengte wordt gemeten vanaf de kin naar beneden, maar spirituele lengte wordt gemeten vanaf de kin omhoog. Een persoon kan de grootste en langste speler van de NBA zijn, maar kan ondertussen ook een mentale dwerg zijn. De grootheid van het volk is net zoals het formaat van een persoon niet belangrijk. Dit geldt zeker ook voor Israël. Omdat de Tora zegt: "Want jij bent een heilig volk voor Hasjem, jouw G'd... Hasjem koos jou niet en wilde jou niet om het aantal, want jullie zijn het kleinste van volk..." [Dwariem/Deut. 7:6 en 7].  We werden geselecteerd omwille van spirituele Groothid, omdat wij een 'Am Kadosj [een heilig volk] zijn en niet omdat wij groot van omvang zijn. Wanneer we worden geteld, worden wij vanaf de kin naar boven geteld "ki thissa et rosj... wanneer je het hoofd opricht" [Sjmot 30:11] - "naso et rosj ... wanneer je je hoofd opheft ..." [Bamidbar/Num. 4:22].
 
Het Jodendom benadrukt niet het formaat. Het formaat [van alles] is het sleutelwoord in onze samenleving dat vaak ten kosten van pijn van anderen gaat. Maar ware grootheid wordt bereikt door onszelf te ontwikkelen. Dat si de reden waarom 'Am Kadosj nooit bang hoeven te zijn voor de Bnej Anak, de Zonen van de Reuzen. Het is onze geestelijke grootheid dat moet zegenvieren over de Reuzen, groot van formaat.
 
Einde van de Parasja leren we dat de Mergaliem de mitswe van de tsitsiet ontvangen. Rav Joseef B. Soloveitchik legt uit dat de blauwe techelet van de tsitsiet symbool staat voor alle gebeurtenissen in ons leven dat net zo diepzinnig is als de diepe blauwe hemel. De Talmoed in Menachot stelt dat de blauwe techelet van tsitsiet ons herinnert om naar de blauwe hemel te kijken en de ongelooflijke, uitstrekte eindeloze ruimte dat leidt tot de Bron - de Ein Sof - G'd leidt. Zoals Tehilliem/Ps. 19:2 zegt: "De hemelen vertellen de glorie van de Grootheid van Hasjem." Door dit te bewonderen, waarderen wij G'ds Grootheid en kunnen wij onze eigen grootheid bereiken.

©Rabbi prof. Sprecher 2012

Copyright © 2012 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.