23 Adar II 5784 | 03 maart 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De 42 mystieke reizen van het leven [Baal Shem Tov]
Publicatiedatum: zondag 05 mei 2013 Auteur: Redactie | 3.037 keer gelezen
Chassidiem en Chassidoes, Redactie, Leven, dood en Opstanding der doden , Leer van de Baal Sjem Tov »

 "Dit zijn de reizen van Bnej Jisrael, die Egypte - hun gastheren - hadden verlaten, onder leiding van Mosje en Aharon" [Bamidbar 33:1].

De Baal Sjem Tov legde uit dat deze 42 reizen in ieders leven - vanaf de geboorte tot aan de dood - bestaat. Wanneer iemand geboren wordt en de baarmoeder verlaat, staat dit parallel met de Uittocht uit Mitsrajiem. De persoon reist van de ene plek naar de andere totdat hij aankomt in de Komende Wereld, die overeenkomt met Erets Jisrael. Want er staat geschreven: "In opdracht van G'd zij zijn gelegerd en in opdracht van G'd reisden zij" [idem 9:23]. Het legeren en doorreizen komen overeen met het beperkte bewustzijn en het verruimende bewustzijn.

Ook komen de 42 reizen overeen met de 42 letterige naam van Hasjem dat geteld kan worden vanaf de eerste nacht van Pesach, door tot Sjavoe'ot, waarmee het ontvangen van de Tora deze reizen worden afgesloten. Ook al is er dan sprake van 49 dagen, iedere week is een complete eenheid, waarvan de wortel van hen allen weer 42 is.
Deze reizen werden in de Tora vastgelegd om ons te leren in ons leven de juiste weg te volgen. Baal Sjem Tov zei naar aanleiding van de Brit Menoecha dat de plaats "Kivrot Hata'avah" [lett. begrafenis van de lusten/verlangen; tevens de dertiende reis van Bnej Jisrael] overeenkomt met de Sefira Chochma, het niveau dat je al je materiële verlangens verliest in je devekoet [hechtenis] aan Hasjem.
We leren dat alle reizen heilig waren of aspecten van heiligheid en verheven niveaus bevatten. Tav'erah, een andere plaats waar het volk aankwam, betekent letterlijk 'branden'. Dit was zeker een verheven aspect [idem 11:3]. Door daden vormden Bnej Jisrael de aard van de plaatsen om in iets verhevens. Over Kivrot Hata'avah wordt er gezegd: "En Mosje noemde de plaats Kivrot Hata'avah, want de mensen die hunkerden werden begaven" [idem 11:34]. Tav'erah: "Mosje noemde de plaats 'Tav'erah, omdat G'ds vuur hen verbandde". Het verborgen licht van iedere plaats werd onthuld.

Wat zijn onze persoonlijke reizen volgens de Baal Sjem Tov?

Reis 1-5 is de geboorte, je kindertijd en pubertijd
Reis 6-9 de verschillende tegenstanders die wij in onze vroege leven tegenkomen
Reis 10-12: kracht, zwakte en openbaring
Reis 13-15: verlangen, opstand en berusting
Reis 16-17: het bouwen van een gezin
Reis 18-19: mislukking en massa mentaliteit
Reis 20-22: schoonheid, vrees, eenheid en gemeenschap

Laatste vier reizen vormen een soort samenvatting van het gehele spectrum aan ervaringen die wij in ons leven hebben opgedaan. Deze kun je het beste omschrijven als de samenvloeiing van uitersten.

Reis 23-27: dieptepunten, middelbare leeftijd, oogsten wat gezaaid is, uitgezondene, raad
Reis 28-33: latere stadia van het leven wanneer wij oud worden
Reis 34-38: harde uitdagingen in de laatste fasen van onze levensreis hier op aarde
Reis 39-42: de laatste fase van het leven op aarde in het algemeen.

Dit is dus de betekenis van de reizen van Bnej Jisael dat Mosje had vastgelegd. Stap voor stap, op G'ds bevel, werd hun reilen en zeilen vastgelegd. Mosje schreef de G'ddelijke betekenis van ieder reis dat uit de baarmoeder van de moeder tot in het Land des Levens op, zodat ieder persoon het pad moet volgen zodat we G'ds Woord leren kennen. Echter, "...dit zijn hun reizen volgens hun de opbreekpunten... [idem 33:1] wil zeggen dat de legerplaatsen gevormd werden door hun acties, aangezien de vers niet beëindigd met "op bevel van G'd'.

Dit moeten we ook concluderen met betrekking tot onze eigen persoonlijke 42 levensreizen.

Zie ook: De lange, kronkelige weg van Israël

Bron:
Mystical Forty-two Journeys van Chabad.org en 42 Journeys van Rabbi Jacobson

©Jodendom-online 2007

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.