Artikelen/ Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
De Menora anno 5777
vrijdag 23 december 2016
Chanoeka, Opperrabbijn Jacobs » 256 keer gelezen
Is Chanoeka het feest van de Vrijheid van G’dsdienst, zoals ik zo vaak hoor beweren? Het antwoord is een aarzelend ja en een duidelijk nee. Natuurlijk besef ik dat ik scoor als ik luidkeels en publiekelijk uitroep dat de Menora tolerantie verkondigt, vrijheid van G’dsdienst en, nog beter: vrijheid van meningsuiting. Maar deze verkondiging zou deels tegen de essentie van Chanoeka indruisen. Het klopt dat de Hellenistische heerschappij het niet toeliet dat de Joden op hun eigen Joodse manier wilden leven. Het is juist dat het kleine groepje Maccabeeërs de strijd aanbond...
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] deel 15
woensdag 14 december 2016
Moessar [ethiek], Leer van de RaMCHaL , Media_Halacha en Ethiek » 260 keer gelezen
Fotocredits onbekend Inleiding 15, hoofdstuk 19 In het vorige hoofdstuk leerden wij wat ware chassidoet is. R' Elyashiv ZT”L zei dat mensen die net een ba'al tesjoeva [een Jood die vroom wordt] zijn geen lechoemrah – verzwaring van de mitswot – op zich moeten nemen. Hij gaf aan dat dit niet vol te houden is waardoor iemand volledig [weer] off derech – van het Pad van de Tora gaan – raakt. Om een chassied in deze tijd te zijn is maar voor weinig mensen weggelegd. Helaas zijn er vele chassidiem sjotiem – dwaze 'chassidiem' – in...
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] deel 14
woensdag 23 november 2016
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim], Leer van de RaMCHaL , Chassidiem en Chassidoes » 314 keer gelezen
Fotocredits Inleiding 14, hoofdstuk 18 Toen de Gaon van Wilno dit hoofdstuk, hoofdstuk 18, onder ogen kreeg, wilde hij de RaMCHaL direct ontmoeten. Hij wilde zijn Sjabbat-kleren voor deze ontmoeting aantrekken en desnoods helemaal naar hem lopen [van Wilno naar Amsterdam of Akko in Israel] om aan zijn voeten te lernen, maar de RaMCHaL was al niftar [overleden] toen de Gaon van Wilno zijn werk las. In dit hoofdstuk wordt middat chassidoet uitgelegd. Wat de rode draad in dit belangrijk hoofdstuk is, is dat een ware chassied niets te maken heeft of hij uit een...
Herdenken? A continuing story
donderdag 17 november 2016
Antisemitisme buitenland, Antisemitisme binnenland, Terrorisme » 275 keer gelezen
Symposium t.g.v. 25 jaar Yad Vashem Nederland   [tevens fotocredits] Herdenken? A continuing story. Over deze vraagstelling zal ik, op verzoek van het bestuur van Yad Vashem Nederland, enige gedachten met u delen. Het aantal herdenkingsmonumenten dat ik in de afgelopen eenenveertig jaar heb onthuld loopt in de tientallen. Als ik grafmonumenten meereken, kom ik zeker boven de honderd uit. Het aantal herdenkingen dat ik heb bijgewoond, zonder zelf te onthullen, loopt zondermeer ook in de tientallen. Als ik dan ook nog meetel mijn toespraken en/of bijwoning van...
Iedereen kan zijn nisajon [test] aan
woensdag 09 november 2016
Goed en Kwaad, Redactie, Moessar [ethiek] » 349 keer gelezen
Fotocredits: Chabad Sri Lanka Dwariem 21:10-12 is volgens Rasji geadresseerd naar de jetser hara – de kwade neiging; Satan . Het gaat over wanneer een militair tijdens en door een missie in een verhoogde passie verkeerd. Vervolgens ziet hij een vrouw tussen de gevangenen verkeren en voelt een ongecontroleerde verlangen naar haar; de Tora erkent dat in zulk tijd van chaos de kans aanwezig is dat de militair zichzelf niet kan bedwingen [ de’asjet jefat to’ar… de mooi (gevormde gevangen) genomen vrouw]. De Tora geeft een uitweg voor deze wellustige...
Wat komt Adam u en mij vertellen?
dinsdag 01 november 2016
Moessar [ethiek], Parasja, Opperrabbijn Jacobs » 360 keer gelezen
Ieder sjabbat wordt in sjoel een stuk uit de Thora voorgelezen. Geen willekeurig stuk, maar een al eeuwenlang vastgestelde lezing die dusdanig is ingedeeld dat ieder jaar op Simchat Thora de hele Thora is geëindigd om direct daarna, nog op dezelfde dag, de Thora weer opnieuw te beginnen. De les hiervan is duidelijk: wanneer het gaat over de bestudering van de Thora, ons Jodendom, dan is er nooit een eind. Steeds weer opnieuw moeten we beginnen en op een diepere wijze ons laten inspireren. Iedere geschiedenis, iedere zin, ieder woord en zelfs iedere letter heeft een betekenis. Niet een...
Rosj Hasjana volgens de hasjkove van de RaMCHaL
zaterdag 01 oktober 2016
Leer van de RaMCHaL , Rosj Hasjana, Leer van Rav Eliyahu Dessler » 397 keer gelezen
Foto credits: Ohama Symphony De gewichtigheid van het blazen op de sjofar op Rosj Hasjana is gerelateerd aan het feit dat op deze dag alle schepsels door Hasjem worden geoordeeld. Op Rosj Hasjana vernieuwt Hasjem heel de schepping als deel van de nieuwe cyclus, namelijk een nieuw jaar. Hemelse Betej Diniem worden opgezet en alle schepsels worden voor het gerecht gebracht. Dit gaat volgens het systeem van het hoogste Recht. De concepten van het Recht, zowel het algemeen als het bijzonder Recht, gaan volgens een systeem van regels en procedures die volgens G'ds...
Het geluid van de ramshoorn
woensdag 28 september 2016
Opperrabbijn Jacobs, Rosj Hasjana » 380 keer gelezen
De sjofar, de ramshoorn, galmt door de volle synagoge op Rosj Hasjana, het Joods Nieuwjaar. Honderd tonen, tien keer tien. We denken terug aan aartsvader Abraham die in plaats van zijn zoon Izaak – wat eerst de bedoeling was- een ram offerde. We horen het geschal van de sjofar de eeuwen trotseren en in de meest duistere tijden hoop, kracht en verwachting uitstralen. En we zien dat de klanken van de sjofar ons allen wakker schudden: Verbeter jezelf! Tegelijkertijd staan de verschillende klanken van de sjofar voor diversiteit. Ieder mag zichzelf blijven, heeft zijn eigen geluid,...
Eloel: verantwoordelijkheid nemen
zondag 18 september 2016
Eloel, Tesjoeva [Inkeer], Redactie » 338 keer gelezen
Nu we in de maand Eloel אלול zitten, is het eerste waaraan je zou moeten denken is tesjoeva . Het doen van tesjoeva is een [hele belangrijke] mitswa - gebod. Alleen veel mensen hebben moeite om werkelijke tesjoeva te doen. Zij het doordat mensen te weinig kritisch zijn op zichzelf of dat zij denken dat tesjoeva doen - om wat voor zonde dan ook, eigenlijk onmogelijk is. Met die wetenschap zinkt de moed al voor vele in de schoenen, alvorens mensen er aan beginnen. Maar de meeste voorkomende reden waarom mensen niet in staat zijn goede tesjoeva te doen is omdat...
Tehilliem/Psalmen 21
maandag 12 september 2016
Tehilliem/Psalmen, Mosjiach [Messias] » 323 keer gelezen
“ D e koning, die zal voortkomen uit het zaad van David, zal wijsheid bezitten dat die van Sjolomo overtreft en hij zal een groot profeet zijn, dicht bij het niveau van Mosje. Daarom zal hij het hele volk onderwijzen en hen te begeleiden op het pad van G'd. En alle andere volken zullen assembleren om naar hem te luisteren. ” [ RaMBaM in Hilchot Teshuvah 9:2 ] Tehilliem 21 is toegewijd aan 2 koningen: Dawied Hamelech en de Mosjiach [ Rasji ]. De Mosjiach wordt ook 'Dawied' genoemd [ Jechezq'el/Ez. 37:25 ] en beide lijden onder hun vijanden....
(pagina 5 / 116) [1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8      »      [116]
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.