12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
De Jetser Hara: de kwade neiging
Publicatiedatum: zaterdag 07 september 2013 Auteur: Redactie | 4.130 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Chesed, Mosjiach [Messias], Lasjon Hara [kwaadsprekerij], Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Moessar [ethiek], Leer van Rav Eliyahu Dessler »

De nefesj – de dierlijke ziel van de mens – is de 'ego' van de mens. De ego heeft een goede en een slechte kant. Deze zijn respectievelijk de jetser hatov en de jetser hara'.

Hasjem heeft twee engelen geschapen.
1. De engel die naar het welzijn van de persoon streeft en hem helpt het goede te doen. Later, op de dag des Oordeels, zal hij zijn advocaat zijn. Dit is de spirituele jetser hatov.
2. De engel die naar iemands ondergang streeft. Hij ontleent zijn kracht uit onreinheid en duisternis wat ook door Hasjem is geschapen. Fysieke duisternis is absentie van licht, maar spirituele duisternis is speciaal door Hasjem gecreëerd [Jesjaja 45:7]. Uiteindelijk allemaal ten goede. Deze engel zal op de Dag des Oordeels de aanklager zijn. Hij staat bekent als Satan [Ijov hoofdstuk 1 en 2; Zacharjah 3:1-2]. Deze engel is de spirituele jetser hara.

De ego van de mens is samen met de mens geschapen. Echter de nefesj van de mens is krachtiger dan de rest van de schepsels, omdat wij een intellectuele nefesj hebben gekregen dat spreekt en rationaliseert. Dit kunnen dieren niet.
De heilige nesjamma, nesjomme, heeft Hasjem achteraf in de mens geblazen om de mens de kans te geven de sublieme hoogte van kedoesja te verkrijgen. Het is de nesjomme van het leven, zoals er staat geschreven: “Je zult voor leven kiezen' [Dwariem 30:19]. Dit om het feit dat de realiteit van het bestaan onrein is, wat 'dood' wordt genoemd. Hasjem zegt daarom ook: “Ik heb voor jullie leven en goed en dood en kwaad gezet' [idem]. Leven is goed omdat heiligheid goed is en wat de ware realiteit is. Onreinheid is kwaad en dood en daardoor niet de werkelijke realiteit [Matrix]. De slechte mensen worden daarom ook 'dood' genoemd. Zelfs wanneer zij leven. De rechtvaardigen worden 'levenden' genoemd. Zelfs wanneer zij al dood zijn [Berachot 18b].

Pagina index:
Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.