6 Siewan 5781 | 17 mei 2021
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Artikelen / Parasja
Parasja Zachor [tweede van de arba parasjot]
Poeriem, Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 934 keer gelezen
Deze week lezen wij de haftara van parasjat Zachor omdat parasjat Zachor vlak voor Poeriem wordt gelezen om de strijd tegen Amalek te doen aansluiten bij het einde van Haman. De haftara sluit altijd aan bij hetgeen het laatst gelajend, uit de Tora gelezen, wordt. Een mitsva uit de Tora? Iedereen komt deze Sjabbat naar sjoel. Is daar een goede reden voor? Het voorlezen van de Parsjat Zachor is volgens een aantal Chagamiem, Geleerden een mitsva uit de Tora. De Tora schrijft voor ( Deut....
De kinderen van Ja'aqov en zijn vier vrouwen
Opperrabbijn R. Evers, Huwelijk, Parasja » 928 keer gelezen
“Toen Hasjeem zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder, maar Racheel was onvruchtbaar” ( 29:31 ). De kinderen van Lea Waarom wordt vermeld, dat Lea’s baarmoeder geopend werd? Lea raakte direct zwanger om Ja’akov niet in de verleiding te brengen haar te scheiden. Haar eerste zoon noemde Lea Ruben (Re’oeveen). Lea gaf daarmee aan dat G-d haar ellende had gezien. Dit was ook realiteit: de Tora getuigt er zelf over. Lea hoopte dat Ja’akov meer...
De afgodsbeeldjes van Lavan
Opperrabbijn R. Evers, Torat hasod we'avodah zara [occultisme en afgoderij], Parasja » 920 keer gelezen
“Ik meen tot de ontdekking gekomen te zijn dat Hasjeem mij ter wille van jou heeft gezegend” ( 30:27 ). Lavans voorwaarden Lavan wilde Ja’akov niet zo makkelijk laten gaan omdat hij een zegenrijke invloed had gehad op zijn omgeving. Lavan had nooit zoons gehad. Maar na de komst van Ja’akov kreeg hij na zijn dochters ook zonen. Hij had maar weinig schaapjes, maar sinds Ja’akov gearriveerd was, was zijn kudde enorm gegroeid. Lavan begreep dat hij meer dan...
Vele verheven gedachten in één sidra
Pesach, Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 902 keer gelezen
Beha’alotecha Numeri 8:1 – 12:16 Vele lessen kunnen we leren uit de verscheidenheid aan onderwerpen in deze sidra. De les van Aharon In de Sidra van vorige week – Naso - werd beschreven hoe de Nesie’iem (voorzitters) van de twaalf stammen het altaar van het Misjkan inwijdden met hun offers. Eén nasí moest toekijken. Dat was Aharon, de voorzitter van de stam Levi, die geen offers bracht bij de inwijding. De stam Levi mocht niet meedoen. Aharon...
Jitro, de man die alles had uitgeprobeerd
Parasja, Opperrabbijn R. Evers » 860 keer gelezen
“Jitro, de koheen van Midjan, schoonvader van Mosje hoorde alles wat G’d gedaan had voor Jisra’eel, zijn volk …en kwam” ( 18:1-5 ). Deze afdeling, waarin ook de Tien Geboden voorkomen, staat op naam van een geer tsedek, iemand, die uit overtuiging Joods is geworden. Jitro was de eerste in de geschiedenis, die Joods was geworden want voor de Exodus en het geven van de Tora was iedereen nog een Ben Noach, nog een Noachied. Joden werden pas Joden na hun...
We werden door G'd Zelf bevrijd
Pesach, Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 852 keer gelezen
Vlak voor de tien plagen stelt G’d: ”Opdat jullie zullen weten, dat Ik, jullie G’d, het ben, die jullie onder de dwangarbeid van de Egyptenaren wegvoer” ( Sjemot 5:6 ). In de pasoek (vers) wordt benadrukt, dat wij moeten beseffen, dat de bevrijding uit G’ds hand zelf – en niet via een intermediair – is geschied. Dit was belangrijk in het afgodische Egypte. Maimonides (1135-1204) legt uit, dat de bron van alle afgoderij het idee was, dat G’d...
Joseef: te hoog gegrepen voor Mosje Modaal
Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 850 keer gelezen
Hoe moesten de broers, die 22 jaar eerder Joseef verkocht hadden, het goede nieuws, dat Joseef nog leefde aan Ja’akov overbrengen? Leugenaars worden zelfs niet geloofd als ze de waarheid vertellen. Joseef had ze een teken meegegeven, dat alleen hij en Ja’akov wisten: egla aroefa - het te nekken kalf, een complexe procedure die gevolgd moest worden als er een lijk werd gevonden en de moordenaar onbekend was ( vgl. Devariem 21:1 e.v.) . Dit was het laatste onderwerp dat...
Laatste dagen en daden van Mosje Rabbenoe
Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 826 keer gelezen
"Mosje ging toen en sprak deze woorden tot heel Israël; hij zei tot hen: "Ik ben nu honderd en twintig jaar oud - ik kan niet meer uitgaan of ingaan en G’d heeft tot mij gezegd: de Jordaan hier zult u niet overtrekken...Jehosjoe’a zal voor u uit overtrekken, zoals G’d geboden heeft " ( 31:1-3 ) . Rasjie legt uit dat de uitdrukking "Ik kan niet meer uitgaan of ingaan" op Tora-kennis slaat: "Het leert ons dat de tradities en de bronnen van wijsheid gesloten waren...
De strijd tussen de engel en Ja'akov
Engelen en demonen, Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 796 keer gelezen
“Een man streed met hem tot de ochtendgloren. Hij zag dat hij hem niet aankon en trof hem in zijn heupgewricht” ( 32:25-26 ). De strijd tussen de beschermengel van de volkeren en Ja’akov kent vele symbolieken. De eeuwige strijd tussen Israel en de volkeren verhevigt bij het aanbreken van het licht van de uiteindelijke verlossing door de Masjie’ach. De ontwrichtende heupslag hebben we al gehad. De Engel vermant zich juist vlak voor de tijd van de Masjie’ach...
Mosje Rabbenoe en moderne presidenten
Parasja, Opperrabbijn R. Evers » 777 keer gelezen
In deze moeilijke omstandigheden voor Am Jisra’eel is de roep om een sterke leider luider dan ooit. Wat maakt een Jiddisje leider? Verkiezingen, what a show! “Kies mij!”, riepen alle kandidaten. Bij Mosje Rabbenoe’s verkiezing liep het toch echt helemaal anders. Bij het brandende doornbosje weigert Mosje zes dagen lang om leider te worden van het Joodse volk. Geen one-liners, verkiezingscampagnes en dirty tricks. Mosje voelt zich bezwaard omdat hij stottert. Uit zijn...
pagina 6 / 7 [1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [7]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.