14 Chesjwan 5782 | 20 oktober 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Stilte volgens de Baal Shem Tov
Publicatiedatum: zondag 05 mei 2013 Auteur: Redactie | 2.566 keer gelezen
Chassidiem en Chassidoes, Redactie, Moessar [ethiek], Leer van de Baal Sjem Tov »

‘De omheining van wijsheid is stilte' (Pirke Avot 3:17). Wanneer iemand zwijgt, dan is hij in staat zichzelf aan de wereld van de Gedachten, dat Wijsheid wordt genoemd, te binden (Kether Sjem Tov 225)

‘Wie te veel praat veroorzaakt chet (zonde; Pirke Avot 1:17) Het hebreeuwse woord voor zonde is Chet en dat betekent "tekort(koming)" (Rasji op Bereesjiet/Gen. 31:39). Dus de Misjnah beweert dat wanneer iemand met anderen over de wijsheid van de Tora discussieert, dat stilte beter zou zijn. Met stilte is iemand in staat over de grootheid van Hasjem na te denken en dan kan hij zichzelf aan Hem binden dan middels spreken.
Op de momenten dat iemand in bed ligt om in slaap te vallen, mediteert hij zich werkelijk op Hasjem, geprezen is Hij (Tzava'as Harivasj 133).               

Een persoon moet Hasjem vaak alleen met zijn ziel dienen. Dat is in gedachten. En het lichaam moet zwijgen zodat het niet zwak wordt door inspanning (Tzava'as Harivasj 104).

Wanneer de ark op het punt stond op te trekken, zei Mosjé: "Op, Eeuwige, laat Uw vijanden verstrooid worden en die U haten voor U op de vlucht slaan" En als hij op een rustpunt kwam zei hij: "Kom weer terug Eeuwige, temidden van de tienduizenden families van Jisrael" (Bamidbar/Num. 10:35-36). Er is een manier van G'ddelijke dienstbaarheid door t'noeah, beweging, en deze zijn inclusief alle positieve mitswot, Torastudie en gebed en zij brengen allemaal mystieke verenigingen met zich mee. Ondertussen is er nog een manier van G'ddelijke dienstbaarheid en dat is rust: menoechah. Iemand zit in stilte en denkt over Hasjems verhevenheid. Dit is gebonden aan de Wereld van de Gedachten, die ook voor degene die de status van de stilte betreden, de Wereld van de Rust wordt genoemd. Wanneer iemand echt devejkoes wilt ervaren, moet hij in heilige gedachten stil zitten, in staat van ontzag en vasthechten aan Hasjem (Ohr Ganoez L'tsaddikiem B'ha'alosecha)

(Bron: David Sears "The Path of the Baal Shem Tov; early Chasidic teachings and customs).

©Jodendom-online 2007

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.